Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Skole- og barnehagemøbler 10.12.2008 kl 09-12 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 FT-sal A.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Skole- og barnehagemøbler 10.12.2008 kl 09-12 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 FT-sal A."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Skole- og barnehagemøbler 10.12.2008 kl 09-12 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 FT-sal A

2 Agenda 1.Innledning 2.Gjennomgang av konkurransegrunnlaget 3.Spørsmål

3 Innledning Jus- og innkjøpstjenesten gjennomfører en konkurranse på kjøp av skole- barnehagemøbler på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune samt 20 tilsluttede kommuner, 3 folkehøgskoler, Rørosmuseet og Konsek. Det vil bli utarbeidet referat fra anbudskonferansen som sammen med denne presentasjonen legges ut på www.doffin.no.www.doffin.no

4 Konkurransegrunnlaget Avtalens varighet 2-årig rammeavtale med mulighet for 1+1 års forlengelse Tidsfrister Spørsmålsfrist: onsdag 17.12.2008 kl. 12.00 Tilbudsfrist: tirsdag 06.01.2009 kl. 12.00 Tilbudet leveres i ett eksemplar samt ett eksemplar på minnepenn eller CD

5 Avtalens bruksområde Avtalen på skole- og barnehagemøbler skal brukes i elevarealer. Dvs arealer der elever og barnehagebarn oppholder seg og inkluderer fellesarealer, undervisningsrom, kantiner etc. Gjelder ikke for møblering av kontor, møterom og personalrom for de ansatte.

6 Avtalens omfang Årlig forbruk anslås til ca 4,2 mill kr Anslaget er veiledende og ikke bindende. Prosjekt er ikke medtatt i anslaget. Vanskelig å anslå omfanget av prosjekt Skolebruksplan 3 – omfatter de videregående skolene Varighet ut 2012 (skolebruksplan 3)

7 Rammeavtale med flere leverandører Avtale med 3 leverandører Forutsetning; tilstrekkelig antall egnede leverandører Utvelgelse; de 3 beste ut fra det økonomisk mest fordelaktige tilbud i evalueringen Kjøp under kr 100.000 – bestillerne står fritt i valg av leverandør – målsetting om tilnærmet lik fordeling mellom leverandørene Kjøp over kr 100.000 – alle leverandørene skal forespørres, minikonkurranse, jfr FOA § 15-3 (3)

8 Kvalitet (pkt 2.2) Minstekrav listet opp i vedlegg 1 – skal besvares om tilbyder kan levere i henhold til kravene Møblene skal oppfylle kravene i de internasjonale standardene (ISO og EN) Tilbyder må legge ved sertifikat som dokumenterer dette

9 Funksjonskrav / minstekrav (vedlegg 1)

10 Sortiment, levering mm (pkt 2.2) Tilbyder skal ha et komplett utvalg av etterspurte produkter Tilbyder skal redegjøre for at han har et tilstrekkelig salgsapparat til å betjene avtalen Overholde oppgitte leveringstider Ordrebekreftelse m/leveringsdato Evt montering samtidig med levering Redegjøre for muligheter til å levere spesialtilpassede løsninger Utarbeide møbleringsforslag, farge- og stoffvalg ved forespørsel

11 Miljø (pkt 2.3) Miljøskjema – vedlegg 2b Miljøerklæring – Møbler og inventar Nivå 1 og 2 – møbler skal ikke inneholde følgende produkter/stoffer – minstekrav Nivå 3 og 4 – ønskede egenskaper og innhold i produktene samt emballasjen for produktene – oppfylte krav gir høyere score ved evalueringen

12 Offentlighet (pkt 3.2) Tilbyder skal anmerke i tilbudet hva de mener er forretningshemmeligheter Ny offentlighetslov gjeldende fra 01.01.09

13 Kvalifikasjonskrav (pkt 4.1) Skatter og avgifter - gyldig attest for betalt mva og skatt HMS - skjema vedlegg 2a Organisatorisk og juridisk stilling - firmaattest Økonomisk og finansiell kapasitet - god soliditet, min. tilsvarende ratingkode A/AN fra D&B - siste årsberetning - siste årsregnskap - foretaksrapport fra D&B (kan hentes av oppdragsgiver)

14 Kvalifikasjonskrav (pkt 4.1) Tekniske og faglige kvalifikasjoner Erfaring fra tilsvarende oppdrag, god gjennomføringsevne - viktigste leveranser de siste 3 årene Godt og velfungerende kvalitetssikringssystem - redegjørelse eller kopi av sertifikat dersom tilbyder er sertifisert Bevist forhold til miljøpåvirkning System for måling og oppfølging av energiforbruk System for oppfølging av avfallshåndtering / kildesortering System for måling og oppfølging av kjemikalieforbruk og oppdatering av stoffkartotek System for måling og oppfølging av vannforbruket - redegjørelse (gjelder de 5 siste punktene) eller legg ved gyldig sertifikat

15 Ehandel (pkt 4.2) Sør-Trøndelag fylkeskommune benytter Markedsplassen ehandel.no Vedlegg 6 – Avtale om elektronisk samhandling ved bruk av Ehandel.no Forbehold mot bruk av Markedsplassen ehandel.no medfører avvisning Tilbyder skal bekrefte at kravene er sett og akseptert

16 Forbehold og avvik (pkt 5.4) Forbehold skal framgå av tilbudsbrevet Forbehold skal være presise og entydige Tilbyder skal beskrive hvilke konsekvenser forbeholdene får samt prissette konsekvensene Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til avvisning

17 Tilbud på deler av oppdraget (pkt 5.5) Distrikt 1Distrikt 2Distrikt 3Distrikt 4 RoanFrøyaTrondheimMeldal ÅfjordHitraSkaunRennebu BjugnAgdenesMalvikOppdal RissaSnillfjordKlæbuMidtre Gauldal ØrlandHemneMelhusHoltålen OrkdalSelbuRøros Tilbyder skal opplyse om tilbudet gjelder under forutsetning av hele leveransen eller om det også gjelder som deltilbud

18 Tildelingskriterier (pkt 7.2) Oppdragsgiver vil velge den leverandøren som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Det kan velges totalt 3-12 leverandører Tildelingskriterier Pris – 65% Leveringstid og service – 25% Miljø – 10% Kriteriene vil bli vurdert etter en skala fra 0-10, hvor 10 er best

19 Tildelingskriterier (pkt 7.2) Pris (65%) Laveste pris vil få 10 poeng, poenggivningen for øvrige vil bli vurdert i forhold til laveste pris Prisskjemaet inneholder et utvalg av de antatt meste brukte produktene. Prisskjemaet skal være komplett utfylt Tilbud på fast rabattsats på øvrige produkt/produktgrupper Katalog / prisliste skal vedlegges tilbudet

20 Prisskjema (vedlegg 8) Prisskjemaet skal fylles ut for alle rader Underskrives

21 Tildelingskriterier (pkt 7.2) Leveringstid og service (25%) Tilbyder skal opplyse om reell leveringstid inkl montering hos bruker ved - levering fra lager - levering fra fabrikk - spesialleveringer Antall år det garanteres at reservedeler / slitedeler er tilgjengelig for de ulike produkt skal oppgis Miljø (10%) Miljøskjema, vedlegg 2b, nivå 3 og 4 – innfridde krav vil gi høyere score ved evaluering

22 ILO-konvensjonene (vedlegg 3) Erklæring – skal underskrives og legges ved tilbudet Retten til å være organisert i en fagforening Retten til kollektive forhandlinger Forbud mot tvangsarbeid Forbud mot forskjellsbehandling i arbeid og belønning Fastsette en minimums aldersgrense for å forhindre barnearbeid Forbud mot de grusomste formene for barnearbeid

23 Standard avtalevilkår Omfatter bl a bestemmelser om: sosial dumping etisk handel betaling og fakturering e-handel leveringsbetingelser og -tider forsinkelser, feil og mangler reklamasjoner oppsigelse og mislighold

24 Skole- og barnehagemøbler Spørsmål ?


Laste ned ppt "Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Skole- og barnehagemøbler 10.12.2008 kl 09-12 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 FT-sal A."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google