Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? Safety in numbers fenomenet Avdelingsleder Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Avdeling for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? Safety in numbers fenomenet Avdelingsleder Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Avdeling for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? Safety in numbers fenomenet Avdelingsleder Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Avdeling for sikkerhet og miljø Tylösands seminaret 2. september 2014

2 Side Mål for miljøvennlig trafikk (Norge) → Kollektivtrafikk, sykling og gåing må ta den fremtidige veksten i persontransporten i de store byområdene → Sykkelandelen skal dobles på nasjonalt nivå → sykkelandelen i byen må ligge på 10-20 % 2

3 Side Ulykkesrisiko for miljøvennlig trafikk 3 Drepte eller skadde per mill. personkm (i politiregistrerte ulykker) (Bjørnskau, 2011) 15-30 drepte fotgjengere og 5-15 drepte syklister pr. år i Norge

4 Side En hovedutfordring / dilemma →Hvordan får flere til å gå og sykle (med høyere risiko) uten å flere drepte og skadde? 4 NullvisjonMiljø/klima

5 Side Svaret: Safety in Numbers (SiN) → Safety in Numbers (SiN) er en hypotese om at risikoen for en enkelt trafikant reduseres ettersom det blir flere av dem i trafikken → Risikoreduksjonen med økt eksponering gir seg uttrykk som en ikke- lienær sammenheng mellom omfanget av skader og omfanget av trafikk → En dobling av gang- og sykkeltrafikken fører dermed til mindre enn en dobling av antall skader 5

6 Side SiN: Studier og kritikk →To typer studier som underbygge SiN  Tverrsnittsdata  Tidsseriedata →Kritikk  Årsakssammenheng  Mangel på mekanisme  Normative argumenter  Matematisk artefakt 6 (Sandblom, 2009 ) (Fried, 2009)

7 Side SiN: Mekanismer → Samspillet blir bedre når man oftere må samhandle med andre trafikantgrupper (inklusive lavere fart) → Bilførere blir mer oppmerksomme når det er flere syklister /fotgjengere → Populasjonseffekt; de som ankommer syklistpopulasjonen sent i tid er mer forsiktige, og tryggere, enn “innovatørene” → Bedre og mer sikker infrastruktur 7

8 Side Sammenfatning av studier 8 StudieOmrådeSIN-effekt Brüde & Larsson (1993)Sverige0,65 (syklister), 0,72 (fotgjengere) Lyon & Persaud (2002)Toronto, Canada0,41-0,74 (fotgjengere) Leden (2002)Hamilton, Canada0,33-0,48 (fotgjengere) Jacobsen (2003)California, Danmark, UK, Nederland0,31-0,58 (fotgjengere og syklister) Zegeer mfl. (2005)USA0,38 (gangfelt), 0,6 (u/gangfelt) Geyer mfl. (2006)Oakland, California0,6 (fotgjengere) Knowles mfl. (2009)StorbritanniaCa. 0,6 (syklister) Bonham mfl. (2006)Adelaide, AustraliaJa (syklister) Harwood mfl. (2008)Nord-Amerika, Toronto og Charlotte0,41-0,45 (fotgjengere) Pucher & Buehler (2008)Nederland, Danmark, StorbritanniaIkke estimert De Geus mfl. (2012)Områder, BelgiaJa, men ikke estimert Elvik mfl. (2013)Oslo0,31-0,76 (fotgjengere) Guler mfl. (2013)Fylker, California0,64 (syklister) Nordback mfl. (2013)Boulder, Colorado0,53 (syklister) Schepers & Heinen (2013)NederlandSyklister: 0,26 (drept), 0,44 (skadet) Fyhri & Bjørnskau (2013)Oslo, Aalborg og GøteborgIkke estimert Strauss mfl. (2013)Montreal, Canada0,87 (syklister) Buch & Jensen (2013)Kryss bilvei og toveis sykkelvei0,18-0,26 (syklister/moped) (Bjørnskau, 2013: litteraturstudie - ”safety in numbers”)

9 Side Metaanalyse av studiene → Syklende: 0,41-0,44 (0,31-0,51) → Gående: 0,51-0,57 (0,41-0,62) → Biler: 0,50-0,55 (0,46-0,64) (Elvik og Bjørnskau 2014: Safety-in-numbers: a systematic review and meta-analysis of evidence) 9

10 Side Et stort nytt prosjekt om SiN →Undersøke mekanisme ved SiN (2013-2015) →Norges Forskningsråd, TRANSIKK-programmet 10 Sesongvariasjon Intervju

11 Side Antall ganger syklist ikke ses av bilist 11

12 Side Antall ganger syklist har opplevd at bilist… 12

13 Side Konklusjon →SiN: Individuell risiko for syklende og gående går ned →Mer sykling og gåing → Total antall ulykker går opp →SiN + helseeffekter > Total økning i ulykker →Sin (og Shared Space): Gir trafikantene ansvaret for sikkerhet og fratar myndighetene for ansvar? →Mekanismene er fremdeles ikke godt nok undersøkt og dokumentert 13

14 Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? Safety in numbers fenomenet …Spørsmål og kommentarer?


Laste ned ppt "Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? Safety in numbers fenomenet Avdelingsleder Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Avdeling for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google