Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24.09.20161 1.februar-søkere med behov for spesialundervisning Utdanningsavdelingen 05.04.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24.09.20161 1.februar-søkere med behov for spesialundervisning Utdanningsavdelingen 05.04.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 24.09.20161 1.februar-søkere med behov for spesialundervisning Utdanningsavdelingen 05.04.2011

2 24.09.20162 1.februar-søkere – hvem er det? Opplæringslova §5-1 Elever som ikkje kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning Vedtak om spesialundervisning: delegert til skolenivå Vedtak om inntak utenom poengkonkurranse: utdanningsavdelingen PPT er sakkyndig instans i forhold til: -behovet for spesialundervisning -inntak til særskilt prioritert VG1 -utvidelse av opplæringstiden med 4. eller 5. skoleår

3 24.09.20163 Vedtak om spesialundervisning Saksbehandling delegert til skolenivå Opplæringslova §1.3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten St.meld. Nr.30: Kultur for læring (2003-04) ”Det er imidlertid et klart mål at spesialundervisning skal være nødvendig for en lavere andel elever enn hva tilfellet er i dag” (s 84) Utfordring: Vurdere om eleven skal ha vedtak om spesialundervisning eller om tilpasset opplæring kan ivareta elevens behov på en tilfredsstillende måte innenfor skolens ordinære rammer.

4 24.09.20164 Kap. 6 i forskriften til Opplæringslova: Inntaksreglene §§6-15 til 6-17: inntak etter individuell vurdering i overgangen fra grunnskole til videregående skole Gjelder elever uten vurdering med karakter i halvparten av fagene Denne retten har egentlig ingen sammenheng med behovet for spesialundervisning ( hører egentlig inn under ordinært inntak )

5 24.09.20165 Forts. §6-20 inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1-nivå -sakkyndig vurdering må begrunne i henhold til §6-19 -strenge kriterier -intensjonen er at dette skal gjelde svært få søkere Utfordring: -eleven har søkt om dette, PPT har ikke anbefalt inntak særskilt prioritert Vg1 -uttalelsen fra PPT er mangelfull i henhold til §6-19 Vår vurdering med særlig vekt på: -elevens forutsetninger for utdanningsprogrammet -elevens forutsetninger for andre utdanningsprogram -elevens erfaringer innenfor det omsøkte området -elevens mål med videregående opplæring

6 24.09.20166 Forts §6-24: Inntak etter individuell vurdering til VG2 og VG3 Elever som ikke har vurdering med karakter fra videregående trinn 1 eller 2 tas inn etter skjønnsmessig helhetsvurdering Eleven har ikke rett til inntak på 1.ønske Intensjonen med loven: sikre elever med grunnkompetanse som mål inntak til VG2 eller VG3 som bygger på VG1 kurset som er gjennomført Vår vurdering med særlig vekt på -elevens målsetting med videregående opplæring -totalt antall søkere innenfor de aktuelle programområdene -innhold i sakkyndig vurdering

7 24.09.20167 Forts §3-1, 5.ledd: Utvidelse av opplæringstida i videregående skole Retten til utvida tid til videregående opplæring innebærer heiltids opplæring med inntil 2 år ekstra for elever med rett til spesialundervisning Sakkyndig vurdering: - i løpet av 3.året: dokumentasjon av behovet for mer tid i videregående opplæring ( 4. eller 5.år ) Vår vurdering med særlig vekt på: -i hvilken grad er målsettingen med opplæringa oppnådd? -hva er planene med et ekstra år? -hva er muligheten for å oppnå kompetanse på høyere nivå?


Laste ned ppt "24.09.20161 1.februar-søkere med behov for spesialundervisning Utdanningsavdelingen 05.04.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google