Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsberetning 2015 Sak: 02/15 Årsberetning 2015 Styrefunksjoner i Norsk Fosterhjemsforening Vestfold Leder Stine Gunn Konglevoll Nesteleder Undis Haagensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsberetning 2015 Sak: 02/15 Årsberetning 2015 Styrefunksjoner i Norsk Fosterhjemsforening Vestfold Leder Stine Gunn Konglevoll Nesteleder Undis Haagensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsberetning 2015 Sak: 02/15 Årsberetning 2015 Styrefunksjoner i Norsk Fosterhjemsforening Vestfold Leder Stine Gunn Konglevoll Nesteleder Undis Haagensen Sekretær Torunn Haugland Kasserer Britta Hoyer Styremedlem Elisabeth Kjølner Gundersen Styremedlem Unn Tollefsen Vara Camilla Bing-Jacobsen Vara Anne Berit Nielsen Representant fra Bufetat Åsa Stridsklev Medlemmer Per 24/11-2014 var det 174 medlemmer i Vestfold fosterhjemsforening.

2 Årsberetning forts. Valgkomite og revisor. Valgkomite; Leder; Britta Høyer Medlem; Wenche Lenes Medlem; Jane Thøgersen Konglevoll Revisor; Terje Tvinnerheim og Roger Nilsen

3 Årsberetning fortsetter Aktivitet i 2015 Storkurs 24-25 januar Temakveld 14 april bufetat Sommeravslutning Nordre Holt gård 14 juni Høsttur til Lifjell 4-6 september Fagdag 14 november ”Fosterforeldre – hva med oss? Hvordan forstå kommunikasjon og følelsesmessige reaksjoner i parforholdet?” Hvordan forebygge og løse/reparere problemer i en hektisk hverdag?

4 Årsberetning forts. Styret har i 2015 deltatt på organisasjonskurs i april. Der var det 4 fra styret som deltok. Leder deltok på lederseminar ( 1 dag) i Oslo i Mars Teambuilding helg i Sverige Så deltok nestleder og en vara på landsmøte i oktober. Vi har hatt 12 styremøter i 2015

5 SAK: 03/15 Budsjett 2016 Budsjett, Vestfold Fosterhjemsforening SAK: 03/15 Budsjett Kommentare til budsjettet fra kasserer.

6 Budsjett 2015 Inntekter Statsstøtte15 000 Ekstra driftsstøtte8 000 Kontingentrefusjon 1 kvartal25 000 Kontingentrefusjon 2 kvartal12 000 Kontingentrefusjon 3 kvartal4 000 Kontingentref 4 kvartal 20141 000 SUM50 000 SUM INNTEKTER div. Aktiviteter Deltaker storkurs100 000 Hyttehelg Solstua, deltaker10 000 Fagdag, betalinger av ikke medlemmer1 000 SUM111 000 SUM INNTEKTER161 000 Kostnader: Kurs: Storkurs jan. 2015 (oktober/nov. 2016)-40 000 Diverse kurs:-15 000 Landsmøte (bilag 26)-35 000 Organisasjonskurs (bilag 13)-27 000 Kurs totalt:-117 000 Årsmøte (sammen med storkurs, ingen ekstrakostn)-7 000 Årsmøte totalt:-7 000 Styremøter og teambuilding:-25 000 Teambuilding Strømstad m styre (bilag11) alle andre styremøter uten kostnader Kostnader for styremøter totalt.:-25 000 Kostnader for samlinger totalt:-60 000 Kontorkostnader totalt:-1 000 Diverse totalt:-2 000 Sum kostnader:-212 000 Årsresultat:-51 000

7 Sak 04/15; Innkomne forslag. Ingen innkomne forslag til fristen.

8 Sak 05/15, Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016: - vinterferiehelg Solstua (allerede fullt), høsthelg på Solstua -sommer og vinterfest, - 2 temakvelder vår og høst - mer fokus på ungdommer (også på helgene/festene), ønske om å starte en ungdomsgruppe (?) - Storkurs med Bufetat, november 2016 Vi vil oppfordre medlemmene til å komme med innspill om behov og ønsker.

9 Sak 06/15; valg av styret.. Leder er ikke på valg. Nestleder er på valg Undis Haagensen, nestleder, ønsker å fortsette Torunn Haugland, sekretær- ønsker å fortsette 1 år til Britta Hoyer, kasserer, ønsker å fortsette som varamedlem Disse ble spørt om de kan tenke seg å bli med i styret og takket ja: Øistein Svendsen Anita Schrøder Åse Stridsklev (til nå ikke fulverdig medlem)


Laste ned ppt "Årsberetning 2015 Sak: 02/15 Årsberetning 2015 Styrefunksjoner i Norsk Fosterhjemsforening Vestfold Leder Stine Gunn Konglevoll Nesteleder Undis Haagensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google