Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturmangfoldloven 1Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturmangfoldloven 1Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturmangfoldloven 1Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

2 Nivå 1: Lovens grunnmur 2Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

3 3

4 4

5 5

6 6

7 - 1 7Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

8 - 2 8Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

9 - 3 9Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

10 - 4 10Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

11 - 5 11Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

12 12Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

13 Nivå 2: Utvalgte naturtyper 13Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

14 Utvalgte naturtyper - noen typer natur trenger å tas spesielt hensyn til I utvelgelsen legges det vekt på om naturtypen: er truet eller sårbar naturtypen er viktig for en eller flere prioriterte arter er en naturtype Norge har et særlig ansvar for, eller omfattes av internasjonale forpliktelser 14Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

15 Nivå 3: Verneområder og prioriterte arter 15Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

16 Prioriterte arter- noen arter trenger å tas spesielt hensyn til Arter kan prioriteres dersom: arten har vist stor bestandsnedgang, Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på den (ansvarsart) hvis arten er på lister i internasjonale konvensjoner. Tre tiltak som kan iverksettes for å bedre forholdene for prioriterte arter: Forbud mot høsting Beskyttelse av viktige økologiske funksjonsområder Det kan settes krav om å klarlegge følger av planlagte inngrep i funksjonsområder. 16Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

17 Områdevern - noen områder trenger å tas spesielt hensyn til Verneformer: Nasjonalparker: Større naturområder uten tyngre inngrep med stor opplevelsesverdi Landskapsvernområder: Områder med egenartet natur- og kulturlandskap Naturreservat (f.eks. barskogsreservater): Områder med streng verneform for uberørt eller tilnærmet uberørt natur Biotopvern: Områder som er viktig for prioriterte arter Marine verneområder: Naturområder under vann som er viktig for livet i havet eller på land 17Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven

18 Kilde med tillatelse til bruk (side 1-13, 15): Annen kilde: www.miljødirektoratet.no (Miljødirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning ble slått sammen med Klima- og forurensingsdirektoratet 1. juli 2013 og skiftet navn til Miljødirektoratet)www.miljødirektoratet.no 18Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven


Laste ned ppt "Naturmangfoldloven 1Interessekonflikter i skog Naturmangfoldloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google