Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overskrift her Tekst, figur, bilder etc.. Staten Har et overordnet ansvar Vedtar lover Gir informasjon Fører kontroll Har tilsynsoppgaver Driver bl.a.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overskrift her Tekst, figur, bilder etc.. Staten Har et overordnet ansvar Vedtar lover Gir informasjon Fører kontroll Har tilsynsoppgaver Driver bl.a."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overskrift her Tekst, figur, bilder etc.

2 Staten Har et overordnet ansvar Vedtar lover Gir informasjon Fører kontroll Har tilsynsoppgaver Driver bl.a. sykehus, ambulansetjeneste, høgskoler og universitet

3 Helsedirektoratet Samler fagkunnskap om alle forhold som påvirker folks helse og levekår Følger med på utviklingen innenfor helse- og omsorgstjenestene Gir råd til primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Styrker arbeidet med psykisk helse og rusforebygging helsedirektoratet

4 Helsetilsynet Har kontorer i alle fylker som fører tilsyn med alt helse- og sosialpersonell Skal behandle klager mot enkeltpersoner eller virksomheter når det avdekkes svikt i helse- og sosialtjenestene helsetilsynet

5 Folkehelseinstituttet Oppgavene består i å overvåke forhold som påvirker folks helse, drive forskning, foreta statistiske undersøkelser, drive rådgiving og yte tjenester både til offentlige myndigheter, helsetjenesten, forskere, organisasjoner og næringsliv folkehelseinstituttet

6 Helseforetak Norge er delt inn i fire helseregioner, som også blir kalt regionale helseforetak Spesialisthelsetjenesten utføres av disse helseforetakene Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst

7 Sykehus og institusjoner Helseforetakene har ansvar for alle sykehus og for institusjoner som kommer inn under spesialisthelsetjenesten: Psykiatriske sykehus og sykehjem Poliklinikker Behandlingstilbud for rusmisbrukere

8 Spesialisthelsetjenesten utenfor institusjoner For eksempel: Gynekolog Øyelege Øre-,nese- og hals- spesialist

9 Ambulansetjenesten Må være klar til å rykke ut på kort varsel ved ulykker og plutselig sykdom  Bil  Fly og helikopter  Båt

10 Barne- og familievernet - Bufetat Har kontor i hvert av helseforetakene og skal: Etablere og drive barnevernskontorer Finne og formidle fosterhjem Sørge for opplæring og veiledning til fosterhjem Ha ansvar for familievernkontorene rundt om i landet bufetat

11 Høyskoler og universitet Staten styrer disse hovedsakelig gjennom: Lover og forskrifter Tildeling av økonomiske midler


Laste ned ppt "Overskrift her Tekst, figur, bilder etc.. Staten Har et overordnet ansvar Vedtar lover Gir informasjon Fører kontroll Har tilsynsoppgaver Driver bl.a."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google