Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny organisasjonsmodell og samarbeidsavtale innen rus og psykisk helse mellom Fræna og Eide kommune «SAMMEN OM MESTRING»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny organisasjonsmodell og samarbeidsavtale innen rus og psykisk helse mellom Fræna og Eide kommune «SAMMEN OM MESTRING»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny organisasjonsmodell og samarbeidsavtale innen rus og psykisk helse mellom Fræna og Eide kommune «SAMMEN OM MESTRING»

2 Bakgrunn Kommunestyrene i Eide/Fræna vedtok i 2015 at NAV skulle organiseres etter minimumsløsning. Det betydde at rus og psykisk helse ut av NAV fra 1.1.16 Det ble inngått en ny samarbeidsavtale mellom Eide og Fræna for en felles tjeneste for rus og psykisk helsearbeid, der Eide er vertskommune. Ny enhet fra 1.1.2016.

3 Hva ønsker vi å oppnå? Vi ønsker å bygge opp en tjeneste som er fremtidsrettet for Eide og Fræna Kommune. Og vi har sett på ……

4 1. Nasjonale krav og føringer: Opptrappingsplanen for psykisk helse(1999 – 2008) Stortingsmelding «Se meg ! En helhetlig rusmiddelpolitikk(2011-2012)» «Samhandlingsreformen» trekker opp utfordringsbilde og gir føringer generelt. Veilederen i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne «Sammen om mestring»

5 2.Samhandlingsavtalen Delavtale 3b til Samhandlingsavtalen «Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling»

6 3. Situasjonsbeskrivelse i Eide og Fræna Vi så nærmere på rus og psykisk helsetjenestene tjenestene vi hadde i NAV Videre har vi sett dette i sammenheng med folkehelseutfordringer i begge kommuner Innspill hentet fra ansatte ifb med workshop 25.8.2016

7 Ut fra dette grunnlaget laget vi: Helhetlig plan for rus og psykisk helsearbeid i Eide og Fræna kommune» Prosjektplan « sammen om mestring» over 3 år – sikre systematisk oppbygging av tjenesten

8 Prosjektet «Sammen om mestring» Sikre at oppbyggingen av tjenestetilbudet skjer på en systematisk og helhetlig måte over 3 år. Enhetsleder for rus og psykisk helse =prosjektleder Prosjektplaner og milepæler følges opp gjennom ledersystemene. Årlig workshop - fagmiljø og ledere i ulike sektorer: møtes og evaluerer området lager forpliktende planer. Dette for å sikre enhetlig innsats på området.

9 Gjennom prosjektet «Sammen om mestring» legges det spesielt vekt på: Tjenesten organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv Tjenesten og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester Psykisk helse og rus ses i sammenheng

10 Vi ønsker gjennom prosjektet: Å heve kompetansen innen psykisk helse- og rusarbeid Å utvikle tiltak og tjenester i samarbeid med spesialist- helsetjenesten, frivillig sektor og andre aktører Å øke kapasiteten, sikre helhetlig, tilgjengelige og individuelt tilpasset tjenestetilbud Å rette fokus mot forebygging og tidlig innsats (befolkningsrettede strategier og regulatoriske virkemidler).

11 Status Workshop med ansatte august 2015 Helhetlig plan for rus og psykisk helsearbeid i Eide og Fræna kommune» Laget prosjektplan « sammen om mestring» over 3 år – sikre systematisk oppbygging av tjenesten Søkt om prosjektmidler hos fylkesmannen 2015 1.9.15.( 1.168.000,-) Skal søke om nye innen 1.2.2016 Samarbeidsavtalen rus og psykisk helse – godkjent i Eide og Fræna kommunestyre i november. Ny samarbeidsavtale rus og psykisk helse fra 1.1.2016 mellom Fræna. Eide Vertskommune. Hovedkontor i Eide og dagsenter Gnisten. Ny enhetsleder for rus og psykisk helse på plass 1. mai


Laste ned ppt "Ny organisasjonsmodell og samarbeidsavtale innen rus og psykisk helse mellom Fræna og Eide kommune «SAMMEN OM MESTRING»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google