Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reformstatus og veien videre Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. april 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reformstatus og veien videre Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. april 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reformstatus og veien videre Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. april 2016

2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus

3 Region som ikke er rigget for fremtiden? Fylkesmannen i Oslo og Akershus Statsråd Jan Tore Sanner mener fremdriften på Fornebubanen og ny E18 er eksempler på at vår region «ikke er rigget for fremtiden». Budstikka 2. februar 2016 Hvorfor lykkes man ikke raskere med gjennomføring av de store samferdselsprosjektene, skriver Lisbeth Hammer Krog. Aftenposten 16. mars 2016

4 Fylkesmannen i Oslo og Akershus NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere!

5 Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet

6 Fylkesmannen i Oslo og Akershus

7 Det løsner i andre fylker Nye Kristiansand: 120.000 innbyggere Visjon for den nye kommunen -Sterkere sammen: Rustet for morgendagens utfordringer! -Stor nok til å levere – nær nok til å bry seg -Grenseløse muligheter for folk i sør – trygghet, nærhet, utvikling for fremtiden

8 Et øyeblikksbilde Status per 26. april Signert intensjonsavtale I gang med intensjonsavtale Utreder sammen med andre Vil gjerne utrede sammen med andre Utreder alene Avsluttet – vil bestå alene

9 Status for nabosamtaler Sørum ønsker kommunesammenslåing, men i hvilken retning? Tar nå kontakt med Ullensaker for nabosamtale. Rælingen har ikke hatt nabosamtaler, folkeavstemning i går.

10 Målet for en ny kommune Innbyggere20152030 Fet + Skedsmo + Sørum 80.000103.000 Fet + Skedsmo 63.00085.000

11 Andre er godt i gang med innbyggerdialog Fylkesmannen i Oslo og Akershus Landets største innovasjonscamp : 1200 ungdomsskoleelever

12 Vi vurderer prosessene på tvers av fylkesgrensene Vi vurderer om kommunenes vedtak er i tråd med reformens mål Vi er gitt i oppgave å på selvstendig grunnlag gi en samlet vurdering av vedtakene, og skal legge vekt på helheten i regionen og fylket Fylkesmannens oppdrag i sluttfasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus

13 Fylkesmannens brev 14. januar: Fylkesmannen i Oslo og Akershus I vår region er folkerike kommuner som er små i areal en stor utfordring dersom reformens mål om funksjonelle samfunns- utviklingsområder skal nås. Kommunens samfunnsutviklerrolle vil derfor være et viktig moment som Fylkesmannen vil vektlegge i sin helhetsvurdering. - Kommunestyrevedtak som ikke er basert på aktiv utredningsplikt vil gi et ufullstendig beslutnings- grunnlag. Fylkesmannen kan ikke legge like stor vekt å slike vedtak i vår helhetsvurdering, skrev Fylkesmannen.

14 10. mai – siste møte med regionrådsledere og byrådsleder – framtidig kommunestruktur i regionen Gjennomgå rapporter og vurdere regionens behov ut fra de fire målene Bistå kommunene frem mot 1. juli Etter 1. juli: Vurdere vedtak og dokumentasjon Fylkesmannens tilrådning oversendes departementet innen 1. oktober 2016 Fylkesmannens videre arbeid Fylkesmannen i Oslo og Akershus

15 Kommunens svar på hvordan reformens mål oppfylles i et 30-årsperspektiv – utfordringer og muligheter Manglende helhetlig samfunnsutvikling sentralt – hvilke løsninger ser kommunen? Hvilket kunnskapsgrunnlag og retningsvalg er presentert innbyggerne Behov for grensejusteringer? Løsninger? Hvilken dokumentasjon skal sendes inn?

16 Grensejusteringer? Fylkesmannen i Oslo og Akershus Begrunnelse: Kortere vei til barnehage, skole, SFO De fleste jobber i Asker, Bærum og Oslo Bruker 40 min på å hente barn, ville tatt 5 min i Heggedal

17 Vestregion - samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus Samtlige sammenslåingsalternativer vil kunne bidra til: En felles bolig- og arbeidsmarkedsregion Motvirke suboptimalisering og lokal konkurranse Mer effektiv areal- og transportpolitikk for hovedstadsregionen Samordnet utviklings- og plankompetanse Felles utredning for Asker, Bærum, Lier, Røyken, Hurum og Hole. Agenda Kaupang rapport 5.10.2015.

18 Pendlingstall som indikator på et felles arbeidsmarked 19 % fra Asker til Bærum 17 % fra Røyken til Asker 12 % fra Røyken til Bærum 8 % fra Hurum til Asker 6 % fra Hurum til Bærum 9 % fra Hurum til Røyken Agenda Kaupang-rapport: «Røyken og Hurum har betydelig utpendling til Asker og Bærum»

19 Pendlingstall som indikator på et felles arbeidsmarked 19 % fra Asker til Bærum 17 % fra Røyken til Asker 12 % fra Røyken til Bærum 8 % fra Hurum til Asker 6 % fra Hurum til Bærum 9 % fra Hurum til Røyken Agenda Kaupang rapport: «Røyken og Hurum har betydelig utpendling til Asker og Bærum»

20 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Historisk begivenhet


Laste ned ppt "Reformstatus og veien videre Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann Fylkesmannen i Oslo og Akershus 26. april 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google