Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statusoppsummering Seismiske målingar. Traséval. Kostnadsberekning. Status i forhold til finansiering: * Endelege vedtak i kommunar og fylke. * Statlege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statusoppsummering Seismiske målingar. Traséval. Kostnadsberekning. Status i forhold til finansiering: * Endelege vedtak i kommunar og fylke. * Statlege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statusoppsummering Seismiske målingar. Traséval. Kostnadsberekning. Status i forhold til finansiering: * Endelege vedtak i kommunar og fylke. * Statlege ekstraordinære tilskot.

2 Sande Fastlandssamband As Etablert i 1987, 261 aksjonærar og 1.379.000 kr i aksjekapital. Emisjon 2004 til 313 aksjonærar og kapital kr 2 233 000 ( SK 51%, VK 11%, BK 7%) § 3 Selskapet sitt føremål er å byggje og drive tunnelsamband mellom Gurskøy – Sandshamn, Voksa – Åram og Voksa – Kvamsøy og stå for alt som har med dette og gjere. Tunnelplanar i dag: -Byggesteg 1 Kvamsøy – Voksa – Åram. -Byggesteg 2 Sandshamn – Gurskøy eller annan plass i Rovde-fjorden.

3 Hareid

4 SØRE SUNNMØRE

5 Tunneltrasé

6 Kvar er vi no? Sande fastlandssamband as jobbar etter byggesteg 1: Kvamsøy – Voksa - Åram Etter seismiske målingar så langt er størst avstand frå havoverflate til fjell på - 130 m, tunnelen på ca -190 m To djupålar 1250m og 1650 m frå Kvamsøy Ein djupål mellom ”krysset” og Voksa (- 57m)

7 Traseen Ein tunnel med undersjøisk kryss. Lettare bygging, tre alternativ utskipingsplassar. Rimelegare i drift, eit pumpesystem og eit ventilasjonssystem Kvamsøy – Åram får færre opp og nedstigingar og kortare køyrestrekning.

8 Tunnel lengd Total lengd om lag 5850 m største djupn ca 190m Kryss på ca – 100m (1200 m frå Voksa) Kvamsøy – Voksa 4,4 km Kvamsøy – Åram 4,8 km Voksa – Åram 2,8 km Kvamsøy – Larsnes 19,8 km Voksa – Larsnes 17,8 km Åram – Nordfjordeid 88 km Åram – Oslo 646 km

9 Kostnad Selmer: 1997, 200 mill Norconsult: 2002, 279 mill Vegkontoret :2005, 431 mill ”Eiksundspris”2004, 386 mill

10 Kostnad i 1000,- kr Veg 11 139,- Tunnel 363 137,- Prosejektering og byggeleing 34 283,- Planlegging/prosjektering 1 688,- Markedssituasjon 5 085,- Uforutsett 7 462,- Massedeponi 10 568,- Grunnforhold/geologi -1 688,- Sum431 645,- Berekningsresultat Statens vegvesen april 2005

11 Kva kostar det å bygge tunnel? Målt i kr pr meter oppdatert til 2000 nivå Eiksundstunnelen, verdas djupaste, kr 66 000 Ålesundstunnelane kr 91 000 Bjorøyog Sløverfjord kr 35 000 Snittet på alle bygde kr 64 595 Kvamsøy – Voksa – Åram kr 70 000 Prisane på tunnel steig framover mot år 2000 pga auke i standarden til tunnelar. Driftskostnadane vil minke som følgje av dette!

12 INNSPARINGAR 25,5 mill Ferja Driftsbudsjettet 11,5 mill pr år Kapitalutgifter 3,5 mill pr år Ferjeleie 1,0 mill pr år Ambulansebåt Driftsbudsjett 4,0 mill pr år Kommunal drift Skular og anna 5,5 mill pr år

13 Finansiering oppsett frå vegkontoret Dersom ny veg blir riksveg vil fylket ”kjøpe seg fri” og kunne bidra med et større tilskudd. Rentefot på lån. Kun fergetilskudd |Inkludert kommunale tilskudd og ambulansebåt. (Fylkesveg) 8 % 115| 189 (83| 156) 6,5 %129| 211 (92| 175) 5% 144 | 237 (104|196) Beløpa i millioner 2005

14 Finansiering Lån 400 mill Avdrag pr år - (20 års nedbetaling og 5% p.a.) 32.059,- -(20 års nedbetaling og 6,5% p.a.) 36.289,- -(20 års nedbetaling og 8% p.a.) 40.149,-

15 Leik med tal - 25 år Kapitalbehov 400 mill Ekstraordinært tilskot frå staten -( ambulanse båt)80 mill -Kapitalkostnad for ferja*52,5 mill *+ 3,5% p.a. Sum132,5 mill Lånebehov 267,5 mill Pr år 5% p.a. 18,9 mill Pr år 6,5 % p.a. 21,9 mill Pr år 8% p.a 25,5 mill

16 Innsparingar etter tilskot. Driftskostnad ferje 11,5 mill Ferjeleider 1,0 mill Skular og anna 5,5 mill SUM18,0 mill pr år

17 Kva må gjerast før finansieringa er på plass? Statleg tilskot må sikrast (Ambulanse, fylkeskommunetilskotet, hamner m.m.) Fylkeskommunen må godkjenne lenger nedbetaling enn ”norma på 15 år” Riksveg samband etter utbygginga. Arbeidet må intensiverast.


Laste ned ppt "Statusoppsummering Seismiske målingar. Traséval. Kostnadsberekning. Status i forhold til finansiering: * Endelege vedtak i kommunar og fylke. * Statlege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google