Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til psykologi 2-kurs. Læreplanen i psykologi – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Oppbyggingen av faget: Psykologi 1 og Psykologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til psykologi 2-kurs. Læreplanen i psykologi – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Oppbyggingen av faget: Psykologi 1 og Psykologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til psykologi 2-kurs

2 Læreplanen i psykologi – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Oppbyggingen av faget: Psykologi 1 og Psykologi 2, med 140 årstimer på hver

3 Hovedområder i læreplanen Psykologi 1 Psykologiens historie og utvikling Utviklingspsykologi Mennesket og læring Psykologiens biologiske grunnlag Menneske og helse Psykologi 2 Psykologien i dag Sosialpsykologi Kommunikasjon Helsepsykologi

4 Læreplanmålene Detaljerte målformuleringer Innholdsfokuseringen forsterkes gjennom formuleringer som ”Eleven skal kunne:” –gjøre rede for –gi en oversikt over –beskrive –forklare –forklare forskjellen mellom –drøfte sammenhengen mellom –definere Planen beskriver faget på en klar og relativt entydig måte

5 Hovedområde:Psykologien idag beskrive og forklare forskjellen på ulike retninger innenfor moderne psykologi gjøre rede for psykologiens bruksområde i dag gjøre rede for oppbygging av psykisk helsevern og krisepsykiatri

6 Hovedområde: Sosialpsykologi gjøre rede for sosialiseringsprosessen i et psykologisk perspektiv drøfte betydningen av å ha sosial kompetanse forklare hvorfor og hvordan grupper oppstår, vedlikeholdes og oppløses gjøre rede for ulike roller individet kan ha i sosiale sammenhenger, og gi eksempler på rollekonflikter drøfte hva som påvirker og endrer holdninger

7 Hovedområde: Sosialpsykologi forts. gjøre rede for ulike lederstiler, hvordan makt kan utøves og hva som kjennetegner en god leder drøfte autoritet og lydighet drøfte diskriminering med utgangspunkt i kunnskap om grupper, roller og holdninger gjøre rede for hvordan mellommenneskelige konflikter kan oppstå, og gi eksempler på hvordan de kan løses definere multikulturell kompetanse, og drøfte personlige og sosiale utfordringer i et flerkulturelt samfunn

8 Hovedområde: Kommunikasjon gjøre rede for begrepet kommunikasjon, og kunne beskrive kommunikasjonsprosessen og hva som påvirker den beskrive verbale og ikke- verbale former for kommunikasjon og kommunikasjon som et kulturelt betinget fenomen gjøre rede for språkets muligheter og begrensninger gjøre rede for hva som kjennetegner god kommunikasjon, og demonstrere dette i praksis drøfte muligheter, begrensninger og risiko knyttet til digitale kommunikasjonsarenaer forklare fenomenet massesuggesjon, og reflektere over hvordan dette kan skje i dagens samfunn drøfte hvordan massemedia påvirker oss

9 Hovedområde: Helsepsykologi beskrive ulike former for psykiske vansker og lidelser forklare hvordan fysisk og psykisk helse påvirker hverandre gjøre rede for forebyggende psykisk helsearbeid, og diskutere behandling i et helsepsykologisk perspektiv drøfte utfordringer ved å være pårørende eller venner til personer med psykisk lidelser, og gi eksempler på mestringsstrategier

10 Vurderingsordning Psykologi 1: Standpunktvurdering. Kan trekkes ut for muntlig eksamen (lokalt) Psykologi 2: Standpunktvurdering. Kan trekkes ut for skriftlig eksamen(sentralt) eller muntlig eksamen (lokalt)

11 Fra læreplan til lærebok Elementer i boka Grunntekst Margtekster Refleksjonsspørsmål Oppsummerende tabeller Bilder/illustrasjoner Eksempler Faktatekster Fordypningsstoff Oppgaver

12 Elementer i boka (s. 28-29) Grunntekst Refleksjons- spørsmål Margtekster Oppsummerende tabeller Bilder og illustrasjoner Eksempler Faktatekster Fordypningsstoff Oppgaver

13 Elementer i boka (s. 118-119) Grunntekst Margtekster Refleksjons- spørsmål Oppsummerende tabeller Bilder og illustrasjoner Eksempler Faktatekster Fordypningsstoff Oppgaver

14 Elementer i boka (s. 48) Grunntekst Margtekster Refleksjons- spørsmål Oppsummerende tabeller Bilder og illustrasjoner Eksempler Faktatekster Fordypningsstoff Oppgaver

15 Fra læreplan til lærebok (s. 212) Bokas struktur følger læreplanen 4 hovedområder med ett eller flere kapitler Kapitlene disponeres ut fra kompetansemålene

16 Fra læreplan til lærebok (s. 141) Tabeller gir oversikt

17 Fra læreplan til lærebok (s. 218) Illustrasjoner gir oversikt og forenkler

18

19 Fra læreplan til lærebok (s. 316) Psykisk helsearbeid Forebygging Behandling Psykiske problemer Mestring

20 Fra læreplan til lærebok (s. 326)

21 Forebygging (s. 331)

22 Behandling (s. 332)

23 Psykiske problemer (s. 341)

24 Mestring (s. 369)

25

26 psykologi.cappelendamm.no


Laste ned ppt "Velkommen til psykologi 2-kurs. Læreplanen i psykologi – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Oppbyggingen av faget: Psykologi 1 og Psykologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google