Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilrettevisning, Advarsler, Suspensjon, oppsigelse Mandal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilrettevisning, Advarsler, Suspensjon, oppsigelse Mandal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilrettevisning, Advarsler, Suspensjon, oppsigelse Mandal kommune

2 Tilrettevisning En planlagt samtale der leder på bakgrunn av uregelmessigheter klargjør den ansattes plikter og hva slags adferd som forventes videre fremover. Må kunne ta med en tillitsvalgt/rådgiver Hensikten er å fortelle hva den ansatte skal gjøre (ikke hva han/hun ikke skal gjøre) Ikke enkeltvedtak

3 Skal likevel følge god forvaltningsskikk Tilrettevisningen skal grunngis Ved første gangs samtale kan tilrettevisning foregå muntlig, vi anbefaler alltid referat fra møtet. Merknader til referatet.. Hvis sakens karakter tilsier det, eller hvis forholdet gjentar seg gjøres saken skriftlig –Skrives referat

4 Advarsel/ordensstraff Disiplinær reaksjon – kan få følge for arbeidsforholdet Er å regne som et enkeltvedtak jfr. Forvaltningsloven §2-b –Forhåndsvarsel, fvl. §16 –Dokumentinnsyn, fvl. §18 –Begrunnelse, fvl. § 24 og § 25 –Klagemuligheter, §28 Personalavdeling bør/skal informeres..

5 Forhåndsvarsel Skriftlig i brevs form, både ved muntlig og skriftlig advarsel. Beskrive hva saken gjelder At det vurderes å gi NN muntlig eller skriftlig advarsel møtedato Gis mulighet til å uttale seg innen en viss frist Kan ta med en person, be om å få oppgitt hvem som møter

6 Vedtak - Advarsel/ordensstraff Kan være både muntlig og skriftlig Referat i begge tilfeller fra møtet, ved skriftlig advarsel kommer dette i tillegg som «vedtak» Begrunnelse –Skal vise til hvilke regler, rutiner vedtaket bygger på, for eksempel arbeidsreglement. –Nevne faktiske forhold vedtaket bygger på Skal opplyses om klageadgang, klageinstans (nærmest overordnet, §28) og klagefrist (3 uker)

7 Muntlig advarsel Arbeidsgiver må konkretisere hvilke forhold som danner grunnlag for advarsel, hva som forventes og konsekvenser ved gjentakelse Skriftlig møteinnkalling med informasjon om at arbeidstaker kan ta med tillitsvalgte Referat

8 Skriftlig advarsel Strengere reaksjon enn muntlig. Brukes der muntlig advarsel er gitt tidligere eller der muntlig advarsel blir for mild reaksjon Skriftlig innkallelse Grunnlaget for å gi advarsel skal fremgå av møtereferat der det også skal stå at det gis skriftlig advarsel Advarselen meddeles i et eget skriv som følger referat

9 Suspensjon Rutine i K-losen Kontakt personalsjef Forhåndsvarsel hvis mulig.. Fvl §16 Aml § 15-13; «arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed etter § 15-14 og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet mens saken undersøkes». Det er bare den ansattes rett og plikt til å arbeide som midlertidig suspenderes. Lønn beholdes under suspensjon

10 Oppsigelse Kontakt personalsjef Forhåndsvarsel Møte med uttalerett, rådgiver/tillitsvalgt Skriftlighet med dokumentasjon, sendes rekommandert, flere formkrav Kommunen ved ordfører er klageinstans.

11 Til slutt… Vi kommer tilbake med mer kursing også i forhold til varslingssaker Husk at ingen saker er like, ikke ta frem en tidligere sak og «skrive om» Dette er vanskelig! Tidkrevende og nøyaktighet er viktig. Arkivloven i forhold til arkivering av disse sakene må gjennomgås.


Laste ned ppt "Tilrettevisning, Advarsler, Suspensjon, oppsigelse Mandal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google