Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer for våre forsknings- og rådgivningsaktiviteter i 2012 Ole Arve Misund Felles programsamling 4. januar 2012 Basert på Statsbudsjettet 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer for våre forsknings- og rådgivningsaktiviteter i 2012 Ole Arve Misund Felles programsamling 4. januar 2012 Basert på Statsbudsjettet 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer for våre forsknings- og rådgivningsaktiviteter i 2012 Ole Arve Misund Felles programsamling 4. januar 2012 Basert på Statsbudsjettet 2012 – Tildelingsbrev til Havforskningsinstituttet, 21.12.11

2 Samfunnsoppdrag – HI Instituttet skal utvikle det vitenskaplige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet i de marine økosystemene

3 FKD’s strategi førende for HI.. Norge skal ha en int. ledende posisjon innen marin forskning og innovasjon. Norges skal ha internasjonal rolle som ivaretar våre interesser og ansvar som havnasjon og kyststat… Norge skal ha bærekraftige marine næringer med høyest mulig samlet verdiskapning... Norsk sjømat skal være trygg og kjent for kvalitet…

4 2010 Eksportverdi, norsk sjømat 53.8 mrd. kr - havbruk 33.4 mrd. kr., 62 % - villfanget 20.4 mrd. kr.

5 Tildelingsbrev 2012, Sentrale mål, s. 6 Vitenskapelig rådgivning for bærekraftig høsting av marine levende ressurser i tråd med havressursloven Miljøtilstanden i fjordene, på kysten og i havet Kunnskapsgrunnlag og forvaltningsråd for havbruksproduksjon på miljømessig, bærekraftig måte Utvikle teknologi som grunnlag for fiske og fangst –I tillegg: - Funksjonell infrastruktur (forskningsfartøyer, stasjoner, laboratorier etc.) –Forbehold om ytterligere oppgaver innenfor rammen –Ny sjømatmelding høsten 2012

6 Mål og prioriteringer (kap. 4, s. 6 - 18) Ressursrådgivning Marint miljø Havbruk Teknologiutvikling Fartøy og annen forskningsinfrastruktur

7 Ressursrådgivning (4.1) Prioriteringer –Videreføre ressursrådgivningen –Øke økosystemkunnskapen –Metodikk for mengdemåling, bestandsberegning og kvoterådgivning –Økosystembasert rådgivning “Det forventes at kunnskapsgrunnlaget opprettholdes på de kommersielt viktigste bestandene” Skalldyr: kongekrabbe, hummer Sjøpattedyr: hvaltelling - RMP estimat 2013, bestandsestimater sel oppdateres (ca. hvert 5. år) Oppdrag (nytt!)

8 Marint miljø (4.2) Prioriteringer –Økosystemendringer –Forvaltningsplaner –MAREANO –Olje – fisk –Forurensning, herunder fra gruveavfall i fjorder –Kyst og fjordøkologi Klima og havforsuring Forvaltningsplaner MAREANO Olje og miljø Forurensning Kystsonen Andre forhold, bla om vindmøller

9 Havbruk (4.3) Prioriteringer –Miljøeffekter og indikatorer for miljøpåvirkining fra havbruk –Overvåkning av kysten for å kartlegge miljøeffekten av havbruk - herunder nasjonale laksefjorder og -vassdrag Bæreevne – miljøvirkninger, økologiske effekter og lokalisering Rømt fisk – genetiske og økologiske interaksjoner Fiskevelferd og indikatorer Sykdom og smittespredning

10 Teknologiutvikling (4.4) Prioriteringer –Utvikle fiskemetoder som er skånsomme, energieffektive, minimerer bifangst utkast og slipping –Forbedret seleksjon i fiskeredskaper –Utvikle fangst og håndteringsrutiner for levendelagring av villfisk

11 Andre prosjekter – forpliktelser (1) Fra Norges Forskningsråd – krever gjerne betydelig tilleggsfinansiering (som må hentes fra FKD bevilgningen) –Nye fra infrastrukturbevilgningen: NMDC EuroArgo –Nye fra Havet og Kysten: Whale counting and fish school estimation by sonar, Atlantis - modellen, Krill Escapement from trawls –Nye fra Havbruk: Solving bottlenecks in triploid salmon production, Quantifying genetic effects of escaped farmed salmon on wild salmon (kunnskapsplattform med NINA oa), Exploitation of nutrients from Salmon aquaculture (Sintef) –Nye fra Natur og Næring: Managing resource and area conflicts in the coastal zone, exemplified by cod on the Skagerrak coast

12 Andre prosjekter – forpliktelser (2) Fra EU – krever gjerne 50% tilleggsfinansiering (som må hentes fra FKD bevilgningen) Fra andre offentlige kilder – andre departementer som UD, direktorater/tilsyn som DN, Norad, Mattilsynet etc. Fra forskningsfangst EU prosjekter - oppstart i 2011 og noen nå i 2012. AkronymOmrådeProsjektleder JERICO FP7-INFRASTRUCTURES- 2010-1 Henning Wehde OPERRFP7-SPACE-2010-1Morten Skogen EURO-BASINFP7-ENV-2010Geir Huse COPEWELLFP7-KBBE-2010-4Tore Kristiansen GAP2 FP7-SCIENCE-IN- SOCIETY-2010-1 Hector Pena MYOCEAN2FP7-SPACE-2011-1Henning Wehde SeaDataNet II FP7-INFRASTRUCTURES- 2011-1 Helge Sagen SIDERI FP7-INFRASTRUCTURES- 2011-1 Kjell Arne Mork MERMAIDFP7-OCEAN-2011Øivind Bergh SFS FP7-SCIENCE-IN- SOCIETY-2011-1 K.Ø.Toft / P.Niewjaar MYFISHFP7-KBBE-2011-5Geir Huse ComFishFP7-KBBE-2011-5Knut Korsbrekke SENSORFISHFP7-PEOPLE-2011-IRSESHenning Wehde

13 For å levere ihht bestillingen og forpliktelsene….. Etterstrebe riktig balanse mellom programmene Mer MAREANO, noe mer ressurs og kyst, akva- og tematiske programmer omtrent som før Rasjonalisere havaktivitetene –måle de viktigste bestandene en gang –optimalisere økosystemtokter og miljøprøvetaking Etablere prosjekter som svarer til bestillingen slik at samlet portefølge svarer opp til den totale bestillingen!

14 Satsningsområde Endring pr. satsningsområde ProgramProgramendring Hav + 12 mill kr. Mareano + 4 mill kr. Hvaltelling + 4 mill nye prosjekter Barentshavet- Norskehavet + 4 mill kr. Nordsjøen- Økosystem og bestandsdynamikk + 4 mill kr pga nye, store prosjekter Mareano+ 12 mill. kr. Akvakultur og kyst + 0.7 mill. til kystoppgaver Akvakultur- Kystsonen + 0.7 mill. kr til utvidede oppgaver Biologiske mekanismer - Ytre påvirkingOlje/Fisk - Klima- Totalt FKD midler331.7 mill. kr. (i reserve 20 mill. kr.) Budskjettskisse HI programmer, medio nov. 2011

15 Utfordringer 2012 Rådgivningen: Forskningsbaserte, konsensus- og institusjonsfrembrakte forvaltningsråd → HIs styrke Forskningen: kvalitet, etterrettelighet og integritet –publiser og kommuniser forskningsbasert kunnskap Organisasjonsutvikling – oppfølging av evalueringene

16 HIs bevilgninger og inntekter

17 Forskningsfangstkvoter (tonn) 2003200420052006200720082009201020112012 Torsk 1620231024751910163515451555156513601832 Blåkveite 23002350225022372230595515323 NVG sild 1700190015003550191024001900378014202150 Makrell 60070018001775178020001800169521951915 Lodde 20005000 4250 4348 Kolmule 1800 2000 15701755 Konge- krabbe 718 15.5042505924 Verdi (mill. kr) 91.9111.9113.7130.9111.772.979.785.8

18 Samfunnsnytte:

19 o Foreslår større åpenhet og mer konkurranse om FoU-midlene i helse- og instituttsektoren Et velfungerende forskningssystem: Hvordan få mer ut av de offentlige forskningsmidlene? For Jan Fagerberg, FFA årskonferanse, Lillestrøm, 10.05.2011 Åpne dørene!

20 s.186..synes dermed naturlig at HI finansieres med direkte bevilgninger fra forvaltningsdepartementet… Vil gjerne se dette gjentatt i ny Kunnskapsmeldig som kommer i 2013!

21 Ønsker oss alle lykke til i 2012!


Laste ned ppt "Utfordringer for våre forsknings- og rådgivningsaktiviteter i 2012 Ole Arve Misund Felles programsamling 4. januar 2012 Basert på Statsbudsjettet 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google