Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring og læringsteorier. Læring Læringspsykologien er en retning som forklarer hva læring er, hvordan den skjer og hvordan læringen kan forbedres En.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring og læringsteorier. Læring Læringspsykologien er en retning som forklarer hva læring er, hvordan den skjer og hvordan læringen kan forbedres En."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring og læringsteorier

2 Læring Læringspsykologien er en retning som forklarer hva læring er, hvordan den skjer og hvordan læringen kan forbedres En definisjon av læring: en relativt varig forandring i atferd eller i mulig atferd som et resultat av erfaring Atferd som skyldes instinkter eller reflekser, regnes ikke som læring

3 Læring Læring påvirkes både av medfødte disposisjoner (arv) og det miljøet læringen foregår i Etter hvert som individet modes, endres evnen til læring

4 Læringsteorier De assosiative teoriene: forklarer læring som en kopling av hendelser som henger sammen (stimulus–respons). To hovedformer: –Klassisk betinging –Operant betinging De kognitive teoriene: legger vekt på at vi kan tenke ut løsninger ut fra en helhetlig vurdering av situasjonen (innsikt) framfor prøving og feiling

5 Assosiative teorier – klassisk betinging Pavlovs hundeforsøk, se filmfilm Læringen foregår ved at en nøytral stimulus (betinget stimulus) kommer rett før en annen stimulus (ubetinget stimulus) som har med responsen å gjøre. Respons på den betingede stimulusen kalles en betinget respons. Respons på en utbetinget stimulus kalles en ubetinget respons. I Pavlovs forsøk var utbetinget stimulus en lyd, betinget stimulus var mat, responsen (både betinget og ubetinget) var spyttutskillelse

6 Den betingede responsen er lært, den utbetingede er mer automatisk Koplingen mellom en betinget stimulus (eks. lyd) til en respons (eks. spyttutskillelse) vil holde seg en viss tid, men forsvinne hvis ikke den ubetingede stimulusen (eks. mat) dukker opp innimellom. Dette kalles utslokking

7 Assosiative teorier – operant betinging Operant betinging – eks. Skinners forsøk med rotter og duer. Kan både forsterke eksisterende atferd og skape ny atferd se film: Operant betinging og SkinnerboksbetingingSkinnerboks En respons utløser en forsterkning (stimulus) slik at responsen gjentas

8 Klassisk og operant betinging Klassisk betinging dreier seg om atferd som allerede finnes, men som knyttes til en stimulus, og forklarer dermed ikke ny atferd Operant betinging kan også forklare hvordan ny atferd skapes I klassisk betinging vil en stimulus gi en respons, ved operant betinging er det motsatt: en respons gir en stimulus (forsterkning) slik at responsen gjentas

9 Kognitive teorier om læring Med kognitiv mener vi det som har med tenkning å gjøre Kognitive teorier om læring legger vekt på at vi kan tenke ut løsninger ut fra en helhetlig vurdering av situasjonen (innsikt) framfor prøving og feiling Læring ved innsikt (eks. Köhler): –Vi finner fram til løsninger uten å måtte gjøre mange, tilfeldige forsøk –Læringen skjer brått og handlingen blir riktig utført –Læringsresultatet blir husket og kan senere brukes i en nokså lik situasjon

10 Kognitive teorier: implisitt og eksplisitt læring Implisitt læring: implisitt = underforstått. Skjer gjennom modell-læring og betinging –Læring som skjer gjennom de erfaringene vi gjør, og sammenhengen mellom dem –Mye av denne læringen skjer nokså ubevisst, vi tilegner oss atferd automatisk (eks. å gå, sette sammen ord til setninger)

11 Kognitive teorier: implisitt og eksplisitt læring Eksplisitt læring: eksplisitt = klart sagt, tydelig uttrykt Krever konsentrasjon, bevissthet og innsats. Deles ofte i: –Forståelse –Problemløsing –Memorering

12


Laste ned ppt "Læring og læringsteorier. Læring Læringspsykologien er en retning som forklarer hva læring er, hvordan den skjer og hvordan læringen kan forbedres En."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google