Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å bygge en ny kommune 12.mai 2016 Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ny rådmann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å bygge en ny kommune 12.mai 2016 Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ny rådmann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å bygge en ny kommune 12.mai 2016 Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ny rådmann

2 Møtet i dag 1.Innledning 2.Medvirkning; erfaringer fra arbeidsgiver 3.Medvirkning; erfaringer fra organisasjonene 4.Innspillsrunde; hvordan sikre medvirkning fra berørte parter i prosessperioden 5.Eventuelt

3 Målene med reformen Styrke lokaldemokratiet Gode og likeverdige tjenester Økonomisk bærekraftige og robuste kommuner Helhetlig og samordnet utviklingsperspektiv

4 Oppdraget Den nye kommunen skal sikre alle innbyggere gode tjenester der de bor De beste tjenestene får vi ved å hente og utnytte det beste fra hver kommune 1. januar 2017 legges Sandefjord, Andebu og Stokke kommune ned. En helt ny kommune etableres, med et velkjent navn – Sandefjord.

5 Målene Hverdagen enklere Nærhet til tjenester Effektivitet og gevinster Regional konkurransekraft Samfunns- og tettstedsutvikling Arbeidsplasser Aktivt lokaldemokrati Næringsliv Kapasitet Kompetanse MedvirkningLokal identitet

6 Nye Sandefjord Grunnlag for endring og forbedring Krav om effektiviserings- gevinst Det beste fra de tre

7 Aktivitet Ledergruppe for den nye kommunen Organisering av kommunalområdene, stab og støttefunksjoner IKT, IT, digitalisering - modernisering, nye løsninger, sikker drift Personalområdet – avtaler, involvering, ivaretakelse av medarbeidere og "formelle" forpliktelser Økonomi – mye forberedelser både mht drift og for forsvarlig kommuneøkonomi Helhetlig styring, betryggende kontroll, beredskap Bygninger, lokasjoner -hvor skal folk jobbe? Samarbeid og avtaler INFORMASJON Folkevalgte Innbyggere Ansatte DEN STORE JOBBEN Organisering og ledelse Tjenester og brukere Medarbeiderinvolvering FOLKEVALGTE FN, PSU AU, ANS Temakomiteer

8 Status mai 2016 Kommunalområdene – i gang Besluttet organisasjonsstruktur fire kommunalområder Prosesser på å beslutte mål, organisering og innplassering/tilsetting av ledere Kommunalområde eiendomsforvaltning og næringsutvikling Kommunalsjef Geir Bjelkemyr-Østvang ansatt Advokat, eiendomssjef Skien kommune Starter fra 1.juni

9 apriloktdes Folkevalgte organ Delegering Folkevalgtes innsyn Godtgjøring Klagenemnd Mål og struktur Struktur og innhold stab og støtte Lokalisering Revisjonsordn. ing og KU-sekr. Rammesak økonomi Nærdemokrati -modell Ledere nivå 2 og 3 Avklaring evt gråsoner Planprogram Fire komm.områder Rådmannens delegering Ansatte avtaler Intro nytilsatte «Leder i Sandefjord» Beredskaps- plan BudsjettKonstituering Vedtak ymse reglement Eierskap Reglement Vedtak eksisterende kommuner

10 Prosess Nytt organisasjonskart 1: Mål for kommunalområdet Sammenfatte eksisterende mål Utarbeide en målstruktur 2: Forslag organisasjonskart Involvere/ medvirkning Vurdere 3: Beslutning organisasjonskart 4: Innplassering nye ledere Struktur fra hovedprosjekt benyttes Stillingsprofiler 5: Igangsette delprosjekt Mandat Fremdrift Deltakere

11 Utfordringer Den formelle myndigheten overføres ikke før 1.1.17 Kommunene gjør egne vedtak ut 2016 Saker med konsekvenser for den nye kommunen, særlig saker med økonomisk betydning Noe må behandles i hver kommune, deretter i FN Noe vedtas i kommunene med forbehold om tilslutning i FN Noe behandles kun i nye Sfj/FN

12 … når vi tar beslutninger og valg… Bevissthet på at det er noe som legges ned – og noe nytt som skal pakkes opp Fristille fra det gamle Ikke "videreføre" noe du er glad i eller har bygget opp

13 Fremdriftsplan «Det haster» Involvering Medvirkning Prosesser Legitimitet Oppslutning Resultat Nye Sandefjord kommune

14 Fremad – i alle retninger 1.1.161.1.17 Organisering, ledelse og praksis vil skape engasjement – og støy – underveis Planlegge og håndtere slik at uro og utrygghet ikke forsinker eller forsurer unødvendig Gode og klare «spilleregler» Tydelige roller og ansvar

15 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Å bygge en ny kommune 12.mai 2016 Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ny rådmann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google