Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frivillighetsmeldingene Frivillighetsmelding 2007 «Frivillighet lever av lyst – og dør av tvang» – Oppretting av stilling som frivillighetskoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frivillighetsmeldingene Frivillighetsmelding 2007 «Frivillighet lever av lyst – og dør av tvang» – Oppretting av stilling som frivillighetskoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frivillighetsmeldingene Frivillighetsmelding 2007 «Frivillighet lever av lyst – og dør av tvang» – Oppretting av stilling som frivillighetskoordinator – Oppretting av frivillighetsutvalg i 2010 Frivillighetsmelding 2013 «Lett å være frivillig i Asker»

2 Frivillighetsutvalget Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral Kristin Bredal Berge, NaKuHel Asker Tone Jakobsen, Asker Frivilligsentral - Hasselbakken Siri Hjartholm, Borgen Nærmiljøsentral Berit Øksnes, Asker Kirkelige Fellesråd Kjell Hustad, Asker Kulturråd Sigurd Øvergaard, Asker Idrettsråd Thor Gislesen, Asker Velforbund Tor Ole Bergan, Røde Kors Marius Brustad, Skaugum Rotary Heidi Thommessen, Frivillighetskoordinator Asker kommune Møtes fast hver måned Jobber med synliggjøring og representasjon

3 Mandat Pådriver for å øke samarbeid, både i og utenfor frivillig sektor Møteplass for samhandling og kommunikasjon for frivillig arbeid Høringsinstans Samordner sitt arbeid med utviklingen innen folkehelsearbeidet Arrangere frivillighetskonferansen Gjennomføring av den årlige TV-aksjonen Ansvar for innholdet på frivillighetsportalen

4 Fokusområder 2015/2016 Kommunedelplan folkehelse 2015-2026 Innovasjonsstrategi 2015-2018, Blikk for muligheter! Kommune 3.0 - Studietur til Danmark Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-2019 – Fem gjennomgående hovedutfordringer: Medborgerskap og samskaping Forebygging og tidlig innsats God helhet og samhandling God kvalitet Nødvendig kompetanse Områdeløft Borgen, «Livet på Borgen» KIF-plan 2016-2020, «Flest mulig- lengst mulig!»

5 Fokusområder 2015/2016 Eksempler fra nyhetsbildet: Skolefrafall, psykisk helse, cannabis, ungdomsfyll, auditions, avtalte slåsskamper, spesialisering i idretten, idrett blir dyrere og dyrere – Hva er årsakene bak? Frivilligheten og Frivillighetsutvalget rolle? Dialogarena for mangfold, inkludering og internasjonalisering Frivillighetskonferansen 5/12 frivilligiasker.no – nettsideprosjekt Flyktningsituasjonen

6 Inkludering og mangfold Frivillighetsutvalget har i 2015 (og til dels i 2014) hatt fokus på mangfold og inkludering generelt – og spesielt som direkte oppfølging etter at Innvandrerrådet ble nedlagt. Formannskapets vedtak om gjennomføring av en åpen inkluderingskonferanse i 2015 er så langt ikke realisert. Årsakene til dette er primært at det første dialogmøtet ikke ga særlig støtte til en åpen og stor konferanse, men vektla behovet for og nytten av fortsatte samtaler i mindre fora.

7 Erfaringer Det er fremkommet mange gode innspill og forslag til tiltak gjennom dialogmøtene. Det er hevet utover særlig tvil at fortsatt dialog er nødvendig, ”politikk på gateplan” og ikke minst i det enkelte lokalsamfunn er en åpen mulighet for flere politikere med lokal forankring. Og at handling teller mye mer enn møter og ord.

8 Anbefalinger Vår første anbefaling er at et ”Forum for mangfold” etableres, som en møteplass for engasjerte Askerbøringer (uansett botid eller tidligere generasjoner).

9 Praktisk handling - nå Velkomstmøter med tolketjeneste Involvering og informasjon med én gang. Velkomstbrev til alle nye, på flere språk. Bruke etablerte møteplasser og flater til ny informasjon Politikk og politikere på lokal- og gateplan. ”Lene”-timen på Borgen? Mangfold gjennom folkehelse; arrangere cricket-turnering? Uten språk – ingen dialog. Forberede neste kommunevalg nå. På flere språk.

10 Flyktningsituasjonen Dialogmøte om unge flyktninger 17/9 Dialogmøte om flyktningsituasjonen 2/11 Arbeidsutvalgsmøte 17/11 Ekstraordinært Frivillighetsutvalgsmøte 23/11 – Referat sendt Lene Conradi og Ragnar Sand Fuglum

11 Våre betraktninger til flyktningsituasjonen Vi savner en helhetlig plan fra Asker kommune. Hva er behovene på kort og lang sikt - hva skal gjøres i de ulike fasene? Rollefordeling, hvem gjør hva? Må ha noen føringer, bygge videre på gode kompetansemiljøer. Vi etterlyser mer informasjon om hva kommunen gjør/ikke gjør. Det må bli enklere å finne ut hva frivilligheten kan bidra med på en effektiv måte. Vilje må ikke rote til kunnskap, trekke veksler på alle som har erfaring. Mer kommunikasjon fra kommunen til innbyggerne. Regjeringen måtte legge frem et eget budsjett, hva tenker kommunen å gjøre? Veldig mange som kaver, det er behov for en flyktningkoordinator i kommunen. Røde Kors har eksempelvis et etablert system og en struktur. Det bør tilføres midler til flyktningguideordningen.


Laste ned ppt "Frivillighetsmeldingene Frivillighetsmelding 2007 «Frivillighet lever av lyst – og dør av tvang» – Oppretting av stilling som frivillighetskoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google