Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hensikta med tilsynet er å bidra til å skape: - eit inkluderande arbeidsmiljø - eit miljø som er helsefremjande - forebygging i høve sjukefråvær og utstøting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hensikta med tilsynet er å bidra til å skape: - eit inkluderande arbeidsmiljø - eit miljø som er helsefremjande - forebygging i høve sjukefråvær og utstøting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hensikta med tilsynet er å bidra til å skape: - eit inkluderande arbeidsmiljø - eit miljø som er helsefremjande - forebygging i høve sjukefråvær og utstøting - eit miljø som bidreg til å gjere alle mest mogleg sunne og friske, fysisik og psykisk

2 Tilsynet meiner eit systematisk HMS-arbeid er det viktigaste reiskapen for å kunne skape eit slikt miljø. Tilsynet har kome med ein del pålegg med frist 1.1.2010, som eg reknar med leiinga tek tak i og som vi kan få orden på I SAMARBEID.

3 Samarbeid er eit nøkkelord her

4 Rektor har ansvaret for HMS-arbeidet og arbeidsmiljøet ved skulen

5 Verneombudet - skal sjå til at HMS-arbeidet blir fylgt opp - vere ein støttespelar for dei tilsette der dei føler dei treng hjelp for å nå fram - påpeike ting som bør rettast på - ilag med leiinga utarbeide kartleggingar og lage tiltaksplanar for å rette opp avvik og manglar og sjå til at dette blir fylgt opp

6 Arbeidstakar - har ansvar for at tiltak som blir sett i verk blir utført. Td. At fellesvedtak blir fylgt opp av kvar enkelt - skal seie ifrå (evt. gjennom verneombod) til leiinga om ting ein meiner bør rettast på

7 Det er tre hovudområder i HMS-arbeidet - fysiske - sosiale - psykososiale Det vil alltid vere klare samanhengar og glidande skilje mellom desse ulike områda

8 Kva er ei sak? - om evt. vanskar blir ordna sjølv (mellom partane) er det inga sak - om ein vanske går ut over arbeidsmiljøet, fleire blir involvert, er det ei sak


Laste ned ppt "Hensikta med tilsynet er å bidra til å skape: - eit inkluderande arbeidsmiljø - eit miljø som er helsefremjande - forebygging i høve sjukefråvær og utstøting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google