Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©AASBØ Innføring i regnskap Regnskap –er et redskap for registrering systematisering rapportering Regnskapsplikten –er spesifisert i regnskapslovens §1-2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©AASBØ Innføring i regnskap Regnskap –er et redskap for registrering systematisering rapportering Regnskapsplikten –er spesifisert i regnskapslovens §1-2."— Utskrift av presentasjonen:

1 ©AASBØ Innføring i regnskap Regnskap –er et redskap for registrering systematisering rapportering Regnskapsplikten –er spesifisert i regnskapslovens §1-2 Regnskapets hovedoppstillinger –resultatregnskap (”film” av hele perioden) –balanse (”bilde” på gitt tidspunkt) av økonomiske transaksjoner

2 ©AASBØ Bedriftens målsetning Lønnsomhet Likviditet Bedriftens hovedaktiviteter Finansiering Investering Drift

3 ©AASBØ Eksempel årsrapport

4 ©AASBØ

5

6

7

8

9

10 Nedenfor følger en forholdsvis detaljert resultatoppstilling basert på oppstillingsplanen i regnskapsloven og NS 4102: Salgsinntekt +Annen driftsinntekt =Sum driftsinntekter –Varekostnad –Lønnskostnad –Avskrivninger på varige driftsmidler –Annen driftskostnad =Driftsresultat +Renteinntekt –Rentekostnad =Ordinært resultat før skattekostnad –Skattekostnad på ordinært resultat =Ordinært resultat +/–Ekstraordinære poster +/–Skattekostnad på ekstraordinære poster =Årsresultat Se boka side 18

11 ©AASBØ NB! Resultat = Inntekter - kostnader

12 ©AASBØ

13

14 Se boka side 22

15 ©AASBØ NB! Eiendeler = Egenkapital + Gjeld Egenkapital = Eiendeler - Gjeld

16 ©AASBØ Se boka side 29

17 ©AASBØ

18 Man skiller gjerne mellom følgende hovedgrupper av kontantstrømtransaksjoner: 1Kontantstrømmer fra driften eller det man gjerne betegner operasjonelle aktiviteter. Her kommer innstrømmene fra salget + rente- og utbytteinnbetalinger. Utstrømmene skyldes betalinger for ressursanskaffelser (lønn, materialkjøp m.m.) knyttet til driften, men ikke investeringer. Utstrømmene omfatter også renteutbetalinger og skattebetalinger. 2Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter. Innstrømmene her består først og fremst av nye lån (kort- og langsiktige), men også kapital kalt inn fra eierne. Utstrømmene oppstår gjennom nedbetaling av gjeld, utbetaling av utbytte og mer sjelden gjennom utbetaling av egenkapital. Merk at gjeldsrenter ikke er med her, men anses å vedrøre driften! 3Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter. Utstrømmene her består av betalinger for kjøp av driftsmidler og andre investeringer. Innbetalingene kommer fra salg av driftsmidler og andre anleggsmidler. Se boka side 31

19 ©AASBØ NB! Kontanter UB = Kontanter IB + innbetalinger - utbetalinger

20 ©AASBØ Bedriften Eiere Ledelsen

21 ©AASBØ Balansen 2 sider –eiendelssiden (aktivasiden) omløpsmidler anleggsmidler –egenkapital- og gjeldssiden (passivasiden) egenkapital kortsiktig gjeld langsiktig gjeld –Eiendeler (E) = Egenkapital (EK) + Gjeld (G) –Kapitalanvendelse=Kapitalanskaffelse finansieringen (kapital- anskaffelsen) kapitalanvendelsen

22 ©AASBØ Eksempel En bedrift har følgende åpningsbalanse: Kapitalanskaffelse Kapitalanvendelse Transaksjon 1 (forretningstilfelle): Vi setter 10 000 av kontantene inn i banken.

23 ©AASBØ Ny balanse Hva ser vi: Kontanter er redusert med 10 000 og bankinnskudd er økt med 10 000 (en eiendel har økt, mens et annet er redusert). Vi har ikke blitt hverken rikere eller fattigere (EK den samme). Formelen Eiendeler (E) = egenkapital (EK) + gjeld (G) Regel 1: Vi kan øke en eiendel ved å redusere en annen eiendel tilsvarende. (Det balanserer fortsatt)

24 ©AASBØ Transaksjon 2 (forretningstilfelle): Innstallering av telefon, betales kontant kr 25 000. Vi bruker regel 1 Transaksjon 3 (forretningstilfelle): Vi kjøper varer på kreditt for 30 000.

25 ©AASBØ Regel 2: Vi kan øke en eiendel ved å øke tilsvarende en gjeld/egenkapital Transaksjon 4 (forretningstilfelle): Vi selger varer kontant for 15 000 som vi kjøpte inn for 10 000.

26 ©AASBØ Vi har blitt rikere. Vi tjente 15 000 - 10 000 = 5 000 på salget. Det fører til økning i EK. Vi bruker regel 2. Transaksjon 5 (forretningstilfelle): Vi selger varer på kreditt for 15 000 som vi kjøpte inn for 10 000.

27 ©AASBØ Transaksjon 6 (forretningstilfelle): Ved forfall betaler kunden inn 15 000 til vår bankkonto.

28 ©AASBØ Transaksjon 7 (forretningstilfelle): Vi nedbetaler leverandørgjelden med 5 000 ved å redusere bankinnskuddet. Regel 3: Vi kan redusere en eiendel ved å redusere gjeld/EK tilsvarende.

29 ©AASBØ Regel 4: Vi kan redusere gjeld/EK ved å øke gjeld/EK tilsvarende. Transaksjon 8 (forretningstilfelle): Vi betaler ned på leverandørgjelden ved å øke banklånet med 20 000

30 ©AASBØ


Laste ned ppt "©AASBØ Innføring i regnskap Regnskap –er et redskap for registrering systematisering rapportering Regnskapsplikten –er spesifisert i regnskapslovens §1-2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google