Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskriminering- utfordringer i idretten Siri Grønborg Christensen, advokat, NIF Åsulv Solstad, avdelingsleder, Ingrid Thorses, juridisk førsteonsulent,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskriminering- utfordringer i idretten Siri Grønborg Christensen, advokat, NIF Åsulv Solstad, avdelingsleder, Ingrid Thorses, juridisk førsteonsulent,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskriminering- utfordringer i idretten Siri Grønborg Christensen, advokat, NIF Åsulv Solstad, avdelingsleder, Ingrid Thorses, juridisk førsteonsulent, LDO Håvard Øvregård, rådgiver verdiarbeid, NIF

2 NIFs lov § 1-2. Formål NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Vedtatt på Idrettstinget 2015

3 Side 3 Gammel ordlyd: livssyn, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse. Ingen diskrimineringsgrunnlag bør fremstå som viktigere enn andre. Den nye ordlyden får bedre frem at det er anledning til å forskjellsbehandle så fremt den er saklig og forholdsmessig begrunnet. Mer spesifikke hensyn vil kunne ivaretas i forskrifter og andre dokumenter som omtaler hvordan prinsippene skal forstås og etterleves. Forarbeidene 2015

4 Idrettspolitisk dokument 2015-2019 « Særforbundene må integrere konkurranser for mennesker med nedsatt funksjonsevne i det ordinære konkurransetilbudet.» «I sammenheng med praktisk tilrettelegging og prioritering av ressurser og tilgang til aktivitetstilbud, blir det relevant å peke på at diskriminering heller ikke skal finne sted med bakgrunn i idrettslige prestasjoner eller funksjonsnedsettelser.»

5 Side 5 Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, og funksjonshemming. Idrettens barnerettigheter

6 Side 6 §2-4 Kjønnsfordeling § 2-5 (1) 15 år for å være valgbar og ha stemmerett § 10-4 (3) Nekte opptak av enkeltmedlem ved særlige grunner Eksempel på saklig forskjellsbehandling i NIFs lov


Laste ned ppt "Diskriminering- utfordringer i idretten Siri Grønborg Christensen, advokat, NIF Åsulv Solstad, avdelingsleder, Ingrid Thorses, juridisk førsteonsulent,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google