Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Sosialt enterprenørskap og næringslivet Erik Lundeby, NHO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Sosialt enterprenørskap og næringslivet Erik Lundeby, NHO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Sosialt enterprenørskap og næringslivet Erik Lundeby, NHO

2 Sosialt entreprenørskap  Løse et samfunnsproblem  Forretningsmessig tilnærming  Resultat i samfunnsmessig forbedring mer enn i økonomisk overskudd

3 Sosial foretaksomhet 3  Ferd sosiale entreprenører  Fanger opp gode tiltak  Profesjonaliserer  Oppskalerer

4  Det moderne begrepet om samfunnsansvar  Fra veldedighet til strategisk samfunnsansvar 4 Mellom bedrift og samfunn

5 09.03.2010Samfunnsansvar - DET HANDLER OM TILLIT5 Mediebildet ”på godt…”

6 09.03.2010Samfunnsansvar - DET HANDLER OM TILLIT6 ”… og vondt.”

7 09.03.2010Samfunnsansvar - DET HANDLER OM TILLIT7 HVA mener vi med “samfunnsansvar”? “Samfunnsansvar betyr å produsere varer og tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte. Dette innebærer å integrere hensyn til mennesker, samfunn og miljø i bedriftens strategi og daglige drift.”

8 HVA mener vi med “samfunnsansvar”?  Menneskerettigheter  Arbeidslivsstandarder  Miljø  Anti-korrupsjon  Lokalsamfunn  OBS! Leverandører 09.03.2010Samfunnsansvar - DET HANDLER OM TILLIT8

9 Det handler om tillit HVA mener vi med ”samfunnsansvar”? 25.09.2016DET HANDLER OM TILLIT9 Verdiskaping - samfunnsbidrag

10 Næringsliv og sosiale resultater  Triple bottom line (Elkington)  Økonomisk resultat  Miljømessig resultat  Sosialt resultat  Innflytelse  Global compact  Global reporting initiative  NHOs tilnærming 25.09.2016[Presentasjonsheading]10

11 Næringsliv og sosiale resultater  Business cannot succeed in a society that fails (WBCSD)  Bærekraftig utvikling 25.09.201611 Bjørn Stigson Foto: WBCSD

12 Næringsliv og sosiale resultater  Creating shared value (Porter and Kramer) 25.09.201612

13 Ikke offentlig sektor, men samfunnsbygger og velferdsprodusent, og gjerne leverandør til offfentlig sektor Ikke frivillig sektor, men den ideelle organisasjonens ideelle formål Ikke næringsliv, men entreprenørens virkemidler og løsnings- orientering Ikke næringsliv, men entreprenørens virkemidler og løsnings- orientering Næringsliv og sosiale resultater 25.09.201613 Sosial entreprenør Sosial entreprenør

14 Alternativ plattform for  Idealisten  Veien om å etablere en frivillig organisasjon synes komplisert  Ønsker å jobbe raskt og effektivt mot resultatet  Fleksibilitet med hensyn til finansiering og samarbeidpartnere  Offentlig sektor  Løsninger kan etableres utenfor kverna, og plukkes når de er modne  Kan velge tilbyder både nå og senere  Sosiale entreprenører vekker ikke den motstand kommersielle aktører kan få  Bedrifter  Alternative partnere/sponsorobjekter  Kan bruke egen kompetanse til å løfte partneren 25.09.201614

15 Hva gjør vi med overskuddet?  Sosiale entreprenører  Sosialt resultat hovedsak  Overskudd reinvesteres (helt eller delvis)  Investeringer gir ikke økonomisk utbytte  Økonomisk bærekraft et mål, offentlig støtte eller offentlig kunde ofte nødvendig  Næringslivet  Økonomisk resultat en forutsetning  Utbytte til eier/investor  Blir økonomisk bærekraftig eller forsvinner  Sosiale goder kan være leveransen 25.09.201615

16 Sosiale entreprenører i næringslivet? 25.09.201616  Grameen bank (mikrokreditt, sosial entreprenør) + Telenor (kommersielt selskap)

17 Sosiale entreprenører i næringslivet  Det norske Veritas – internasjonal norsk bedrift og stiftelse med ideelt formål 25.09.201617

18 Næringslivet og sosialt entreprenørskap  Innse at samfunnet også må fungere for å gi godt forretningsklima  Tenke shared value i relevante prosesser  Samarbeide med sosiale entreprenører  Leverandører  Investere og oppskalere  Alternativ kanal for samfunnsstøtte  Sosiale mål som leveranse på kommersielle vilkår? 25.09.201618

19 www.nho.no erik.lundeby@nho.no @eriklundeby 25.09.2016[Sosialt entreprenørskap og næringslivet]19


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Sosialt enterprenørskap og næringslivet Erik Lundeby, NHO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google