Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lane Hospital, San Francisco CA; January 2, 1895.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lane Hospital, San Francisco CA; January 2, 1895."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lane Hospital, San Francisco CA; January 2, 1895

2 Infeksjonskontroll på sykehus Andreas Radtke Overlege smittevern, St.Olavs hospital

3 Hvilken er de fire viktigste helsetjensteassosierte infeksjoner (HAI): 1.Central-line-associated blood-stream infections (CLABSI) 2.Hospital-assosiert diaré (norovirus o.l.) 3.Post-operative sårinfeksjoner (POSI) 4.Catheter-associated urinary tract infections (CAUTI) 5.Clostridium difficile assosiert diaré 6.Hospitalervervet nedre luftveisinfeksjon

4 Oppgaver i smittevern (på sykehus) Forebygging av smitte Infeksjonsregistrering Antibiotikastyring

5 Prevalens og insidens Hvordan skal man gjennomføre en –Prevalensmåling –Insidensregistrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner?

6 NOIS: Norsk overvåkningssytem for infeksjoner i spesialisthelsetjenesten keisersnitt aortocoronar bypass hofteproteser kolecystektomier colonkirurgi

7

8

9

10 Den usynlige utfordringen

11 Håndhygiene: sentralt i forebygging av kryssmitte Håndhygiene til rett tid de 5 anledninger for håndhygiene! rene hender når du beveger deg inn og ut av pasientsonen og helsetjenestesonen

12 HELSETJENESTEOMRÅDE PASIENTSONE Kritisk punkt for infeksjonsrisiko for pasienten Kritisk punkt med risiko for eksponering for kroppsvæsker Geografisk konsept for smitterisiko

13

14 Håndhygiene, forutsetninger Hud uten sår "Velstelte" hender Kortklipte negler (<2mm) Ingen smykker, klokker etc. Korte ermer

15

16

17 Håndhygiene før hanskebruk Utfør prosedyre Håndhygiene etter hanskebruk

18 Systematisk forbedringsarbeid Man trenger ikke å være dårlig for å kunne bli bedre

19 Smitteoppsporing Smittet hvor? –Hvordan? –Flere tilfeller? –Tiltak nødvendig? John Snow 1854

20 Utbruddshåndtering 1 pasient med –Hepatitt C –Ny influenza –Salmonella –Tuberkulose 1 pasient mistenkt for –Ebola –SARS

21 Utbruddshåndtering Antall pasienter med influenza –1 –10 –1.000 –10.000 –1.000.000

22 Beskyttelse (i sykehus) Standardtiltak Kontakt-/dråpesmitte Luftsmitte BSL4

23 Tiltak Sykehus: –Isolering: nødvendig?, nivå –Hygienesykepleier, smittevernlege –(epidemialarm???) –Medier Kommune: –Utbrudd?  utbruddsoppklaring –Varsle FHI telefonisk, internett –Sykehjem/institusjoner –Mattilsynet –Smittevernloven: allmennfarlig smittsom sykdom –Medier

24 Smittekontakter Har smitten gått videre? –Hvem (immunsvekkede, risikogrupper, helsepersonell) –Mange? –Tiltak nødvendig?

25 Meldesystem for infeksjonssykdommer MSIS MSIS-forskrift –Liste over meldepliktige sykdommer Meldes av –Diagnostiserende lege –Mikrobiologisk laboratorium FHI melder til kommunelege http://www.msis.no/

26 Problemmikrober Meticillinresistente Staph. aureus (MRSA) Enterobakterier med extended-spectrum betalaktamaser (ESBL) Vankomycinresistente enterokokker Pseudomonas, Acinteobacter, Stenotrophomonas…

27 Smittemåteog agensegenskaper Kontaktsmitte Dråpesmitte Luftsmitte Blodsmitte Høy- / lavvirulent Smitter lett? –Smittedose Overlevelse i miljø Kan lage utbrudd

28 Typiske spørsmål til smittevern -sykshus- Antibiotikaresistente bakterier og isolering Norovirus Opphopning av infeksjoner? Legionella Stikkskader og lignende

29 Typiske spørsmål til smittevern -allmennpraksis / sykehjem- Vaksinasjon Utenlandsreiser Antibiotikaresistente bakterier Legionella Stikkskader og lignende

30 Basale smittevernrutiner tidligere: Sykehushygieniske standardtiltak

31 Riktig bruk av standardtiltak beskytter arbeidstaker og pasienter i nesten alle situasjoner

32 Basale smittevernrutiner Håndhygiene Hansker Beskyttelsesfrakk, munnbind Utstyr Renhold Sengetøy og tekstiler Tiltak for å beskytte personalet Pasientplassering

33 Isolering er det ekstra vi må gjøre når standardtiltakene ikke er tilstrekkelig.

34 Indikasjoner kontaktsmitteisolasjon Diaré: Salmonella, Shigella etc. Norovirus, Hardfore sykehusbakterier: Clost. difficile Utbredte hud-/sårinfeksjoner med Staph. aureus, streptokokker etc. Multiresistente bakterier: MRSA, ESBL, VRE Pas. innlagt fra utenlandsk sykehus …eller i avtale med smittevernansvarlig

35 Ordinering av isolering Isolering skal ordineres og seponeres av lege Sykepleierne må kreve en klar ordinasjon Sykepleier kan iverksette isolering midlertidig

36 Sluse Bad Pasientrom Dør Dekontaminator Gang

37 OPAERASJONSAVDELINGER OG POSTOPERATIVE SÅRINFEKSJONER

38 Postoperative sårinfeksjoner Overfladiske Dype Preformerte hulrom Infiserende mikrobe er vanligvis endogen Smitteverntiltak skal sikre mot endogene og eksogene mikrober

39 Kilder for bakterier ved sårinfeksjoner Åpning av tarm eller slimhinner ++++ Hudflak fra personell +++ Instrumenter indirekte ++ Pasientens hud + Personellets hender (+) Luft (+) Instrumenter direkte - Fysisk miljø (forutsatt adekvat hygiene) -

40 Infeksjonsrisiko avhengig av operasjonstype Implantatkirurgi Vanlig ren, ikke abdominal kirurgi Abdominal kirurgi Septiske operasjoner

41 Operasjonsavdelinger Overordnet mål: forebygge sårinfeksjoner –Arkitektonisk adskilt –Sluse (pasient / personal) –Eget tøy –Egne desinfeksjonsprosedyrer –Eget personell (sykepleiere, renhold, teknisk) –Egen ventilasjon

42 Økt risk for postop. sårinfeksjon forlenget preoperativ opphold preoperativ barbering operasjonslengde kirurgisk teknikk infeksjoner andre plasser pasientrelatert faktorer implantatkirurgi

43 Smitteverntiltak perioperativ Færrest mulig personer tilstede Færrest mulig døråpninger Rolige bevegelser Skille ren / uren Overholde rutinene Ventilasjon Antibiotikaprofylakse

44 Luftmålinger Kan måle CFU eller partikler CFU-måling: aspirerer 0,5m 3 på en agar plate

45 Krav til luft i opersjonsstuer Vanlige operasjonstuer: <100 CFU/m 3 Laminar air flow stuer: <10 CFU/m 3 –implantasjonskirurgi


Laste ned ppt "Lane Hospital, San Francisco CA; January 2, 1895."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google