Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mellom to stoler? Mads Andreassen – styreleder i Unge funksjonshemmede Forum for oppfølging av Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering HOD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mellom to stoler? Mads Andreassen – styreleder i Unge funksjonshemmede Forum for oppfølging av Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering HOD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mellom to stoler? Mads Andreassen – styreleder i Unge funksjonshemmede Forum for oppfølging av Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering HOD 10.juni 2008

2 Kort om oss Samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge Stiftet i 1980 og har i dag 26 medlemsorganisasjoner Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for funksjonshemmet ungdom –Lik mulighet til utdanning –Lik mulighet til arbeid –Lik mulighet til egen bolig –Lik mulighet til transport –Lik mulighet til kulturtilbud –Lik mulighet til fritidsaktiviteter Unge funksjonshemmede jobber med påvirkning overfor beslutningstakerne for å sikre funksjonshemmet ungdom like rettigheter og tilrettelegging av samfunnet generelt, og spesielt med tanke på skoler, utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv

3 Bakgrunn Et godt habilitering og rehabiliteringstilbud helt nødvendig for å kunne oppnå samfunnsmessig likestilling Det finnes i dag ikke gode tilbud til ungdom og unge voksne som trenger rehabilitering

4 Den avgjørende fasen… Skole og utdanning Overgang til arbeidsliv Etablering Mulighet for fritidsdeltakelse Nettverk

5 Dagens situasjon Tilbud til ungdom og unge voksne tilnærmet ikke- eksisterende Liten kunnskap –Hos ungdomsorganisasjoner –Enkelt personer SINTEF undersøkelse viste at stor andel av de under 30år som fikk innvilget midlertidig eller varig uførepensjon ikke kjente til viktige habiliteringstilbud –Føre til unødvendig mange tidlig uføretrygdet? Hva skjer etter barnehabiliteringen?

6 Mellom alle stoler? Finnes noen tilbud til voksne Men… –Rehabilitering med eldre ikke ideelt –Annen livsfase –Lengre i sykdomsforløp –Lite likemannserfaring Etter fylte 18 år mangler et egnet og tilrettelagt tilbud Behandlingsreiser i utlandet?

7 Ensartet gruppe? Funksjonshemmede sett på som ensartet gruppe –Samme interesser –Samme utfordringer –Samme diagnose –Hva med samme livssituasjon?

8 Uten rehabiliteringstilbud? Ungdom over 18 med hjertelidelser Lever takket være medisinsk utvikling lenger Høy uførerate 80% som kommer inn på Feiring kommer ut i jobb igjen –Får ungdom den muligheten – reelt tilpasset? Viktig! –Samfunnsøkonomisk –Livskvaliteten

9 Utkast til prosjektskisse ”De fleste tiltakene må forventes gjennomført innenfor gjeldende rammer” Hva betyr det? –Skal andre ting nedprioriteres? –Hvordan bygge opp og utvikle nytt tilbud uten penger? Vi må se helheten i et tilbud –Ikke bare det syke som skal fikses og repareres

10 Helhetlig tilbud Fysisk mestring og helsegevinst Informasjon eller veiledning om kosthold Informasjon eller veiledning om rettigheter Informasjon eller veiledning om valg av utdanning og arbeid Informasjon om sex, samliv, graviditet Informasjon om psykiske reaksjoner og håndtering av disse Informasjon eller veiledning om hvor mye kroppen tåler Informasjon eller veiledning om stresshåndtering Syn på kropp/bearbeidelse av arr/skader osv Informasjon eller veiledning om hvordan leve med en funksjonshemming, ikke bare overleve

11 Nasjonale tilbud? Få i samme situasjon regionalt? Utnytte likemannsvirkningen Utvikle modeller i samarbeid med organisasjonene Nasjonal pådriver?

12 Ungdom vil…. Ta utdanning og komme i jobb Teste ut kroppen Få ta del i fellesskapet Mange trenger kunnskap og veiledning Likemannsperspektivet avgjørende

13 Gi oss muligheten! Overganger og livsvalg Utdanning, egen bolig, etablere seg, finne jobb osv.. Ungdom ønsker å være som alle andre Lære å mestre sin egen situasjon Likemannsperspektivet viktig Fellestrekk på tvers av diagnoser Mange av de samme sosiale og fysiske barrierene Forholde seg til NAV, legesenter og spesialister med fokus på det som er galt og det du ikke kan.

14 Gi oss muligheten! Til å vise at vi kan Til å delta Til et godt og helhetlig rehabiliteringstilbud skreddersydd til ungdom!

15 Takk for oppmerksomheten! Mer informasjon: www.ungefunksjonshemmede.no


Laste ned ppt "Mellom to stoler? Mads Andreassen – styreleder i Unge funksjonshemmede Forum for oppfølging av Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering HOD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google