Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NKJF: Servitutter Rettspraksis servitutter i matrikkellovsammenheng: Vekt på nødvendige rettigheter for fradeling og opprettelse av eiendom Advokat Jarle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NKJF: Servitutter Rettspraksis servitutter i matrikkellovsammenheng: Vekt på nødvendige rettigheter for fradeling og opprettelse av eiendom Advokat Jarle."— Utskrift av presentasjonen:

1 NKJF: Servitutter Rettspraksis servitutter i matrikkellovsammenheng: Vekt på nødvendige rettigheter for fradeling og opprettelse av eiendom Advokat Jarle W. Holstrøm, Haavind, www.haavind.no

2 2Advokatfirmaet Haavind AS Plan- og bygningslovens krav – ”knaggen” Vannforsyning § 27 – 1 (1) – over annen manns grunn Avløp § 27 – 2 (1) – over annen manns grunn Atkomst § 27 – 4 (1) – over annen manns grunn Tinglysningsforskriften § 4 Foredrag Eirik Wannebo – ”nye rettigheter”

3 3Advokatfirmaet Haavind AS Eldre rettigheter – hvor langt rekker de? Om det eksisterer en rettighet i det hele tatt Hva er innholdet i rettigheten ”Endring” av rettigheten Servituttloven § 2: Korkje rettshavaren eller eigaren må bruka rådveldet sitt over eigedomen såleis at det urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe for den andre. I avgjerda om noko er urimeleg skal det leggjast vekt på kva som er føremålet med retten, kva som er i samsvar med tida og tilhøva, og kva som høver til å fremje naturmangfaldet på staden.

4 4Advokatfirmaet Haavind AS Tolking av stiftelsesgrunnlagene Avtale – skriftlig og muntlig Hevd § 7. Den som brukar eller har tingen som om han var bruksrettshavar, hevdar bruksrett. Dette gjeld og for særlege bruksrettar som vegrett og anna. Føresegnene i §§ 2-6 gjeld tilsvarande. § 8. For rett over framand eigedom til bruk som ikkje viser seg av ei fast tilstelling, er hevdstida 50 år. Dette gjeld ikkje rett til naudsynt veg eller opplagsplass. Arv Ekspropriasjon

5 5Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløp Holmestrand tingrett 3. mai 2005 -Kommunens rett til hovedledninger over annen manns grunn Karmsund tingrett 31. januar 2007 -Flytting av hovedledninger – ”minst en synbar kum”

6 6Advokatfirmaet Haavind AS Ferdselsrettighetene – eksempler over temaer Hvor er veiretten? Poenget: Faller servitutten bort når det eksempelvis kommer en offentlig vei som er bedre eller et brukbart alternativ Utgangspunktet nei Rt. 1915 s. 480 Rt. 1980 s. 1281: Oppdyrking av veien østover fordret bruk av vei vestover

7 7Advokatfirmaet Haavind AS Ferdselsrettighetene Hvilke fremkomstmidler? Utgangspunktet: Rett til den bruk som er ervervet – ”gangrett” gir ikke rett til bruk av bil Rt. 1924 s. 583 Solbakken ”fri benyttelse som kjørevei og til anden adkomst” – stiftet i 1887 – bruk av bil i 1916 Rt. 1937 s. 355 Lurud (småbruk) - bruk av lastebil Rt. 1968 s. 695 Deinboll - formålet med retten var jord- og skogbruksformål, lagt vekt på utviklingen i jordbruket

8 8Advokatfirmaet Haavind AS Ferdselsrettighetene Dekning av nye behov – eksempelvis nye tomter/fritidstomter Ønske om å gi andre rett til bruk av veien Rt. 1915 s. 20 når ”intet motsatt fremgaar, og ikke særlige forhold foreligger, maa formodningen være for at veiret tilkommer senere utskilte parseller” Rt. 1966 s. 776 Strandebarm: Ikke for sommerhus på fradelt parsell av slått- og beitemark Rt. 1968 s. 750 Sirdal: ”buvei og driftsvei” ga rett for to hyttetomter – en del av jordbruksdriften Rt. 1973 s. 229 Hurum: ”fri Vei til Skovdrift og Fæedrift over hinandens Udmark og Havnegange” – ja til 8 tomter


Laste ned ppt "NKJF: Servitutter Rettspraksis servitutter i matrikkellovsammenheng: Vekt på nødvendige rettigheter for fradeling og opprettelse av eiendom Advokat Jarle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google