Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye internasjonale regler for treemballasje – ISPM 15 Foredrag ved logistikkforeningens kurs i Bergen 20.10.05. Kåre Willumsen, Mattilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye internasjonale regler for treemballasje – ISPM 15 Foredrag ved logistikkforeningens kurs i Bergen 20.10.05. Kåre Willumsen, Mattilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye internasjonale regler for treemballasje – ISPM 15 Foredrag ved logistikkforeningens kurs i Bergen 20.10.05. Kåre Willumsen, Mattilsynet

2 Dagens regelverk – Tre og Treemballasje Forskrift om planter og tiltak mot Planteskadegjørere 2000-12-01 nr 1333 Vedlegg 1: Planteskadegjørere som er forbudt å introdusere og spre (karanteneskadegjørere) Vedlegg 2: Planteskadegjørere som er forbudt å introdusere og spre dersom de forekommer på visse planter og andre smittebærende emner Furuvednematode på tre av bartrær Ikke-europeiske barkbiller på tre av bartrær

3 Dagens regelverk – Tre og Treemballasje Forskrift om planter og tiltak mot Planteskadegjørere 2000-12-01 nr 1333 Vedlegg 3: Planter og andre smittebærende emner som det er forbudt å innføre dersom de har sin opprinnelse i nevnte områder Tre med bark av bartrær fra ikke-europeiske land og Portugal Vedlegg 4A: Særskilte krav til innførsel av visse planter og andre smittebærende emner

4 Dagens regelverk – Tre og Treemballasje Vedlegg 4A forts. Tre av bartrær i form av emballasje, mellomlegg, underlag og paller med opprinnelse i Canada, Kina, Japan, Korea, Mexico, Portugal, Taiwan og USA: Avbarking og fritt for larveganger forårsaket av slekten Monochamus spp. og Trefuktigheten <20% på framstillingstidspunktet

5 Dagens regelverk – Tre og Treemballasje Vedlegg 4A forts. Tre av bartrær i form av emballasje, mellomlegg, underlag og paller med opprinnelse i ikke-europeiske land unntatt Canada, Kina, Japan, Korea, Mexico, Portugal, Taiwan og USA: Avbarking og fritt for larveganger forårsaket av slekten Monochamus spp. eller Ovnstørket og trefuktigheten <20% på framstillingstidspunktet + merket KD

6 Dagens regelverk – Tre og Treemballasje Forskrift om planter og tiltak mot Planteskadegjørere 2000-12-01 nr 1333 Vedlegg 5: Planter og andre smittebærende emner som ved innførsel skal være fulgt av plantesunnhetssertifikat Tre og treemballasje unntatt merkede ”UIC- paller” av bartrær fra ikke-europeiske land og Portugal + av kastanje, eik og poppel fra ikke- europeiske land

7 Internasjonale organisasjoner og avtaler IPPC, den internasjonale plantevernkonven- sjonen, danner basis for det globale samarbeidet for å hindre spredning av skadegjørere på planter. Konvensjonen er knyttet til FAO. EPPO er den regionale plantevernorganisasjonen for Europa og Middelhavsområdet under IPPC og koordinerer arbeidet i regionen. Har 47 medlems- land. Norge har vært medlem siden 1955. EU/EØS: Plantehelse er ikke en del av EØS- avtalen

8 ISPM 15 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade. Vedtatt av IPPC i 2002 Formål: Hindre spredning av skogskadegjørere Retningslinjer for: Behandling av tre til treemballasje, behandling og merking av treemballasje

9 ISPM 15 Bakgrunn for nye regler Treemballasje er ofte laget av rått tre som ikke er behandlet for å eliminere skadeorganismer Ofte gjenbruk ved import og eksport mellom land og kontinenter Opprinnelsen til treet som er brukt er vanskelig å fastslå

10 ISPM 15 Praktisering Retningslinjene er minimumskrav Retningslinjene implementeres i importregelverk Nasjonale godkjenningsordninger etableres

11 ISPM 15 Aktuelle behandlinger Oppvarming til 56°C kjernetemperatur i 30 minutter Gassing med metylbromid Andre behandlinger godkjent bare dersom kravet til kjernetemperatur oppfylles Krav til avbarking er et tilleggskrav

12 ISPM 15 Merking Standarden angir merking med beskyttet merke som dokumentasjon på opprinnelse og behandling Lesbart Permanent påført Synlig; på minst to motstående sider av enhet Ikke rød eller oransje farge Ny merking på reparerte deler

13 ISPM 15 Omfatter: Treemballasje framstilt av bar- og løvtrevirke Unntak: Emballasje av kryssfiner, sponplater, OSB-plater og finer som er laget i en prosess med lim, varme og trykk som har eliminert risikoen for at det kan være skadegjørere til stede. Tre < 6 millimeter i tykkelse

14 ISPM 15 MERKE NO-SLT XXXXXXXXX HT DB

15 ISPM 15 MERKE NO-SLT XXXXXXXXX MB DB

16 ISPM 15 MERKE NO-SLT XXXXXXXXX HT KD DB

17 ISPM 15 MERKE NO-SLT XXXXXXXXX MB DB

18 ISPM 15 MERKE NO-SLT XXXXXXXXX CPI HT DB

19 ISPM 15 Implementering i Norge Norge har ikke implementert retningslinjene i ISPM 15 i importregelverket. Mulig avtale med EU Norge har etablert godkjenningsordning for behandling og/eller merking av treemballasje Info på http://www.mattilsynet.no under Trelast og treemballasjehttp://www.mattilsynet.no

20 ISPM 15 Implementering i andre land EU har implementert retningslinjene i ISPM 15 i importregelverket gjennom Commision Directive 2004/102/EC of 5 October 2004 Spesielle regler for Kina, USA, Australia Se oppdatert info på http://www.mattilsynet.no under Trelast og treemballasjehttp://www.mattilsynet.no


Laste ned ppt "Nye internasjonale regler for treemballasje – ISPM 15 Foredrag ved logistikkforeningens kurs i Bergen 20.10.05. Kåre Willumsen, Mattilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google