Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer, fallgruber og oppgaver for offentlig sektor når forbruket blir politisk og etisk FairTrade og etisk handel i kommunene Sauda-konferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer, fallgruber og oppgaver for offentlig sektor når forbruket blir politisk og etisk FairTrade og etisk handel i kommunene Sauda-konferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer, fallgruber og oppgaver for offentlig sektor når forbruket blir politisk og etisk FairTrade og etisk handel i kommunene Sauda-konferansen 2008 Thor Øivind Jensen/Univ i Bergen Thor.o.jensen@aorg.uib.no

2 Markedet blir politisk Markedet blir mektigere, altså skjer (mer) politikk der Markedet blir mektigere, altså skjer (mer) politikk der Nasjonale autoriteter blir (passive =?) markedspåpassere Nasjonale autoriteter blir (passive =?) markedspåpassere Styrt av EU og WTO ? Styrt av EU og WTO ? Markedet skaper og er målet for mange nye politiske former: Markedet skaper og er målet for mange nye politiske former: IEH, FairTrade, SlowFood, Økologisk/klima-ansvar. IEH, FairTrade, SlowFood, Økologisk/klima-ansvar. Spontane boikotter og plutselige kast i etterspørsel Spontane boikotter og plutselige kast i etterspørsel TINE, Økologisk, fra rødt til hvitt kjøtt, kosttilskudd, hvalkjøtt, dieselbiler med små motorer TINE, Økologisk, fra rødt til hvitt kjøtt, kosttilskudd, hvalkjøtt, dieselbiler med små motorer

3 Nye politiske former Marked som politikk Marked som politikk Individualisert, uformelt Individualisert, uformelt Governance, ikke government Governance, ikke government Nettverk Nettverk Uklare ”bevegelser” (som FT) Uklare ”bevegelser” (som FT) Globalt og lokalt på en gang (WWW) Globalt og lokalt på en gang (WWW) Blandingsformer Blandingsformer Krisesentere, Slow Food Krisesentere, Slow Food Det nye passer (selvfølgelig) ikke godt inn Det nye passer (selvfølgelig) ikke godt inn I kommunene, partiene, høringsrundene I kommunene, partiene, høringsrundene

4 Politisk forbruk, Hele produksjonskjeden er relevant 5 Nasjon, produsent, innhold, arbeid, distribusjon, Et hvilket som helst krav kan stilles, mest vanlig: 5 Miljø: direkte og indirekte 5 trolley, papir, resykl 5 Sikkerhet og helse 5 Internasjonal solidaritet 5 Max Havelaar kaffe mm 5 Den nye angsten 5 genmanipulering, bestråling, miljø, klima 5 Moral (Tine,CSR) Samfunnsmessige og etiske krav som stilles via kjøpsmønster

5 Naturen til Fair Trade Omsetningorganisasjon, varemerke, labelling, politisk gruppe, forbrukergruppe, næringsliv, nettverk Omsetningorganisasjon, varemerke, labelling, politisk gruppe, forbrukergruppe, næringsliv, nettverk JA, alt sammen JA, alt sammen Et lite problem i uklarheten mellom ”merke” og ”kvalitetssikring” Et lite problem i uklarheten mellom ”merke” og ”kvalitetssikring” Angriper klassiske og ”umulige” problem Angriper klassiske og ”umulige” problem Den økonomiske verdensordning Den økonomiske verdensordning Markedets manglende etikk Markedets manglende etikk Forvalter enkle og gode verdier Forvalter enkle og gode verdier Godhetens pussige makt og avmakt Godhetens pussige makt og avmakt De svake generelle gode verdiers konstante press De svake generelle gode verdiers konstante press

6 De gode verdiers problem og styrke Retteferdig handel, likestilling, fred, miljø, klima Retteferdig handel, likestilling, fred, miljø, klima De almengjorte gode verdier har flere pussige egenskaper i politikken De almengjorte gode verdier har flere pussige egenskaper i politikken Uorganiserte Uorganiserte Politiske partier repr produksjonsinteresser Politiske partier repr produksjonsinteresser De store formelle organisasjoner enda mer De store formelle organisasjoner enda mer Den store enigheten gir en slapp og ensidig diskusjon, men stor udnerliggende makt Den store enigheten gir en slapp og ensidig diskusjon, men stor udnerliggende makt Drives fram av nye og uortodokse bevegelser Drives fram av nye og uortodokse bevegelser

7 Hva er statens oppgaver i den nye politikken ? Forstå den ! Tillate den ! Forstå den ! Tillate den ! Den sittende regjering har store problemer med å forstå den nye politikken Den sittende regjering har store problemer med å forstå den nye politikken J G Støre 1/K Halvorsen og 2/N T Fylkeskom J G Støre 1/K Halvorsen og 2/N T Fylkeskom Gilde Gilde Import og landbrukspolitikk Import og landbrukspolitikk Tror det er forbudt (?) Tror det er forbudt (?) Sertifiseringer, garantier, informasjon Sertifiseringer, garantier, informasjon Opprinnelsesmeriking, kvalitetsmerking Opprinnelsesmeriking, kvalitetsmerking Staten selv som aktør/innkjøper Staten selv som aktør/innkjøper Staten ER en samling av politiske verdier, kan ikke la være ! Staten ER en samling av politiske verdier, kan ikke la være !

8 Paradoksalt med FT kommuner Kommunen gamle formelle institusjoner dårlig tilpasset det internasjonale og nye bevegelser Kommunen gamle formelle institusjoner dårlig tilpasset det internasjonale og nye bevegelser Kommunaldemokratiet har markante problemer Kommunaldemokratiet har markante problemer Lav, synkende valgdeltakelse Lav, synkende valgdeltakelse Det lokale partisystemt tømmes for energi Det lokale partisystemt tømmes for energi

9 FT kommune-etablering (Oddvar Åmot) Nettverksprosess av ”governance” typen Nettverksprosess av ”governance” typen Drevet fram av ressurspersoner i klassiske verdiorienterte institusjoner Drevet fram av ressurspersoner i klassiske verdiorienterte institusjoner Kirke, fagforening Kirke, fagforening …..og engasjert ungdom …..og engasjert ungdom En pussig, nye og spennende blanding av nytt og gammelt, både i form og innhold. En pussig, nye og spennende blanding av nytt og gammelt, både i form og innhold. Fornyelse i gamle institusjoner, bruka v ”ledig kapasitet” ? ? Fornyelse i gamle institusjoner, bruka v ”ledig kapasitet” ? ? Endelig en mer verdiorientert politikk ? Endelig en mer verdiorientert politikk ?

10 Kommunens FT-oppgaver Det enkle: Å bli en etisk forbruker Det enkle: Å bli en etisk forbruker Vanskelig å la være (selv Frp klarer det bare nesten) Vanskelig å la være (selv Frp klarer det bare nesten) Det litt verre : Å etablere et system Det litt verre : Å etablere et system Nye verdier, nye rutiner, nye samarbeid Nye verdier, nye rutiner, nye samarbeid KLP ! (og andre) KLP ! (og andre) Bruke sertifiseringer en stoler på Bruke sertifiseringer en stoler på SA 8000 ? SA 8000 ? Stimulere og påvirke markedet og fellesskapet Stimulere og påvirke markedet og fellesskapet Det vanskelige Det vanskelige Å håndtere en nye type bevegelse/oppgave over tid. Å håndtere en nye type bevegelse/oppgave over tid.

11 Utfordringer og fallgruber Er det lov ? Er det lov ? Kommuneloven Kommuneloven Antagelig helt OK å stille kvalitetskrav, men ikke om FT ses som et ”sært merke” Antagelig helt OK å stille kvalitetskrav, men ikke om FT ses som et ”sært merke” KS sin tolkning kan tolkes…. ? KS sin tolkning kan tolkes…. ? EU (der markedet var grunnloven..) EU (der markedet var grunnloven..) Sak nylig vunnet Sak nylig vunnet Synes vanligvis det er Ok at kommuner er tøffe kunder og lar seg presse til å la gode saker (miljø etc) ta litt snarveier Synes vanligvis det er Ok at kommuner er tøffe kunder og lar seg presse til å la gode saker (miljø etc) ta litt snarveier Regjeringen Regjeringen Har større problemer ? Har større problemer ? Er det demokratisk ? Er det demokratisk ? Hvem og hva får gjennomslag ? Hvem og hva får gjennomslag ? Nettverk vs demokrati Nettverk vs demokrati Folkeavstemmingen i Garstang: Lurt ! Folkeavstemmingen i Garstang: Lurt ! Et problem, eller en god fornyelse ? Et problem, eller en god fornyelse ? Hva når politikken blir politisk ? Hva når politikken blir politisk ? Konflikt, prioritering, verdikamp i innkjøpsordninger og anbefalinger ? Konflikt, prioritering, verdikamp i innkjøpsordninger og anbefalinger ? Politikk ”bakveien”, nye rutiner, nye systemer Politikk ”bakveien”, nye rutiner, nye systemer Hva slags saker kommer til å dukke opp ? Hvordan håndtere Hva slags saker kommer til å dukke opp ? Hvordan håndtere Men debatt og konflikt er jo politikkens natur….. Men debatt og konflikt er jo politikkens natur…..

12 Dilemma å håndtere : Fra EU : Både fri kunde og passiv taker av billigste (junk ?)tilbud ? Fra EU : Både fri kunde og passiv taker av billigste (junk ?)tilbud ? Stille kvalitetskrav må være OK ? Stille kvalitetskrav må være OK ? Lokalt hyggelig solidaritetsarbeid eller innblanding i utenrikspolitikken ? Lokalt hyggelig solidaritetsarbeid eller innblanding i utenrikspolitikken ? Lokalt OG globalt Lokalt OG globalt Mobilisere det vanlige kommunedemokrati og inngå i nye nettverk og initiativ. Mobilisere det vanlige kommunedemokrati og inngå i nye nettverk og initiativ.

13 Hvordan vil det gå ? Suksess, opphør og nye tiltak Suksess, opphør og nye tiltak Blir et vanlig kvalitetskriterium Blir et vanlig kvalitetskriterium ”FT-kommune” som det er nå blir uinteressant ”FT-kommune” som det er nå blir uinteressant Videreføres i en lang rekke andre, nye tiltak og diskusjoner om etikk og verdier knyttet til forbruk i og av kommuner Videreføres i en lang rekke andre, nye tiltak og diskusjoner om etikk og verdier knyttet til forbruk i og av kommuner Glemsel og nedlegging Glemsel og nedlegging Store ord, lite handling, ingen institusjonalisering Store ord, lite handling, ingen institusjonalisering Noen som husker kommunenes Noen som husker kommunenes Anti-korrupsjonsregistre ? Anti-korrupsjonsregistre ? De atomfrie kommuner ? De atomfrie kommuner ?

14 De gode sider Kobler til en moderen politisk form, en fornying av kommunalt demokrati ! Kobler til en moderen politisk form, en fornying av kommunalt demokrati ! Nettverk Nettverk Internasjonal og lokal på en gang Internasjonal og lokal på en gang Verdiporientering Verdiporientering Kobler trauste offentluge instituisjoner til å løse grunnleggende globale problemer om endring av verdensmarkedets struktur. Kobler trauste offentluge instituisjoner til å løse grunnleggende globale problemer om endring av verdensmarkedets struktur. Forvalter ”godhet” Forvalter ”godhet” Dermed vekkes ikke utfordringer til live og det er bro over fallgruvene Dermed vekkes ikke utfordringer til live og det er bro over fallgruvene FT bør kanskje falle vekk og etterlate seg enkle kvalitetskrav og sertifiseringer med en selvfølgelig gydlighet FT bør kanskje falle vekk og etterlate seg enkle kvalitetskrav og sertifiseringer med en selvfølgelig gydlighet Men det kontinuerlige etiske arbeid overfor og på markedet tar neppe slutt.. Men det kontinuerlige etiske arbeid overfor og på markedet tar neppe slutt..

15 Den nye politikkens framvekst ) Hvor "lages beslutninger" ? (subpolitikk) 5 marked 5 nye arenaer 5 saksorientering, netteverk, felt, medier ) Nye påvirkningsformer 5 Aksjoner/boikott (Nader: 5% er nok ?) 5 TINE, Israel 5 Medieavsløringer 5 TV2 hjelper deg 5 Avsløring av miljøkrim/ mishandling/ 5 United Fruit, Ciba-G, Nestle, Nike, Fosen 5 Bevegelser med få saker/verdier (Attac) 5 Adbusting og Culture jamming 5 Egne tidsskrift, mange former (også Norge) 5 Slow Food: Nytelse med ansvar: hva som smaker godt 5 Consumer Citzenship Network: Oppdragelse og rettigheter

16 Verdier i den nye politikken Almenverdier (fred, likestilling, menneskeretter, fattigdom, anstendighet) Almenverdier (fred, likestilling, menneskeretter, fattigdom, anstendighet) Vanskelig å stå i mot for Vanskelig å stå i mot for Vanlige folk Vanlige folk Politikere Politikere Offentlig sektor Offentlig sektor Kommuner, Kommuner, Privat sektor med image-behov Privat sektor med image-behov

17 Motkraften :Imperiet (Hardt og Negri) Ikke lenger nasjon og vedtak, men en underliggende kulturell styring, like sterk som middelalderens religion: lønnsomhet, markedsfriheter og noen deler av individfriheter (Hardt og Negri) Ikke lenger nasjon og vedtak, men en underliggende kulturell styring, like sterk som middelalderens religion: lønnsomhet, markedsfriheter og noen deler av individfriheter MEN: det gir også anledning til nye former for opprør. Alternativer, bevegelser MEN: det gir også anledning til nye former for opprør. Alternativer, bevegelser Individuelle handling (marked) Individuelle handling (marked) Nye former for bevegelser og verdie Nye former for bevegelser og verdie FairTrade et meget godt eksempel FairTrade et meget godt eksempel

18 Fair Trade Fakta Formelt sett : Uavhengig forbrukerinitiativ med opprinnelse i Nederland og UK Formelt sett : Uavhengig forbrukerinitiativ med opprinnelse i Nederland og UK Anstendig bærekraftig minimumsbetaling Anstendig bærekraftig minimumsbetaling Forskudd hvis rimelig og nødvemdig Forskudd hvis rimelig og nødvemdig Tillegg til øk og sosial utvikling Tillegg til øk og sosial utvikling Direkte handelslinjer Direkte handelslinjer Prosesskrav: fokus på langsiktighet, bærekraft, natur, arbeidsforhold, lokalsamfunn Prosesskrav: fokus på langsiktighet, bærekraft, natur, arbeidsforhold, lokalsamfunn Godkjenning etter søknad. Inspeksjoner, (og avgift) Godkjenning etter søknad. Inspeksjoner, (og avgift) Handel, politikk, produksjon i samme grep Handel, politikk, produksjon i samme grep 20 land15: European countries as well as Australia and New Zealand, Canada, Japan, Mexico (associate member) and the United States. 20 land15: European countries as well as Australia and New Zealand, Canada, Japan, Mexico (associate member) and the United States. 850 produsenter 850 produsenter Raskt vekst (4-dobling i UK på 5 år, 200 mill£) 20 av kaffe, 8% av bananer. Raskt vekst (4-dobling i UK på 5 år, 200 mill£) 20 av kaffe, 8% av bananer.

19 FairTrade-varer Food Products: Food Products: Bananas Bananas Cocoa Cocoa Coffee Coffee Cotton Cotton Dried Fruit Dried Fruit Fresh Fruit & Fresh Vegetables Fresh Fruit & Fresh Vegetables Honey Honey Juices Juices Nuts/Oil Seeds and Purees Nuts/Oil Seeds and Purees Quinoa Quinoa Rice Rice Spices Spices Sugar Sugar Tea Tea Wine Wine Non-Food Products: Non-Food Products: Cotton Cotton Cut Flowers Cut Flowers Ornamental Plants Ornamental Plants Sports Balls Sports Balls

20 FairTrade kommuner Naturlig prosess (Fra statsbedrift og org) Naturlig prosess (Fra statsbedrift og org) Almenverdienes gjennomslag Almenverdienes gjennomslag UK: Først i 2000, allerede i mars 2005 var det 100, siste tall 400 i UK, Norge: Sauda, Florø, UK: Først i 2000, allerede i mars 2005 var det 100, siste tall 400 i UK, Norge: Sauda, Florø, UK, Italia, USA, Nederland, Sverige UK, Italia, USA, Nederland, Sverige Mest små kommuner, noen større byer (Southhamton, Leeds, Roma (!) m fl) Mest små kommuner, noen større byer (Southhamton, Leeds, Roma (!) m fl) Forslag i Norge: Drammen, Bergen Forslag i Norge: Drammen, Bergen

21 Kravene til Fair trade kommer 1 Vedta støtte i kommunestyre eller lignende. Bruke FT kaffe og te i kontorer og kantiner 1 Vedta støtte i kommunestyre eller lignende. Bruke FT kaffe og te i kontorer og kantiner 2 FT produkter må være enklet tilgjengelige i lokale butikker og serves i lokale kafeer 2 FT produkter må være enklet tilgjengelige i lokale butikker og serves i lokale kafeer 3 FT produdukter må brukes i et antall arbeidsplasser og organisasjoner i lokalsamfunnet 3 FT produdukter må brukes i et antall arbeidsplasser og organisasjoner i lokalsamfunnet 4 Arbeide med mediedekning og oppslutning 4 Arbeide med mediedekning og oppslutning 5 Etablere lokal styringsgruppe 5 Etablere lokal styringsgruppe

22 Hva gjør Fair Trade ? Angriper et ”umulig” problem Angriper et ”umulig” problem Kakaoeksempelet, kaffeeksempelet Kakaoeksempelet, kaffeeksempelet Hjelper noen og lar noen hjelpe Hjelper noen og lar noen hjelpe Peker på markedets problemer Peker på markedets problemer Viser at det kan løses Viser at det kan løses Etablerer nye handlesveier, rutiner, organisasjoner Etablerer nye handlesveier, rutiner, organisasjoner Viser markedet nye muligheter (Friele !) Viser markedet nye muligheter (Friele !) Den endelige suksess: Den endelige suksess: Institusjonalisering og alminneliggjøring Institusjonalisering og alminneliggjøring De store kjeder (Sainsbury etc) De store kjeder (Sainsbury etc) Inkludering i markedets normer og folkeskikk Inkludering i markedets normer og folkeskikk CSR-bevegelsen CSR-bevegelsen

23 KKM-farene (et forsiktig etterord) Kooptering Kooptering Korrupsjon Korrupsjon Målforskyvning Målforskyvning


Laste ned ppt "Utfordringer, fallgruber og oppgaver for offentlig sektor når forbruket blir politisk og etisk FairTrade og etisk handel i kommunene Sauda-konferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google