Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukernes innspill til ny Doffin Resultater fra brukerundersøkelsen 06-06-2011 Peder Bentsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukernes innspill til ny Doffin Resultater fra brukerundersøkelsen 06-06-2011 Peder Bentsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukernes innspill til ny Doffin Resultater fra brukerundersøkelsen 06-06-2011 Peder Bentsen

2 Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Informasjon om brukerundersøkelsen Resultater: Oppdragsgivere Resultater: Oppdragssøkere Forbedringsområder Veien videre

3 Direktoratet for forvaltning og IKT Informasjon om brukerundersøkelsen

4 Formål med brukerundersøkelsen Innhente innspill til ny Doffin fra dagens faktiske brukere av Doffin Ta vare på det som er bra i Doffin i dag i det videre arbeidet Få innspill fra brukerne på hvordan Doffin kan bli bedre Få innspill fra brukerne på ny funksjonalitet og nye ideer til ny Doffin Involvere Doffin-brukere i prosjektet, lik sjanse for alle brukerne til å uttale seg Spørreundersøkelse med åpne svar ble valgt som type undersøkelse for å ikke påvirke svarene fra brukerne Direktoratet for forvaltning og IKT

5 Difi takker for innspill! Difi ønsker å takke for alle innspillene til forbedringer som har kommet fra Doffin-brukerne! Difi har mottatt mange gode innspill fra brukerne som vil vurderes i forbedringsarbeidet videre. Det kom også en del innspill om konkurranseformer, lover og anskaffelsesregler som handler mer om rammebetingelser enn selve Doffin-tjenesten. Difi vil vurdere innspillene videre. Direktoratet for forvaltning og IKT

6 5 spørsmål i brukerundersøkelsen 1. Hva er ditt forhold til Doffin? Oppdragsgiver Oppdragssøker Annet, spesifiser 2. Difi vurdere å gjennomføre flere brukerundersøkelser på internett i prosjektperioden. Er du villig til å delta? Ja Nei 3. Hva er bra med dagens Doffin og som du synes det er viktig at vi også har med i neste versjon av Doffin? 4. Hva er dårlig med dagens Doffin og som du synes bør forbedres i neste versjon av Doffin? 5. Har du andre tilbakemeldinger til prosjektet så skriv det inn her. Du kan også sende oss en e-post på doffin@difi.no, samt at det vil være mulig å få mer informasjon om prosjektet på www.anskaffelser.no/doffin.

7 Fakta om brukerundersøkelsen Type undersøkelse: Questback, kvalitativ undersøkelse 5 spørsmål Åpne svar, kommentarfelt Sendt på e-post til 55 878 brukere av Doffin Alle aktive brukere av Doffin siste året ble spurt og har fått en sjanse til å få uttale seg Antall respondenter: 1027 Svarprosent: ca 2 % Gjennomgående god kvalitet og saklighet på svarene Tidsrom for undersøkelsen: Start 23.05.2011 Slutt 06.06.2011 Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Svakheter med brukerundersøkelsen Difi har ikke innhentet opplysninger om hvor lenge respondentene har vært bruker av Doffin, således skiller ikke undersøkelsen på avansert bruker, nybegynner og brukere som er sjelden inne på Doffin. Svar er oppgitt i prosa. Det vil alltid være et element av feiltolkning og misforståelse av det som er skrevet. Difi har ikke innhentet informasjon om fagfelt/industrier/grupperinger – således er det ikke validert om alle brukergruppene er representert. Av de 55 878 brukerne av Doffin er det ca 1000 som har svart. Difi antar at det er de mest engasjerte Doffin- brukerne som har svart, altså de mest fornøyde og mest misfornøyde. Direktoratet for forvaltning og IKT

9 1. Hva er ditt forhold til Doffin?

10 Direktoratet for forvaltning og IKT 2. Difi vurderer å gjennomføre flere brukerundersøkelser på internett i prosjektperioden. Er du villig til å delta?

11 Direktoratet for forvaltning og IKT 5. Generelle tilbakemeldinger 5. Har du andre tilbakemeldinger til prosjektet så skriv det inn her. Du kan også sende oss en e-post på doffin@difi.no, samt at det vil være mulig å få mer informasjon om prosjektet på www.anskaffelser.no/doffin Utdrag av svar fra respondentene: Frivillig deltagelse i prosjektet Frivillige testbrukere Nyttige referanser til andre kunngjøringsdatabaser- og verktøy Tips om brukervennlighet, søk, enkelhet Lykkeønskninger med Doffin II-prosjektet

12 Direktoratet for forvaltning og IKT Resultater: Oppdragsgivere

13 Direktoratet for forvaltning og IKT 3. Hva er bra med dagens Doffin og som du synes det er viktig at vi også har med i neste versjon av Doffin?

14 Hva er bra med Doffin idag– utvalgte tilbakemeldinger fra Oppdragsgiverne : ”Portalfunksjonen som Doffin har er utrolig viktig for oppdragsgivere og ikke minst potensielle tilbydere” ”En velfungerende database for innkjøp” ”Doffin er troverdig/ til å stole på” ”Driftssikker, stabil, lite nedetid” ”Bra og serviceinnstilt kundeservice” ”Fin oversikt over publiserte saker og statistikk” ”Kobling mot KGV-system er bra” Direktoratet for forvaltning og IKT

15 ”Strukturert kunngjøringsprosess” ”Leder brukeren gjennom prosessen” ”Steg for steg gjennomføring av utlysningen” ”Skjemaene er greie å fylle ut” ”Når en har utlyst en konkurranse, er det oversiktlig å se hvem som har tatt ut dokumentene og enkelt å legge inn tillegg” ”Lett å navigere på siden og finne riktig informasjon” ”Enkelt å forholde seg til når man først har blitt kjent med systemet” ”Logisk oppbygging og fungerer i all hovedsak bra” Direktoratet for forvaltning og IKT forts. utsagn

16 ”Lett å få oversikt over hvem som har lastet ned konkurransegrunnlagene” ”Bra med mulighet for opplastning av dokumenter” ”Bra med mulighet for å informere interesserte automatisk” ”Bra med oversikt over interesserte” ”Bra med melding av avmelding av interesse” ”Dagens Doffin er enkel å søke i” ”Direkte overføring til TED” ”Bra med hjelp til oversettelse” Direktoratet for forvaltning og IKT

17 Oppsummering utsagn Noen områder som skilte seg ut i å være svært positive: Doffin har en svært god kundeservice idag Doffin er et nyttig verktøy Bra at det er en strukturert kunngjøringsprosess Bra at man har mulighet for opplasting av dokumenter Bra at man har mulighet for å informere interesserte automatisk ved oppdateringer Direktoratet for forvaltning og IKT

18 4. Hva er dårlig med dagens Doffin og som du synes bør forbedres i neste versjon av Doffin?

19 Hva er dårlig med Doffin i dag og bør forbedres – utvalgte tilbakemeldinger fra Oppdragsgiverne : ”For mye unødvendig – og dobbeltregistrering av opplysninger” ”Veldig mange trinn å fylle ut ved kunngjøring.” ”Veldig frustrert over hvor mye tid som går med til å fylle ut en kunngjøring.” ”Ikke samsvar mellom det som punches inn elektronisk og det dokumentet som produseres.” ”Dårlig veiledning om hva alle opplysningene som fylles ut er. Det er som å fylle ut en tippekupong, man vet aldri om man får 12 rette.” Direktoratet for forvaltning og IKT

20 forts. utsagn ”Østeuropeisk design fra 50-tallet” ”Layout og brukergrensesnitt ser ut som om det ble laget av en sjetteklassing i 1994.” ”Generelt må layout og brukergrensesnitt strammes opp og moderniseres.” ”Tungvint, gammelmodig og uoversiktlig.” ”Dagens Doffin er litt tung å bruke og vanskelig å finne frem på.” ”Uoversiktlig” Direktoratet for forvaltning og IKT

21 forts. utsagn ”Søkefunksjonen er håpløst utdatert.” ”For vanskelig og tungvint søkefunksjon.” ”Antall klikk for å komme fram til ønsket søkeresultat er altfor høyt.” ”Vanskelig å finne CPV-koder.” ”Sliter litt med å finne relevante CPV-klassifiseringer og ytterlige stikkord som er dekkende.” Direktoratet for forvaltning og IKT

22 Kategorier av svar fra oppdragsgiverne Tilbakemeldingene kunne samles i stor grad under følgende kategorier: Administrasjon, rettigheter Brukerstøtte Brukervennlighet og layout CPV-koder Elektroniske tilbud E-post/sms-varsling Interesseliste KGV Lage kunngjøring Lover og regler Direktoratet for forvaltning og IKT Mobil App Oversettelse Sikkerhet Statistikk Søk TED Tidsfrist Vedlegg Veiledning

23 Hovedvekt av svar fra oppdragsgiverne Direktoratet for forvaltning og IKT %

24 Hovedforbedringsområder fra oppdragsgiverne: Lage kunngjøring Brukervennlighet og layout Søk CPV-koder Direktoratet for forvaltning og IKT

25 Resultater: Oppdragssøkere

26 Direktoratet for forvaltning og IKT 3. Hva er bra med dagens Doffin og som du synes det er viktig at vi også har med i neste versjon av Doffin?

27 Hva er bra med Doffin i dag – utvalgte tilbakemeldinger fra oppdragssøkerne : ”Bra at tjenesten er gratis.” ”Åpent for alle.” ”Enkelt å få oversikt.” ”Oppdatert, rask og oversiktlig.” ”Søkemuligheter, også i utgåtte dokumenter.” ”Muligheten til å hente ned anbudsdokumenter direkte fra Doffin.” ”Lett å laste ned dokumenter”. Direktoratet for forvaltning og IKT

28 ”Bra at man kan få e-post varsler om nye forespørsler.” ” E-post abonnement.” ”Det er veldig greit med daglige varsel om kunngjøringer som passer til mine interesser.” ”Det som er bra er jo innholdet, altså utlysningene som kommer.” ”Bra at Doffin eksisterer, at alt er samlet på et sted.” ”Omfang av tilbud.” ”Egen side med firmaprofil.” ”Varsling av tidsfrister.” Direktoratet for forvaltning og IKT forts. utsagn

29 ”Stabilitet i løsningen.” ”Oversiktlig, lett å se hvilke kategorier man skal søke på.” ”Tilgjengeligheten.” ”Mulighet til å melde seg som interessent og melde seg av.” ”Det at man kan se på andres oppdrag slik at man kan få tips om hvordan man utformer egne kravspekker og liknende.” ”Søke i utlyste konkurranser flere år tilbake.” Direktoratet for forvaltning og IKT forts. utsagn

30 Oppsummering utsagn Noen områder som skilte seg ut i å være svært positive: Doffin er nyttig Alle oppdrag samlet et sted Doffin er åpen, tilgjengelig og stabil Direktoratet for forvaltning og IKT

31 4. Hva er dårlig med dagens Doffin og som du synes bør forbedres i neste versjon av Doffin?

32 Hva er dårlig med Doffin i dag og bør forbedres – utvalgte tilbakemeldinger fra oppdragssøkere : ”Abonnementsordningen burde vært gratis.” ”Ganske foreldet løsning på de fleste måter.” ”Utlysningene er ofte dårlige og vanskelige å forstå.” ”Kunngjøringstekst er alt for tunglest og inneholder for mye standardinformasjon som ikke bestandig er relevant for prosjektet.” ”At man må registrere seg for å bruke systemet, mest mulig informasjon bør være fritt tilgjengelig.” ”Oppdatering på hvem som har vunnet konkurranser.” Direktoratet for forvaltning og IKT

33 ”Begrep må være enhetlige og slik at samme begrep går igjen.” ”Underlagsdokumenter burde være direkte tilgjengelig.” ”Bør være mulig å hente alle tilleggsdokumenter på en gang og ikke ett og ett dokument.” ”Brukergrensesnittet er gammelmodig og tregt.” ”Jeg bruker løsningen på grunn av innholdet og på tross av brukeropplevelsen i løsningen.” ”Rotete og vanskelig å finne fram.” ”Ikke mye å skryte av når det gjelder funksjonalitet, abonnement, søkemuligheter.” Direktoratet for forvaltning og IKT forts. utsagn

34 ”Elektronisk innlevering av tilbud bør være med.” ”Vanskelig å søke etter prosjekter.” ”For få søkeord/grupper for å få opp relevant informasjon.” ”Søkefunksjonaliteten er ikke bra, det blir alt for mange sider å se igjennom.” ”Vanskelig å finne de utlysningene som gjelder meg.” ”Tung og uoversiktlig søking.” ”Doffin er lite intuitiv i bruke, og jeg bruker tidvis mer tid på ”feilsøk” enn nødvendig.” Direktoratet for forvaltning og IKT forts. utsagn

35 Kategorier av svar fra oppdragssøkerne: Tilbakemeldingene kunne samles i stor grad under følgende kategorier: Abonnement, varsling Administrasjon oppdragssøker Anbud Bestille, laste ned dokumenter Brukervennlighet og layout Elektroniske tilbud Grensesnitt Innovasjon Interesse Kategorier, CPV-koder KGV Kunngjøringens innhold Kunngjøringsskjema Direktoratet for forvaltning og IKT Leverandørinformasjon Lover og regler Mobil App Ny funksjonalitet Oversettelse Statistikk Søkemotor Tilgang Veiledning

36 Hovedvekt av svar fra oppdragssøkerne Direktoratet for forvaltning og IKT %

37 Hovedforbedringsområder fra oppdragssøkerne: Søkemotor Abonnement, varsling Brukervennlighet og layout Direktoratet for forvaltning og IKT

38 Forbedringsområder

39 Oppsummering av forbedringsområder Følgende hovedområder ansees som de mest sentrale til å forbedring av Doffin og kunngjøringstjenesten Oppsummerer både innspill fra oppdragsgiverne og oppdragssøkerne Direktoratet for forvaltning og IKT

40 Hovedforbedringsområder: Det må bli enklere å lage kunngjøringer Det må bli enklere å se hvordan kunngjøringen foreløpig ser ut Det må bli enklere å administrere egne kunngjøringer Det må bli enklere å rette og slette det som er kunngjort Det må bli enklere å håndtere dokumenter som er knyttet til en kunngjøring Det må bli enklere å laste ned oppdrag Kunngjøringsskjemaene må forenkles og forbedres Det må bli enklere å administrere brukere Direktoratet for forvaltning og IKT

41 forts. hovedforbedringsområder Det grafiske brukergrensesnittet må bli bedre Det må bli enklere å navigere seg rundt på Doffin Det må bli enklere å finne oppdrag Det må bli enklere å finne riktig CPV-kode Det må bli bedre brukerveiledning Det må bli enklere å administrere oppdrag jeg har meldt interesse for Det må bli bedre språk i Doffin Opprettholde den høye kvaliteten på brukerstøtte Direktoratet for forvaltning og IKT

42 forts. hovedforbedringsområder Det må bli enklere for oppdragssøker å kommunisere med oppdragsgivere Bruken av CPV-koder må bli enklere og bedre Bedre anbudsvarslingstjeneste Det må sikres integrasjon med tredjepartsverktøy Opprettholde Doffin som en trygg og stabil tjeneste Doffin bør understøtte mer av innkjøpsprosessen Direktoratet for forvaltning og IKT

43 Veien videre

44 Tre hovedløp 1. Arbeidet med å få på plass en ny operatøravtale innen utgangen av mai 2012 2. Arbeidet med å få på plass gode kunngjøringsskjema og brukerveiledning før tjenesten kommer i drift 1. januar 2013 3. Arbeidet med å identifisere og vurdere verdiøkende tjenester knyttet til Doffin hvor det kan være ønskelig at det offentlige tar et ansvar for at disse tjenestene er tilgjengelige DatoDirektoratet for forvaltning og IKT

45 Veien videre mot ny Doffin Medio august 2011: Innhente innspill på overordnet kravspesifikasjon Medio sept 2011: Oppdatere kravspesifikasjon på bakgrunn av innspill Medio nov 2011: Kvalifisering av operatører Medio nov 2011: Endelig kravspesifikasjon klar Medio feb 2012: Innlevering av tilbud Medio juni 2012: Tildeling av kontrakt Desember 2012: Ny Doffin på plass Direktoratet for forvaltning og IKT

46


Laste ned ppt "Brukernes innspill til ny Doffin Resultater fra brukerundersøkelsen 06-06-2011 Peder Bentsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google