Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobbing. Mobbing defineres som systematisk vold, fysisk eller psykisk, rettet mot et offer og utført av personer eller grupper Se film: Kan man bli kvitt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobbing. Mobbing defineres som systematisk vold, fysisk eller psykisk, rettet mot et offer og utført av personer eller grupper Se film: Kan man bli kvitt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobbing

2 Mobbing defineres som systematisk vold, fysisk eller psykisk, rettet mot et offer og utført av personer eller grupper Se film: Kan man bli kvitt mobbing?Kan man bli kvitt mobbing? I skolen er mobbing et problem Se film: Skjult mobbing i skolenSkjult mobbing i skolen

3 Mobbing er et gruppefenomen der det eksisterer en rangstige i en gruppe av unge. De kan plage eller erte dem som står under seg på rangstigen Hva kjennetegner mobberen? –Mer agressive enn andre barn og unge –Det er flest gutter som er mobbere –Mobbere er ikke upopulære –Ofte uredde og tøffe Hva kjennetegner mobbeofferet? –Gjerne fysisk svakere enn mobberen –Lite aggressive, mer forsiktige –Ytre kjennetegn spiller ofte liten rolle

4 Årsaker til mobbing Ofte er både mobberne og mobbeofrene mer faglig og sosialt usikre enn gjennomsnittet –Gutter som mobber er ofte faglig usikre –Jenter som mobber er ofte sosialt usikre Mobberne er ofte bevisst på at det de gjør er galt, men tillegger gjerne offeret motiver som gjør at mobbingen er ”fortjent” Gruppeklimaet har stor betydning. Hvem er pådriver, hvilke roller har gruppemedlemmene osv

5 Konsekvenser av mobbing Fysiske, psykiske eller sosiale problemer for mobbeofferet Stor belastning for mobbeofferets familie Nær sammenheng mellom mobbing og risiko for psykiske problemer og selvmord Trolig skyldes 40- 60 selvmord hvert år mobbing, trakassering og sjikane. Tallet på selvmord blant unge er økende

6 Tiltak mot mobbing Lærere og andre voksne må være tydelige på hvor grensen går og gripe inn ved mobbing Mobberen må konfronteres med det han eller hun har gjort og De voksne må ta tydelig avstand fra det mobberen gjør og få barn/unge til å gjøre det samme

7 Sett i verk tiltak slik at mobbeofferet får sikkerhet og trygghet mot videre plaging Forebyggende tiltak, f.eks. gjennom elevråd og klasseråd eller kampanjer mot mobbing Aksept for at vi er ulike er viktig Se film fra Kjartan og Kjetils kampanje mot mobbing: Verdsett forskjellerVerdsett forskjeller Sett grenser! Tiltak mot mobbing

8


Laste ned ppt "Mobbing. Mobbing defineres som systematisk vold, fysisk eller psykisk, rettet mot et offer og utført av personer eller grupper Se film: Kan man bli kvitt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google