Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra Tolletaten Liv Rundberget, TOD/TV-Stab Utvalget for internasjonal handelsforenkling- Oslo 09.mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra Tolletaten Liv Rundberget, TOD/TV-Stab Utvalget for internasjonal handelsforenkling- Oslo 09.mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra Tolletaten Liv Rundberget, TOD/TV-Stab Utvalget for internasjonal handelsforenkling- Oslo 09.mars 2016

2 Status Skatt - Toll www.toll.noSide 2 1.1.2016 Forvaltningsansvaret for innkreving, motorvognavgifter og særavgifter, registrerte, ble overført til Skatteetaten 2016 1.1.2017 Ny ordning for innførselsmerverdiavgift innføres Forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift og særavgifter, uregistrerte, overføres til Skatteetaten 2017

3 Pågående samarbeid Toll/Skatt Utsatt avregning - Ny ordning med innkreving og betaling av innførselsmerverdiavgift i det innenlandske systemet Endring på tolldeklarasjonen Skattemelding Erstatte dagen IT systemer for forvaltning av særavgift og innkreving Sikre hensiktsmessig grensesnitt mellom Tolletaten og Skatteetaten Partsregister/ Toll-FKR Grensesnitt tolldeklarasjonen www.toll.noSide 3

4 TVINN - som følge av utsatt avregning Mva registrerte importører Mva grunnlag, sats og beløp skal ikke oppgis i rubrikk 47 på tolldeklarasjonen Kobling mot rubrikk 8 Vil ikke lenger kunne hente ut kontoutdrag fra Altinn som tidligere. Ikke mva registrerte importører Ingen endring pr.1.januar 2017 Toll, gebyrer, og særavgift for uregistrerte skal fortsatt oppgis på tolldeklarasjonen. Ingen endring pr.1.januar 2017 www.toll.noSide 4

5 Utførselsdeklarasjoner Satsningsforslag 2017-2019 Behovsanalyse av 14 tiltak Forbedre håndhevelse av meldeplikten ved utførsel Samarbeid med Tullverket Samarbeid mellom prosjekt «Ekspressfortolling landevei» og «UCC vid Norgesgrensen» UCC har som ambisjon at all kommunikasjon med Tullverket skjer elektronisk etablere helhetlige inn- og utførselsprosedyrerer på tvers av landegrensen mellom Norge og Sverige. www.toll.noSide 5

6 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Ekspressfortolling (EXF)

7 Status Styringsgruppemøte 11. mars BP3 – Beslutning om igangsetting av gjennomføringsfasen Vi starter systemutvikling www.toll.noSide 7

8 Gjennomføringsfasen - tidspunkter www.toll.noSide 8 AVSLUTNINGSFASE Desember 2017 Evaluering og avslutning av prosjektet. Overlevering til linjeorganisasjon GJENNOMFØRINGSFASE April 2016 – Desember 2017 G1 Systemendringer. Endring fysisk infrastruktur (april 2016-august 2017) G2 Gjennomføring av selve piloten på Ørje (september-desember 2017) G3 Vurdere videre utrulling BP4 (desember 2017) FORSLAG

9 Organisering www.toll.noSide 9

10 Hva er ekspressfortolling? Vi etablerer en ny fortollingsprosedyre basert på –Elektronisk innlevering av informasjon før ankomst grense –Elektronisk vurdering av informasjonen før ankomst grense –Elektronisk grensepassering og fristilling Enkel, rask og mer effektiv fortollingsprosedyre Gjennom prosedyren lages et nytt manifestsystem –Transportørens innlevering av manifester med informasjon om transportmiddel og last –Behandling og risikovurdering av deklarasjoner/last/ transportmiddel www.toll.noSide 10 EXF

11 Ekspressfortollingsprosedyren 1. Ekspress- deklarasjon Vedlegg Lasteinfo 2. Behandling Risiko- vurdering 3. Elektronisk registrering av grense- passering Forhånds- informasjon BehandlingFristilling

12 1. Forhåndsinformasjon – x timer før grensepassering DEKLARASJON (deklarasjonsplikt) - Innhold: Som i dag - Alle deklarasjoner på samme bil må benytte EXF VEDLEGG (Underlagsdokumentasjon) - Innleveres samtidig med deklarasjon -.pdf dokumenter – kan lett sendes fra deklarants system - Etablere link fra deklarasjon til vedlegg via manifest MANIFEST (melde- og fremleggelsesplikt) –Skal inneholde en oversikt over alt gods på bilen – Referanser både til eksportID’er og importID’er –Transportør er ansvarlig for å sende inn informasjon til Tollvesenet www.toll.noSide 12

13 Elektronisk manifest www.toll.noSide 13 * Flere nummer hvis eksport/import sendingen dekkes av flere Tull-ID/Dekl-ID’er

14 2. Behandling og risikovurdering Tollvesenet behandler og vurderer all informasjon før transporten ankommer grensen Det tas stilling til om kjøretøyet skal inn til kontroll eller ikke Behandlingsresultatet registreres i manifestsystemet Markerer om sjåfør får rødt/grønt lys ved grense- passeringen www.toll.noSide 14

15 3. Fristilling Elektronisk registrering av kjøretøy ved grensen Teknologi: AutoPass Leser skal stå på rød sone Bomløsning Grønt lys markerer at fører kan kjøre ut av rød sone uten å melde seg i ekspedisjonen. Men skal ha mulighet til å kjøre videre inn på rød sone Grensepasseringstidspunkt: Ankomst tollområdet Fristillingstidspunkt: Forlater tollområdet www.toll.noSide 15

16 Pilot – noen forutsetninger Planlegger utprøving i pilot ved Ørje tollsted I første omgang: Prosedyre for godstrafikk landevei En eller flere deklarasjoner pr kjøretøy, men alle må bruke exf-prosedyren Kun forsendelser på exf-prosedyren på kjøretøyet Manifest og deklarasjon «låses» en viss tid før grensepassering ( om det gjøres endringer i manifest/deklarasjon etter «låsing», kan behandling før grensepassering ikke garanteres ) Kan benyttes av de som ønsker å fristille varer ved grensepassering (direktefortolling) www.toll.noSide 16

17 www.toll.noSide 17 Deklarant Transportør Behandling og vurdering Beslutning (ikke kontroll/ kontroll) Fristilling Varer frigis Kontroll EXD Ved- legg Ekspressfortollingsløsning – Overordnet skisse ECS GRENSE AutoPass brikkenr leses MASTER-ID # TVINN Behandling TDS NCTS Manifest


Laste ned ppt "Informasjon fra Tolletaten Liv Rundberget, TOD/TV-Stab Utvalget for internasjonal handelsforenkling- Oslo 09.mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google