Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bruke refleksjonskort v/Marit S Håvelsrud 02.09.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bruke refleksjonskort v/Marit S Håvelsrud 02.09.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bruke refleksjonskort v/Marit S Håvelsrud 02.09.15

2 REFLEKSJONSKORTENE: Består av utsagn, påstander, bilder beskrivelse av holdninger, etiske dilemma og vanskelige situasjoner man kan reflektere rundt.

3 Kortene er delt inn i kategoriene: Refleksjonskort for ledere og medarbeidere Refleksjonskort for ledere, medarbeider og brukere/pårørende

4 De to kategoriene er igjen delt inn i undergrupper etter fagfelt: – Helse og omsorg – Alle tjenester – Oppvekst

5

6 Kortene brukes som inspirasjon til refleksjon og for lettere å starte en samtale i gruppe.

7 Brukes som utgangspunkt for trening på å: konkretisere problemstillinger. skille mellom en etisk utfordring og andre typer utfordringer. identifisere verdier som står på spill i ulike situasjoner.

8 Brukes i kombinasjon med andre metoder for etisk refleksjon for å sikre at det etiske perspektivet ivaretas i refleksjonen.

9 Refleksjonskort om enslige mindreårige flyktninger Os kommune har utarbeidet egne refleksjonskort knyttet til arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Kortene har en utfordring, et dilemma eller et case som skal gi grunnlag for etisk refleksjon.

10 ”Kort og godt” – refleksjonskort fra Glemmen sykehjem, Fredrikstad Temaer: 1.Sentrale begreper 2. Tillitskapende arbeid 3. Situasjon 4. Tvang 5. Samtykkekompetanse. 100 refleksjonskort knyttet til kap. 4A i pasientrettighetsloven. Teksten er formulert som åpne spørsmål, problemstillinger og beskrivelse av aktuelle situasjoner. Selges hos Nasjonalt kompetansesenter For aldring og helse

11 Refleksjonskort knyttet til Lov om kommunens helse- og omsorgstjenester Kapittel 9 Oppegård kommune har på oppdrag fra prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» utarbeidet refleksjonskort knyttet til bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning.

12

13

14 Samarbeid med Stabburshella, KS og Sør Aurdal kommune

15 Refleksjonskort kan senke terskelen for å sette i gang med etisk refleksjon Men kan også gjøre refleksjonen vanskeligere pga den begrensede informasjonen kortet gir.

16 Refleksjonskort med bilder til bruk ved etiske utfordringer knyttet til rus og psykisk helse

17 Utarbeidet i 2013 av Sør-Aurdal kommune og værestedet Stabburshella. Jevnlig i løpet av året møtes brukere fra Stabburshella og ansatte fra Sør-Aurdal kommune for å reflektere sammen.

18 Erfaringene fra disse felles refleksjonene danner plattformen for refleksjonskortene de har utarbeidet på oppdrag fra prosjektet.

19 Refleksjonsverktøyet består av 29 bilder av ulike tema: selvmord/overdose, taushetsplikt, mobbing, fyllekjøring psykisk vold overgrep m.fl.

20 Tanken er at metodikken «Åpen samtale» skal benyttes sammen med kortene. Alle deltagere sitter i en sirkel. Et refleksjonskort sendes rundt. Gruppen tar en runde for å høre hvilke tema som assosieres rundt bildet. Et tema velges til å reflektere rundt. Den som holder kortet har ordet, resten av gruppa lytter.

21 Det er viktig å: Skape trygghet og redusere engstelse. Være åpen og dele raust av egne erfaringer. La alle stemmer bli hørt. Bruke åpne spørsmål Ikke gå i forsvar. Søke etter flere innfallsvinkler på samme sak. Ha fokus på ressurser og muligheter. Tids-avgrense refleksjonstunden.

22 Videre:

23 Bildekortene må sees i sammenheng med prosjektets andre verktøy og hjelpemidler


Laste ned ppt "Hvordan bruke refleksjonskort v/Marit S Håvelsrud 02.09.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google