Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for registerbaserte analyser deltagelse i screening, nytte av screening, lage sammenlignbare grupper + + (SSB, NPR og Reseptregisteret) Christian.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for registerbaserte analyser deltagelse i screening, nytte av screening, lage sammenlignbare grupper + + (SSB, NPR og Reseptregisteret) Christian."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for registerbaserte analyser deltagelse i screening, nytte av screening, lage sammenlignbare grupper + + (SSB, NPR og Reseptregisteret) Christian Thorjussen 23.04.2015

2 Hva kan vi bruke registerdata til? analysere oppmøte i CRC-screening Skal gjøres Benedictes PhD-prosjekt Skal gjøres Nytte/kostnad av screening? Finne behandlingseffekter?

3 Hva ønsker vi å finne ut av (oppmøte)? “The planning and implementation of screening programmes should take into account cultural, behavioural, economic and organisational factors.” - European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis - Hva kjennetegner individer som deltar/ikke deltar? Kjøretid Komorbitet (nytt) Fysisk og psykisk (ICD-10) Andre barrierer Språk

4 Komorbitet: Hvordan analysere dette? Oppmøte? Hvilke sykdommer påvirker oppmøte? Diabetes Funksjonshemning Psykologiske diagnoser Nytte av screening? Kort forventet levetid = lav sannsynlighet for nytte av screening Ulike komorbitetsindekser Estimere forventet levetid Charlsonindeks eller Elixhausermetoden Laget for prognostiske studier for å kontrollere for komorbitet

5 Hvorfor? Hva kan vi gjøre med funn (oppmøte)? Målrettet tiltak Utforming av et nasjonalt program Hvor skal screeningsenterne være? Invitasjoner Er kolorektalscreening for alle (kostnad/nytte)? Etisk?

6 Tidligere studier? Utdannelse : deltagelse Men; en del studier finner ingen sammenheng inntekt : deltagelse reisetid : deltagelse Ung eller gammel: deltagelse Gift eller samboer: deltagelse Enkelte sykdommer er forbundet med lavere deltagelse Psykiske plager er forbundet med lavere deltagelse Økonomisk kompensasjon? Både høyere og lavere Mye å kontrollere for

7 Holdninger og personlighet? Umulig å vite hva folk tenker Jeg er med på altSkeptisk

8 Det er ikke garantert at ulike grupper er sammenlignbare (mulig prosjekt) Registerdata kan benyttes til å matche grupper Evalueringsstudiene Estimere mer enn effekten av intensjon om behandling (intention to treat) En viktig antagelse: vi har ingen ukjente faktorer

9 Hvilke effekter? I evalueringsstudiene (angst og depresjon) Invitert + svart på skjema + screenet versus invitert+ svart på skjema + ikke screenet. I hovedstudien: FS vs. FOBT Matching begge mot kontroll Multivariabel analyse Ulike modellvalg

10 Når kan vi begynne? Flere runder med uttrekk av data fra registrene (SSB, NPR og Reseptregisteret) Oppmøte (1. runde), nytte?, evalueringsstudie baseline (1. runde) Skal begynne å søke om data nå Evalueringsstudie (psykologi) ettårs-oppfølging Ny runde med å søke data om et år Om man vil matche grupper Hovedstudie: 10 års oppfølging Evalueringsstudie: kommer an på hva man vil undersøke Data fra SSB (FD-trygd, utdanningsdatabasen, befolkningsdatabase), NPR og Reseptregisteret En ikke ubetydelig byråkratisk prosess, heller ikke billig Forventer å motta data 3-7 mnd. etter søknad, men kan ta opptil et år.


Laste ned ppt "Plan for registerbaserte analyser deltagelse i screening, nytte av screening, lage sammenlignbare grupper + + (SSB, NPR og Reseptregisteret) Christian."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google