Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play. 2 22 Slik bruker dere presentasjonen Denne presentasjonen er er verktøy laget for å hjelpe klubbene/ulike.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play. 2 22 Slik bruker dere presentasjonen Denne presentasjonen er er verktøy laget for å hjelpe klubbene/ulike."— Utskrift av presentasjonen:

1 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play

2 2 22 Slik bruker dere presentasjonen Denne presentasjonen er er verktøy laget for å hjelpe klubbene/ulike grupperinger i gang med å sette verdiarbeid på agendaen. Den er ment som et utgangspunkt for diskusjon, og kan brukes sammen med de fire profilfilmene som er laget om Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair Play. Disse finner dere til nedlasting på handball.no Klubbene/grupperingene må selv definere hva de enkelte verdiene betyr for dem, og integrere dem i sitt verdiprogram. Kanskje har klubben allerede et sett med verdier Det viktigste er at klubbene/grupperingene blir bevisste på verdiarbeid og enige om hvordan man ønsker å ha det, slik at håndballen blir en trygg arena hvor det er godt å være for alle Presentasjonen inneholder en rekke spørsmål og eksempler på problemstillinger knyttet opp mot de fire verdiene Dere står fritt til å ta bort, legge til og endre på det som ikke passer, og til å lage nye problemstillinger som er tilpasset deres behov og fokusområder

3 3 33 Innhold Side 4: Håndballens verdier Side 5: Begeistring Side 13: Innsatsvilje Side 19:Respekt Side 28:Fair play

4 4 44 Håndballens verdier (definert av Norges Håndballforbund) Begeistring for Norges Håndballforbunds posisjon og samfunnsoppgaver. For andres innsats for norsk håndball. I egen utøvelse av oppgaver for norsk håndball Innsatsvilje i gjennomføringen av oppgaver en har påtatt seg for norsk håndball som tillitsvalgt og ansatt, som trener, utøver og dommer Respekt for organisasjonens lover, regler og beslutninger. For hverandre som medlemmer, utøvere, trenere, dommere og ledere. For hverandres meninger og synspunkter Fair Play i utøvelsen av spillet. I utøvelsen av alt arbeid for organisasjonen som tillitsvalgt, ansatt og utøver

5 5 55 Begeistring Tonje og Håkon fra profilfilmen om Begeistring

6 6 66 Begeistring Hva betyr begeistring for deg? Hvorfor er det viktig med begeistring? Hvordan tror du din væremåte påvirker andre? Er begeistring ”smittsomt”? Hva kan vi bidra med for å få mer begeistring inn i vår håndballhverdag? Hvordan kan vi vise begeistring og glede, både på og utenfor banen? Hvem har ansvar for å vise idretts- glede under en håndballkamp?

7 7 77 Begeistring Kan voksne og barn vise like mye begeistring? Er det flaut å vise begeistring? Hvordan takler vi motgang, kan begeistring hjelpe oss opp igjen? Hvordan reagerer vi overfor dem som viser begeistring? Hvordan skal vi reagere overfor dem som ikke viser begeistring? Kan vi lage begeistringsregler?

8 8 88 Begeistring Laget viser liten spilleglede og foreldrene/publikum har fokus på alt som ikke gikk bra og hvem som fikk spilletid Er det slik vi vil ha det? Hvis ikke, hvordan kan vi snu en slik utvikling og skape begeistring og en positiv atmosfære?

9 9 99 Begeistring Det er lett å rakke ned på motstanderne for å vise entusiasme for eget lag Er dette ok? Hvordan kan vi vise entusiasme uten å støte motstanderne? Hvor går grensene for hva som er greit og ugreit?

10 10 Begeistring Klubben ønsker flere tilskuere Hvordan kan vi ved å fokusere på begeistring få mer publikum på kampene? Hvordan kan publikum selv bidra? Kan vi opprette en begeistringsgruppe?

11 11 Begeistring Klubben vil gjerne ha flere dommere/kampledere og beholde de eksisterende lenger Hvordan kan vi bruke begeistring for å oppnå dette? Må dommere være strenge hele tiden? Kan dommere vise begeistring? Hvordan kan dommere vise begeistring? Kan spillere, trenere og publikum vise begeistring for dommerne?

12 12 Begeistringsregler for ………. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

13 13 Innsatsvilje Brede fra profilfilmen om Innsatsvilje

14 14 Innsatsvilje Hva betyr innsatsvilje for deg? Hvorfor er det viktig med innsatsvilje? Hva gjør du for å vise innsatsvilje? Hvordan tror du din væremåte påvirker andre? Er det bare spillere som må ha innsatsvilje? Hvem andre viser innsatsvilje? Hvordan viser de innsatsvilje? I hvilken grad verdsetter vi innsatsvilje?

15 15 Innsatsvilje Hvordan kan vi motivere barn og unge til å yte innsats på trening og i kamp? Hvordan kan vi motivere de andre i håndball- miljøet til å yte en innsats? Er innsatsvilje frivillig? Hvordan skal vi reagere overfor dem som ikke viser innsatsvilje? Kan vi lage innsatsregler? Hva er målene våre? Hva gjør vi for å nå målene våre?

16 16 Innsatsvilje Brede i filmen om innsatsvilje er ikke sikker på om han vil fortsette med håndball. Mange er i samme situasjon som han Hvorfor ønsker noen å slutte å spille håndball? Hvordan kan spillere, ledere, trenere og foreldre bidra til å snu en slik utvikling?

17 17 Innsatsvilje Tillitsvalgte og andre grupper av frivillige er ofte ”usynlige”. Men de får hjulene til å gå rundt og er personer vi er avhengige av Tenker vi at dette er dugnad og en selvfølge? Takker vi de frivillige og gir dem den anerkjennelsen som de fortjener? Skal vi betale dem siden frivillighet ikke lenger er en selvfølge? Hvordan kan man belønne innsats- vilje uten å betale ut penger? Er det forskjell på trenere/lagledere og andre frivillige?

18 18 Innsatsregler for ………. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

19 19 Respekt Geir, Øistein og André fra profilfilmen om Respekt

20 20 Respekt Hvorfor er det viktig med respekt i håndball? Hva er mangel på respekt? Er det noen som fortjener mer respekt enn andre? Hvem har ansvaret for å formidle denne verdien? Kan man være uenige og likevel respektere hverandre? Har du eksempler på hvordan god kommunikasjon kan øke respekten for hverandre? Hvordan kan dårlig kommunikasjon føre til mindre respekt? Hva er respekt, hva betyr det for deg?

21 21 Respekt Er det forskjell på å snakke MED noen og TIL noen? Hva med kroppsspråket, har det noe å si? Er det vanskelig å respektere hverandre om man er veldig ulike? Kan utdanning være et virkemiddel for respekt? Hvordan reagerer vi overfor dem som viser respekt for andre? Hvordan skal vi reagere overfor dem som ikke viser respekt? Kan vi lage respektregler?

22 22 Respekt Kamplederne i en yngrekamp får en veldig dårlig opplevelse pga stygge kommentarer og tilrop fra foreldre på tribunen Hvordan kan vi hindre denne typen uønsket adferd? Hva kan klubben gjøre? Hva kan foreldre gjøre?

23 23 Respekt Den flinke og godt likte treneren til gutter 15 skal slutte. Klubben sliter med å få på plass en ny, men finner til slutt en ung trener i begynnelsen av 20-årene. Spillerne reagerer med å slurve med oppmøtet, gjøre narr av treneren og ignorere det treneren sier. Hvem har ansvar for at en ny trener blir møtt med respekt? Treneren selv? Oppmenn/lagledere/hjelpetrenere? Spillerne? Foreldrene?

24 24 Respekt Klubben har mange 12-årsspillere, så det blir etablert flere lag. Det er store forskjeller på prestasjonene og spillerne blir delt inn etter nivå. Hvordan stiller vi oss til dette? Dette må være akseptabelt Om man skal ha respekt for alle må alle inkluderes Nivådeling virker mot sin hensikt Når er det greit med nivådeling?

25 25 Respekt En gruppe foreldre i en klubb går til verbalt angrep på treneren til barna deres, da de er misfornøyde med spillerdisposisjonen. Hvordan forholder vi oss til dette? Dette er helt greit Dette er en dårlig trener som klubben må sparke Klubben sjekker om dette er i henhold til klubbens verdiprogram Her må styret i klubben kalle inn til møte med dem det gjelder

26 26 Respekt Dommere. Det er høy temperatur i kampen og mange kommentarer fra tribunen. Du og makkeren din dømmer kampen. Ta utgangspunkt i verdien Respekt og diskuter hva dere kan gjøre for å tåle dette.

27 27 Respektregler for ………. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

28 28 Fair Play Selma fra profilfilmen om Fair Play

29 29 Fair Play Hva legger du i begrepet Fair Play? Hva er rettferdighet? Hvordan kan vi legge til rette for at flest mulig kan delta så lenge som mulig? Hva kan DU bidra med? Hvordan kan vi pushe grenser mens vi fortsatt respekterer spillet og reglene? Gjør det egentlig noe om man jukser?

30 30 Fair Play Hvor langt er dere villige til å gå for å vinne en kamp? Hva er over grensen for hva som er akseptabelt for å vinne en kamp? Hvordan reagerer vi overfor dem som utøver Fair Play? Hvordan skal vi reagere overfor dem som ikke utøver Fair Play? Kan vi lage Fair Play-regler?

31 31 Fair Play Det ene laget er storfavoritt og velger å spare de beste spillerne fordi de uansett regner med å vinne. Er dette Fair Play? Nei, Fair Play innebærer at man skal ta alle kamper like alvorlig uansett motstander Ja, det er Fair Play å la de som spiller mest få lov til å hvile, og dermed slipper også andre til

32 32 Fair Play I en 12-årskamp ligger det ene laget under med et betydelig antall mål til pause. Lederlaget fortsetter med frimerke på enkeltspillere. Er dette greit? Frimerke er en del av spillet, og man må derfor godta det Man bør se på det som trening på hvordan komme seg ut av en frimerkesituasjon Det ledende laget bør ta hensyn til at det andre laget ligger så mye under

33 33 Fair Play Klubben har to lag i samme aldersgruppe, og spillere fra det ene laget blir satt inn på det andre for å sikre puljeseier. Flere av de faste spillerne får da ikke være med, eller blir sittende på benken. Er dette greit overfor de faste spillerne? Er dette greit overfor motstanderne? Hvordan kan det påvirke spiller- gruppa at det å vinne blir det viktigste av alt?

34 34 Fair Play En trener med gode resultater og respekt i spillergruppa har utviklet en uvane med å høylytt klage på dommeravgjørelser. Han diskuterer også med dommerne etter kamp. Noen foreldre ønsker å ta opp dette, men det er vanskelig å få gehør siden treneren er godt likt av mange av de andre foreldrene Hvordan kan man ordne opp i dette? Skal man i det hele tatt gjøre noe? Har treneren rett til å oppføre seg slik hvis han mener at dommerne gjør en dårlig jobb?

35 35 Fair Play Et bortelag opplever at hjemmepublikummet buer hver gang de har ballen i angrep. Hva tenker du om det? Man kan bue så mye man vil, det hører med Noe buing må man tåle på bortekamp Buing må slås hardt ned på, dette er ikke Fair Play

36 36 Fair Play-regler for ………. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

37 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play


Laste ned ppt "Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play. 2 22 Slik bruker dere presentasjonen Denne presentasjonen er er verktøy laget for å hjelpe klubbene/ulike."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google