Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anskaffelse av sentral tjenesteleverandør Dialogkonferanse 1. september 2015 01.09.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anskaffelse av sentral tjenesteleverandør Dialogkonferanse 1. september 2015 01.09.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anskaffelse av sentral tjenesteleverandør Dialogkonferanse 1. september 2015 01.09.15

2 Deltakere Dialogkonferanse ● NORLED ● Q-Free AS ● Torghatten ● Sør-Trøndelag fylkeskommune ● KPMG AS ● Fjord1 ● Fjellinjen AS ● GulenSkyss AS ● Kapsch TrafficCom ● Systor Trondheim AS ● B&T Signaal ● Mobitech 01.09.15

3

4 Grindgut ● http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Presse/Ny heter/Nasjonalt/hever-utviklingskontrakt http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Presse/Ny heter/Nasjonalt/hever-utviklingskontrakt 01.09.15

5  innføres etappevis og følger utlysning av ferjekontrakter og ved enighet blant partene også i gjeldende kontrakter  utelukker betaling for passasjer på grunn automatisk registrering av passering  har takster fastsatt i AutoPASS- regulativ for ferjetakster. AutoPASS innføres som betalingsmiddel. Enklere å reise med ferje AutoPASS på ferje INFO 01.09.15

6  kan brukes på tvers av ferjeselskap.  kan brukes i samband i Vest- Agder, på Vestlandet og på enkeltsamband i Trøndelag og Finnmark.  gir trafikantene rabatter på mellom 30 og 50 prosent.  har takster fastsatt i Riksregulativet for ferjetakster. Ferjekortsamarbeidet må beholdes. Fordel for trafikantene Ferjekortet INFO 01.09.15

7  erstatter ferjekortet.  er knyttet til brikke fra utsteder for bruk på AutoPASS-samband.  er knyttet til AutoPASS ferjekort på andre samband.  gir rabatter.  forutsetter forskuddsbetaling beregnet ut ifra kjøretøy knyttet til avtalen. Ny AutoPASS ferjekonto innføres. Både med og uten AutoPASS AutoPASS ferjekonto INFO 01.09.15 AutoPASS- ferjekonto

8  er et nav som forenkler forholdet mellom ferjeselskap, trafikanter og brikkeutstedere og effektiviserer håndteringen av AutoPASS på ferje.  forvalter avtaler om AutoPASS ferjekonto med trafikantene, utsteder AutoPASS ferjekort og tar i mot betalinger.  priser AutoPASS brikke- passeringer.  avregner mellomhavende for AutoPASS- og AutoPASS- ferjekort-passeringer.  baserer seg på selvbetjening på Internett. Sentral tjenesteleverandør opprettes. Mer omfattende prosesser, ny IKT Sentral tjenesteleverandør INFO 01.09.15 Ferjeselskap Formidlings- sentral og utstedere Trafikanter

9 Vi vil inngå avtale om kjøp av tjenesten. Statens vegvesen og sentral tjenesteleverandør ● SSA-D ● Varighet 4+1+1+1 år 01.09.15

10 Betaling skjer for ordinær drift. ● Betaling fra ferjeselskap etter andel av transaksjoner. ● Gebyr for utstedelse av AutoPASS ferjekort fra trafikantene. ● SLA med standardisert prisavslag. ● Fast pris. Vederlag 01.09.15

11 Statens vegvesen eier data og forskudd. ● Statens vegvesen er eier av alle data knyttet til AutoPASS- ferjekontoer. Etter driftsperiodens utgang skal alle AutoPASS-ferjekontodata overføres Statens vegvesen eller tredjepart. ● Tjenesteleverandør forvalter forhåndsinnbetalte beløp fra trafikanter knyttet til rabattavtaler på vegne av Statens vegvesen. Alle renter knyttet til forhåndsinnbetalte beløp tilfaller Statens vegvesen. Eierskap 01.09.15

12 Risiko følger ansvar Risiko 01.09.15 Ferjeselskap inntekt fra kontant betaling registrering av brikkebruk og AutoPASS-ferjekort. Sentral tjenesteleverandør brikketransaksjoner med avtale om AutoPASS-ferjekonto bruk av AutoPASS- ferjekort Utstedere brikketransaksjoner uten avtale om AutoPASS ferjekonto

13 Tjenesten skal være i drift innen et halvår. Fremdrift 01.09.15 Etablering 1 Planlagt2 Gjennomført3 Akseptansedag4 Oppstartsdag5 Leveringsdag Ordinær drift Avsluttet ½ år4-7 år

14 Hva sentral tjenesteleverandør skal gjøre for hvem Funksjoner 01.09.15 ● Uttrykt ved hjelp av forretnings- brukstilfeller ● Bare hovedscenario vist her. Se utkast til kravspesifikasjon for alternativ flyt.

15 Kanaler: selvbetjening Beskrivelse: 1.Trafikanten angir de nødvendige opplysningene om seg selv, avtalen som ønskes, eventuelle AutoPASS-brikker trafikanten har, samtykker til behandling av personopplysninger og til de øvrige avtalebetingelsene og mottar avtale med avtalenummer. 2.Trafikanten foretar innbetaling. 3.Avtalen trer i kraft og kort er klar til bruk sendes til Trafikanten i posten. Inngå avtale Avtale Inngå avtale BRUKSTILFELLE 01.09.15

16 Kanaler: selvbetjening Beskrivelse: 1.Trafikanten angir de nødvendige opplysningene om avtalen og endringene som ønskes og mottar oppdatert avtale. Endre avtale Avtale Endre avtale BRUKSTILFELLE 01.09.15

17 Kanaler: selvbetjening Beskrivelse: 1.Trafikant sier opp avtalen. 2.Konto sperres for bruk ved passeringer. 3.Etter at siste passeringer ved bruk av kontoen er mottatt fra ferjeselskap utbetales overskytende til trafikants bankkonto eller refunderes til trafikants betalingskort. Avslutte avtale Avtale Avslutte avtale BRUKSTILFELLE 01.09.15

18 Kanaler: selvbetjening Beskrivelse: 1.Trafikant ber om å få erstattet et eller flere kort siden de er mistet, stjålet eller lignende. 2.De eksisterende kortene sperres slik at de ikke lenger kan benyttes til å betale for reiser med. 3.Trafikantens konto belastes med gebyr i henhold til regulativet. 4.Kort klare til å benyttes sendes i posten. Erstatte utstedt kort Avtale Erstatte utstedt kort BRUKSTILFELLE 01.09.15

19 Kanaler: selvbetjening, bank, e-post, tekstmelding Beskrivelse: 1.Trafikant blir varslet når saldo på AutoPASS-ferjekonto kommer under grense i sin foretrukne kanal (e-post eller tekstmelding). 2.Trafikant kan laste ned faktura og kvittering for passeringer og gebyr som er belastet kontoen. 3.Trafikant foretar innbetaling. 4.Saldo oppdateres ved mottatt innbetaling. Foreta innbetaling Innbetaling Foreta innbetaling BRUKSTILFELLE 01.09.15

20 Kanaler: ferjekant, billettering, formidlingssentral Beskrivelse: 1.Trafikant passerer. 2.Ferjeselskap sender informasjon om brikke og kjøretøy. 3.Sentral tjenesteleverandør priser passeringen og debiterer trafikant. Passere Passering Foreta innbetaling BRUKSTILFELLE 01.09.15

21 Kanaler: selvbetjening, kontaktsenter Beskrivelse: 1.Trafikant (eller utsteder) tar kontakt med sentral tjenesteleverandør. 2.Det opprettes en sak. 3.Trafikant kommer med saksopplysning og eventuell dokumentasjon. 4.Sentral tjenesteleverandør ber om og mottar mer informasjon fra trafikant om nødvendig. 5.Sentral tjenesteleverandør løser. 6.Trafikant varsles om at saken er ferdig behandlet. Få service Service Få service BRUKSTILFELLE 01.09.15

22 Kanaler: maskinell integrasjon Beskrivelse: 1.Sentral tjenesteleverandør mottar hver måned avregning fra utsteder og formidlingssentral. 2.Sentral tjenesteleverandør avregner til ferjeselskapene. Avregne Økonomi og kontroll Avregne BRUKSTILFELLE 01.09.15

23 Grunndata Sentral tjenesteleverandør vil motta grunndata som aktør, stasjon og utsteder fra formidlingssentral, og vil sende stasjoner i forbindelse med at ferjesamband tar i bruk AutoPASS. Avtalestatus Sentral tjenesteleverandør vil motta status og svartelister for brikker fra utstederne via Formidlingssentral. Sentral tjenesteleverandør vil sende status og svartelister for brikker, samt svarteliste på AutoPASS-ferjekort til ferjeselskapene. Passering Sentral tjenesteleverandør vil motta AutoPASS-passeringer, AutoPASS-ferjekortpasseringer og eventuelle bilder fra ferjeselskap. Sentral tjenesteleverandør vil sende tilbake priset AutoPASS- passering og rabattert AutoPASS-ferjekortpassering. Sentral tjenesteleverandør vil sende AutoPASS-passering videre til utsteder via formidlingssentral for AutoPASS-passeringer av trafikanter uten gyldig AutoPASS-ferjekonto. Det er behov for flere grensesnitt. Integrasjon Data INTEGRASJONER 01.09.15

24 Løsningen skal oppleves som positiv. ● Løsningen er universelt utformet. ● Løsningen skal være brukervennlig og ha lav brukerterskel. ● Løsningen skal finnes på norsk og engelsk. ● Løsningen skal være tilpasset bruk på smarttelefoner, nettbrett og personlige datamaskiner og skal være kompatibel med de mest utbredte plattformene. ● Løsningen skal fremstå som rask og responsiv. Brukeropplevelse og brukskvalitet 01.09.15

25  Løsningen skal ha god sikkerhet og tilfredsstille kravene til behandling av personopplysninger i Norge.  Løsningen skal ha god tilgjengelighet, selvbetjening skal være tilgjengelig hele tiden og kontaktsenter i vanlig arbeidstid på hverdager.  Løsningen skal kunne gjenopprettes innen ett døgn ved katastrofe. INFORMASJONSSIKKERHET Løsningen skal ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. KonfidensialitetIntegritet Data og tjenester Tilgjengelighet KRAV Informasjonssikkerhet 01.09.15

26 Trygghet for at fremtidsrettet løsning. ● Leverandøren vil selv eie løsningen og vil være ansvarlig for drift og vedlikehold. ● Vi stiller ikke spesielle krav til driftbarhet i løsningen. ● Vi må være trygge på at leverandøren vil kunne ivareta sine forpliktelser. Vedlikeholdbarhet og driftbarhet 01.09.15


Laste ned ppt "Anskaffelse av sentral tjenesteleverandør Dialogkonferanse 1. september 2015 01.09.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google