Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO AKTUELLE UTFORDRINGER I MATEMATIKKFAGET Analyser fra TIMSS 2007 og PISA+ Ole Kristian Bergem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO AKTUELLE UTFORDRINGER I MATEMATIKKFAGET Analyser fra TIMSS 2007 og PISA+ Ole Kristian Bergem."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO AKTUELLE UTFORDRINGER I MATEMATIKKFAGET Analyser fra TIMSS 2007 og PISA+ Ole Kristian Bergem ILS, Universitetet i Oslo o.k.bergem@ils.uio.no

2 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Presentasjonens struktur TIMSS 2007: På hvilke områder skiller Norge seg ut i et internasjonalt perspektiv? Hvordan kan funn fra klasseromsstudien PISA+ belyse TIMSS-resultatene?

3 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO TIMSS 2007 TIMSS er en internasjonal komparativ studie for 4. og 8. trinn som viser norske elevers kunnskaper i matematikk og naturfag, i et internasjonalt perspektiv. I Norge har ca. 150 klasser deltatt på hvert av trinnene. TIMSS er også en trendstudie som viser utvikling i prestasjoner over tid nasjonalt internasjonalt

4 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Prestasjoner på ulike emneområder i matematikk på 8. trinn

5 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Faglige problemområder for norske elever påvist i TIMSS Svake kunnskaper i formell matematikk - Algebra 8. trinn -Regneferdigheter 4. trinn

6 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Eksempeloppgave i tallregning 4. trinn Australia12 Italia51 Japan72 Norge5 Slovenia45 Int. gj.snitt39 Krever formell kunnskap: algoritme for divisjon

7 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Definerte kompetansenivåer i matematikk i TIMSS Avansert kompetansenivå Høyt kompetansenivå Middels kompetansenivå Lavt kompetansenivå

8 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Fordeling på kompetansenivåer på 8. trinn i matematikk ? Norge hadde 4 prosent på avansert nivå i 1995, 0 prosent i 2003 og 2007

9 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Arbeidsmåter i matematikk på 8. trinn (ifølge elevene)

10 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Prosentandel av tiden elevene arbeider på egen hånd uten veiledning fra lærer (ifølge lærerne)

11 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Oppfølging av lekser i matematikk på 8. trinn (ifølge lærerne) – et internasjonalt perspektiv

12 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Undervisningsfaktorer hvor norsk skole skiller seg ut Lite oppfølging og tilbakemelding på elevenes leksearbeid sammenliknet med andre land Lite pugging og trening Lite forklaring av egne løsninger Mye individuelt arbeid (uten veiledning?) Mange lærere i matematikk har lav faglig kompetanse sammenliknet med lærere i andre land Få lærere som tar faglig relevant etterutdanning sammenliknet med andre land

13 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO PISA+ PISA+ er en nasjonal videobasert klasseromsstudie i fagene matematikk, naturfag og norsk (lesing). Seks klasser på 9. trinn (Oslo/Akershus) ble fulgt i ca. tre uker i de nevnte fagene. PISA+ ble gjennomført i perioden 2004- 2008. Motivasjon: Bidra til å kaste lys over PISA/TIMSS-funn som betraktes som problematiske.

14 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Datamengde i PISA+ 150 timer videoopptak. 38 fra matematikk. 61 elever intervjuet i tilknytning til matematikktimene. 17 faglærere intervjuet to til tre ganger

15 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Generelle funn i PISA+ En god og inkluderende tone preger samhandlingen i norske klasserom. Det gis betydelig rom for elevinitiativ og elevspørsmål. De fleste klasserom preges av høyt aktivitetsnivå og mye elevengasjement.

16 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Generelle funn i PISA+, forts. Mangelfull introduksjon og oppsummering. Aktiviteter rammes i liten grad inn faglig. Mye aktivitet – men mange situasjoner mangler faglig fokus og retning. Fokus på det å løse en konkret oppgave – ikke på faglige læringsmål. Læring – privatisert og overlatt til den enkelte elev. Forsterkes gjennom den utstrakte bruken av arbeidsplaner.

17 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Analyse av alle timer (Videograf analyser overført til SPSS - viser prosentandel av kodet tid)

18 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Funn i matematikk i PISA+ Monotone arbeidsformer - sentrert rundt teorigjennomgang og individuelt arbeid. Mange elever opplever matematikkfaget som kjedelig. Det ble observert få matematiske kvalitetsdiskusjoner.

19 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Funn i matematikk i PISA+, forts. Andre elever etterspør matematikkens relevans.

20 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Funn i matematikk i PISA+, forts. Bruk av arbeidsplaner former i stor grad elevenes læringsarbeid. Bruk av arbeidsplan gir elevene muligheter til å velge uheldige strategier.

21 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Funn i matematikk i PISA+, forts. Studietimer- ofte ”feil” lærere tilstede i forhold til faget elevene arbeider med. Elevene får dermed ikke den nødvendige faglige støtten.

22 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Funn i matematikk i PISA+, forts. Lite genuint elevsamarbeid Dette skyldes særlig at elevene var på ulike steder i arbeidsplanen, og at oppgavene i liten grad inviterte til felles diskusjoner

23 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Oppsummering fra PISA+ Arbeidsplaner formet læringsarbeidet Lite innramming og oppsummering Mye individuell oppgaveløsing Svak systematisk bruk av medelever

24 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Oppsummering fra PISA+, forts. Konsekvens: elevenes læring blir i stor grad overlatt til den enkelte. Faglig forståelse - et anliggende mellom elev, tekst og arbeidsplan med læreren i periferien, i en tilbaketrukket rolle (Klette, 2007).

25 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO TIMSS versus PISA+ På tross av en viss framgang fra TIMSS 2003 til TIMSS 2007, presterer norske elever fremdeles relativt svakt i matematikk i et internasjonalt perspektiv. Klasseromsstudier som PISA+ kan dokumentere problematiske trekk ved matematikkundervisningen som kan henge sammen med elevenes svake prestasjoner.

26 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Kinesisk ordspråk: Hvis vi ikke endrer retning, ender vi der, hvor vi er på vei.

27 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Konkrete utfordringer Mer variasjon i arbeidsmåtene i matematikk Aktualisere faget, gjøre det mer relevant Gi alle elever utfordringer, også de flinke Øke matematikklærernes faglige kompetanse

28 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO AKTUELLE UTFORDRINGER I MATEMATIKKFAGET Analyser fra TIMSS 2007 og PISA+ Ole Kristian Bergem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google