Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15. april, 2012 Energieffektivisering og klima. | 1 ▪ Metode ▪ Konklusjoner (industri) Konklusjoner (industri) ▪ Detaljert analyse (industri) Detaljert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15. april, 2012 Energieffektivisering og klima. | 1 ▪ Metode ▪ Konklusjoner (industri) Konklusjoner (industri) ▪ Detaljert analyse (industri) Detaljert."— Utskrift av presentasjonen:

1 15. april, 2012 Energieffektivisering og klima

2 | 1 ▪ Metode ▪ Konklusjoner (industri) Konklusjoner (industri) ▪ Detaljert analyse (industri) Detaljert analyse (industri) ▪ Analyse av alle sektorer Analyse av alle sektorer ▪ Link mellom energi og klima Link mellom energi og klima Contents

3 | 2 Tiltak og datauttrekk baseres på tre kilder, og tiltak grupperes i fem kategorier ▪ For hvert tiltak identifiseres følgende (enten direkte tilgjengelig eller gjennom enkle beregninger) – Klimaeffekt 2 (tCO 2 e), både indirekte og direkte –Energieffektiviseringseffekt (TWh) –Kategorisering av økonomisk effekt; investering (capex) og/eller driftskotsnader (opex) ▪Overlapp mellom tiltak identifiseres og tas hensyn til Potensial for energi- effektivisering i industrien 1 1 Basert på tidligere McKinsey studie 2 Klimaeffekt er definert som reduksjonspotensial, målt i tCO2; Energieffekt er definert som reduksjonspotensial, målt i TWh Potensial for energi- effektivisering i næringsmiddel- industrien Klimakur Tiltak med direkte energieffekt + indirekte klimaeffekt Tiltak med både direkte energi- og klimaeffekt Rene klimatiltak 123 Biokonvertering/ reduksjon 4 Elektrifisering av norsk sokkel 5 Oversikt over metodikk for sammenstilling av energi- og klimatiltak

4 | 3 Kartlegging av underkategorier i rapporten KILDE: McKinsey analyse Industri ▪ Kjemisk ▪ Næringsmiddel ▪ Ferro ▪ Raffineri ▪ Aluminium ▪ Papir ▪ Other Transport Petroleum CCS Energiproduksjon Jordbruk Skogbruk Avfall Bygg Fluor ( ) - - - - - - - - - Enova (McK) ( ) ( ) Klimakur - - - - - - - - - ( ) - - Næringsmiddel Utenom industri og bygg så er det ingen overlapp mellom tiltakene i de tre rapportene

5 | 4 Totalt 21 tiltak som overlapper har blitt identifisert og tatt hensyn til, hvorav 13 tiltak har blitt eksludert KILDE: McKinsey analyse

6 | 5 Tiltak fordelt på industri og andre sektorer KILDE: McKinsey analyse 100% = Industri Andre sektorer 33,8 16,4 17,4 35,8328 249 79 21,7 78,3 Antall tiltak TWh / år Energieffekt (brutto) 1 M tonn CO2 / år Klimaeffekt 2 1Ekskluderer klimatiltak med negativ energieffekt (trekull/biokull: 7,3 TWh) og elektrifisering av norsk sokkel 2 I alt 15 tiltak (som tilsvarer 2.05 Mtonn CO2/år) med spillvarme-effekt som ikke direkte brukes til elektrisitet er kategorisert som Kategori 1 tiltak, med indirekte miljøeffekt

7 | 6 ▪ Metode Metode ▪ Konklusjoner (industri) ▪ Detaljert analyse (industri) Detaljert analyse (industri) ▪ Analyse av alle sektorer Analyse av alle sektorer ▪ Link mellom energi og klima Link mellom energi og klima Innhold

8 | 7 Oppsummering – Industri ▪ Mer enn 90% av alle tiltak har en energieffekt, hvorav hele 85% har en indirekte klimaeffekt ▪ Totalt energipotensial er 28 TWh per år, dvs. 3/4 av det totale potensialet ▪ Totalt klimapotensial er 16 millioner tonn CO2 per år, ~50% av det totale potensialet – Kun ~20% av dette klimapotensialet (kun 10% av tiltakene) er uten et energipotensial ▪ 8 av 10 tiltak krever investeringer, og i >90% av tilfellene utgjør investering mer enn 50% av totalkostnadene ▪ Svært få tiltak har en klimaeffekt uten også å ha en energieffekt (2 av 249, i tillegg til 22 biokonverteringstiltak) ▪ Av tiltakene identifisert i Klimakur-rapporten er bare 4 av 22 millioner tonn CO2 klimapotensial innenfor industrisektoren

9 | 8 Samlet energi og klimaeffekt fra rapportenes tiltak, industrisektor 1 Tiltak med negativ energieffekt (primært relatert til økt bruk av trekull/biokull) er ekskludert. 2 I alt 15 tiltak (som tilsvarer 2.05 Mtonn CO2/år) med spillvarme-effekt som ikke direkte brukes til elektrisitet er kategorisert som Kategori 1 tiltak, med indirekte miljøeffekt KILDE: McKinsey analyse 100% = Biokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ Reduksjon Klimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffekt Direkte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffekt Direkte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffekt 16,4 2 3,0 0,8 0,6 12,1 28,1 (brutto 1 ) 2,6 25,5 249 22 2 18 207 Antall tiltak TWh / år Energieffekt M tonn CO2 / år Klimaeffekt 1 2 3 4

10 | 9 Samlet energi og klimaeffekt fra rapportenes tiltak sett i forhold til drift og investering, industrisektor 1 Tiltak med negativ energieffekt (primært relatert til økt bruk av trekull/biokull) er ekskludert. 2 I alt 15 tiltak (som tilsvarer 2.05 Mtonn CO2/år) med spillvarme-effekt som ikke direkte brukes til elektrisitet er kategorisert som Kategori 1 tiltak, med indirekte miljøeffekt Merknad: Drift/investering er vurdert skjønnsmessig for tiltak fra Klimakur KILDE: McKinsey analyse 100% = Biokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ Reduksjon Klimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffekt 249 22 2 18 207 Direkte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffekt Direkte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffekt 197 11 1 16 169 52 11 1 2 38 Antall tiltakTWh / år Energieffekt (brutto) 1 M tonn CO2 / år Klimaeffekt 100% = 14,1 1,2 0,5 1,8 0,3 0 0,2 16,4 3,0 0,8 0,6 12,1 0,5 11,9 2,3 Kun drift TotaltKrever invester- inger Kun drift TotaltKrever invester- inger Kun drift TotaltKrever invester- inger 28,1 4,0 24,0 3,9 27,6 0,3 0,2 100% = 23,7 0,5 1 2 3 4

11 | 10 Mer enn 3/4 av alle tiltak har en energieffekt, hvorav ~50% har en direkte klimaeffekt (industrisektor) KILDE: McKinsey analyse 18 93 24 1 Antall tiltak Kun direkte klimaeffekt (uten energieffekt) 1 EE med kun indirekte klimaeffekt EE tiltak med direkte klimaeffekt EE tiltak med >50% direkte klimaeffekt EE tiltak med <50% direkte klimaeffekt 1 Noen rene klimatiltak gir en negativ energieffekt, relatert til trekull/biokull. 1231 Kategori x …med direkte klimaeffekt Energieffekt… 4

12 | 11 Mer enn 3/4 av alle tiltak krever investeringer, hvorav mer enn 3/4 krever mer enn halvparten av kostnader til investeringer (industrisektor) KILDE: McKinsey analyse 197 Antall tiltak Kun drifts- kostnader Tiltak med investerings- kostnader Tiltak med <50% investerings- kostnader Tiltak med >50% investerings- kostnader Merknad: Drift/investering er vurdert skjønnsmessig for tiltak fra Klimakur

13 | 12 Årlig energi- og klimaeffekt fordelt på kilderapport (industrisektor) KILDE: McKinsey analyse Netto249 Overlapp13 Totalt262 Klimakur Nærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapport 106 Enova2009122 Antall tiltak Millioner CO2 tonn / år Klimaeffekt 16 1 17 4 1 12 28 1 4 32 4 1 27 TWh / år Energieffekt 1 Klimatiltak med negativ energieffekt (primært relatert til økt bruk av trekull/biokull) vises ikke her. Energieffekten fra elektrifisering av norsk sokkel (ca. 6,47 TWh) er også ekskludert.

14 | 13 ▪ Metode Metode ▪ Konklusjoner (industri) Konklusjoner (industri) ▪ Detaljert analyse (industri) ▪ Analyse av alle sektorer Analyse av alle sektorer ▪ Link mellom energi og klima Link mellom energi og klima Innhold

15 | 14 Samlet energi og klimaeffekt fra rapportenes tiltak, industrisektor 1 Tiltak med negativ energieffekt (primært relatert til økt bruk av trekull/biokull) er ekskludert. 2 I alt 15 tiltak (som tilsvarer 2.05 Mtonn CO2/år) med spillvarme-effekt som ikke direkte brukes til elektrisitet er kategorisert som Kategori 1 tiltak, med indirekte miljøeffekt KILDE: McKinsey analyse 100% = Biokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ Reduksjon Klimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffekt Direkte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffekt Direkte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffekt 16,4 2 3,0 0,8 0,6 12,1 28,1 (brutto 1 ) 2,6 25,5 249 22 2 18 207 Antall tiltak TWh / år Energieffekt M tonn CO2 / år Klimaeffekt 1 2 3 4

16 | 15KILDE: McKinsey analyse 249 22 2 18 207 Antall tiltak TWh / år Energieffekt M tonn CO2 / år Klimaeffekt Tiltak (topp 10) Viktigste tiltak som gir direkte energieffekt og indirekte klimaeffekt, industrisektor 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 2,3 Ferro - Termisk energi- kjølevann fra ovner føres gjennom0,5 Industry other - Optimalisering av varmeprosesser med fos0,5 Industry other - Forbedret OEE0,6 Alu - Reduced voltage within cell (bath, bubble layer)0,6 Ferro - Elkraftproduksjon fra høytempererte avgasser (FeS1,0 Alu - Waste heat recovery from raw gas in prebake electro1,0 Industry other - Effektivisering av elektromotorer1,1 Alu - Waste heat recovery from electrolysis cells from bo1,5 Ferro - Utnyttelse av termisk energi I klølevann fra kjel1,9 Alu - Waste heat recovery from electrolysis cells from si3,7 1 2 3 4

17 | 16KILDE: McKinsey analyse Viktigste tiltak som gir direkte energieffekt og klimaeffekt, industrisektor Antall tiltak TWh / år Energieffekt M tonn CO2 / år Klimaeffekt Tiltak (topp 10) 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11 Chemicals - Effektivisering av ovner gjennom modifisering0,1 Refining - Varmegjenvinning fra avgass gjennom oppvarming0,1 Treforedling - naturgas/LPG til biogass0,1 Refining - Konfidensielt0,1 Chemicals - Optimaliserte katalysatorer - generell forbed0,1 Refining - Generell driftseffektivisering - større anlegg0,2 Refining - Forvarming av forbrenningsluft til forbrenning0,3 Refining - Konfidensielt0,4 Refining - Effektivisering av dampproduksjon gjennom etab0,5 Næringsmiddel - energieffektivisering0,4 249 22 2 18 207 1 2 3 4

18 | 17 Viktigste tiltak som gir direkte klimaeffekt, industrisektor KILDE: McKinsey analyse Antall tiltak TWh / år Energieffekt M tonn CO2 / år Klimaeffekt Tiltak (topp 10) 0,3 0,5 Gjødselind. red. lystgassutslipp0 Aluminiumbransjen red. PFK-utslipp0 249 22 2 18 207 1 2 3 4

19 | 18 249 22 2 18 207 Viktigste tiltak som gir direkte klimaeffekt gjennom biokonvertering/ reduksjon, industrisektor 1 Negativ energieffekt = økt energibruk KILDE: McKinsey analyse Antall tiltak TWh / år Energieffekt 1 M tonn CO2 / år Klimaeffekt Tiltak (topp 10) 0,1 0,2 0,3 0,5 Annen industri - Kalk - spillolje til biobrensel0 Treforedling nivå 2 - olje til bioenergi0 Næringsmiddel - olje til bioenergi0 Treforedling (1 bedr.) - olje til bio/avfall0 Annen industri - olje til bioenergi0 Treforedling (resten) - olje til bioenergi0 Ferro - Ferromangan - øke trekull fra 0 til 20% av koksfo-0,4 Ferro - Metallindustrien - gass til biogass i fyring0 Ferro - Ferrosilisum øke trekull fra 5 til 40 % av kull/k-1,0 Ferro - Ferrosilisium - øke trekull fra 40 % til 80 % av -1,1 1 2 3 4

20 | 19KILDE: McKinsey analyse TWh / år 1 Næringsmiddel 1,8 1,2 0,1 Refining 1,7 0,1 Chemicals 0,4 Treforedling 1,6 OtherAluminium 3,0 10,1 0,2 Ferro 5,1 2,7 3,2 0,1 Pulp & Paper 3,2 Industri: Energi- og klimaeffekt fordelt på underkategori 0,7 Treforedling 0,4 Refining 0,4 0,2 0,3 0,4 0 0 Næringsmiddel 1,1 0,1 0 Pulp & PaperOther 4,1 1,8 1,2 2,9 0,8 1,5 2,7 1,8 FerroAluminium 4,4 0,1 0,3 0,5 3,9 0 1,2 Chemicals CO2e millioner tonn / år 2 Biokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ Reduksjon Direkt KE EE + direkt KE EE + indirekt KE 1 Ekskluderer klimatiltak med negativ energieffekt (trekull/biokull) 2Inkluderer klimatiltak med negativ energieffekt (trekull/biokull)

21 | 20KILDE: McKinsey analyse TWh / år 1 Industri: Energieffekt fordelt på underkategori 1 Ekskluderer klimatiltak med negativ energieffekt (trekull/biokull) Refining 1,8 1,7 0,1 Treforedling 0,1 Næringsmiddel 1,6 0,4 1,2 Chemicals 3,0 0,2 2,7 Pulp & Paper 3,2 Other 3,2 0,1 3,0 Ferro 5,1 Aluminium 10,1 EE + direkt KE EE + indirekt KE

22 | 21 Industri: Klimaeffekt fordelt på underkategori KILDE: McKinsey analyse CO2 tonn / år 1 1Inkluderer klimatiltak med negativ energieffekt (trekull/biokull) Treforedling 0,4 0 NæringsmiddelRefining 0,4 1,1 0,2 0,3 0 0,5 3,9 0,1 0,7 Chemicals 1,2 0 Pulp & Paper 1,8 Other 2,9 0,8 0,3 0 1,8 Ferro 4,1 1,5 2,7 Aluminium 4,4 0,1 EE + indirekt KE Biokonvertering Direkt KE EE + direkt KE

23 | 22 Tiltak fordelt på drift og investering, industrisektor KILDE: McKinsey analyse 100% = 16,4 12,7 1,4 2,3 28,1 27,4 0,2 0,5 249 170 27 52 Drift med investering Drift Investering Drift 1 Drift med investering 2 Investering 3 Antall tiltak TWh / år Energieffekt (brutto) 4 M tonn CO2 / år Klimaeffekt 1 Kun Opex (skjønnsmessig vurdering for tiltak fra Klimakur) 20-50% av annuitetskostnadene er Capex (skjønnsmessig vurdering for tiltak fra Klimakur) 3 >50% av annuitetskostnadene er Capex (skjønnsmessig vurdering for tiltak fra Klimakur) 4Ekskluderer klimatiltak med negativ energieffekt (trekull/biokull: 7,3 TWh) og elektrifisering av norsk sokkel

24 | 23 ▪ Metode Metode ▪ Konklusjoner (industri) Konklusjoner (industri) ▪ Detaljert analyse (industri) Detaljert analyse (industri) ▪ Analyse av alle sektorer ▪ Link mellom energi og klima Link mellom energi og klima Innhold

25 | 24 Oppsummering – alle sektorer ▪ Mer enn 3/4 av alle tiltak er innenfor industri ▪ Totalt energipotensial er 36 TWh per år; totalt klimapotensial er 34 millioner tonn CO2 per år – Mer enn 3/4 av alle tiltak har en energieffekt, hvorav halvparten har en direkte klimaeffekt ▪ Mer enn 3/4 av alle tiltak krever investeringer, og i 3/4 av disse tilfellene utgjør investering mer enn 50% av totalkostnadene ▪ Det er liten grad av overlapp mellom tiltakene i de 3 rapportene – Kun 13 tiltak som til sammen kun utgjør 4 TWh og 0,7 milllioner tonn CO2 ▪ Enkelte særkategorier fra Klimakur er holdt unna energi analysen – Elektrifisering av Nordsjøen som forrykker energieffekt regnskapet da det øker elektrisk energibruk med 6,47 TWh/år – ”Rene” 1 CO2 tiltak som resulterer i økt energibruk på 7,3 TWh 1 For eksempel skifte av brensel fra koks til trekull med mindre energitetthet

26 | 25 Samlet energi og klimaeffekt fra rapportenes tiltak, alle sektorer 1 For tiltak fra Klimakur: energieffekt av klimatiltak 2Tiltak med negativ energieffekt på til sammen 7,3 TWh (primært relatert til økt bruk av trekull/biokull) er ekskludert. Nettoenergieffekt av alle tiltakskategoriene samlet ligger derfor på 35 – 7 = 28 TWh. Energieffekten fra elektrifisering av norsk sokkel (ca. 6,47 TWh) er også ekskludert. I tillegg er 15 tiltak (tilsvarende 2.05 Mtonn CO2/år) med spillvarme-effekt som ikke direkte brukes til elektrisitet er kategorisert som Kategori 1 tiltak KILDE: McKinsey analyse 100% = Elektrifisering av norsk sokkelElektrifisering av norsk sokkelElektrifisering av norsk sokkelElektrifisering av norsk sokkel Biokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ Reduksjon Klimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffekt Direkte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffekt 33,8 Direkte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffekt 3,7 6,2 8,1 10,4 3,7 25,5 32835,8 (brutto 2 ) 11 12,1 39 24 47 207 Antall tiltak TWh / år Energieffekt 1 M tonn CO2 / år Klimaeffekt 1 2 3 4 5

27 | 26 Samlet energi og klimaeffekt fra rapportenes tiltak sett i forhold til drift og investering, alle sektorer 1 Tiltak med negativ energieffekt på til sammen 7,3 TWh (primært relatert til økt bruk av trekull/biokull) er ekskludert. Nettoenergieffekt av alle tiltakskategoriene samlet ligger derfor på 35 – 7 = 28 TWh. Energieffekten fra elektrifisering av norsk sokkel (ca. 6,47 TWh) er også ekskludert. I tillegg er 15 tiltak (tilsvarende 2.05 Mtonn CO2/år) med spillvarme-effekt som ikke direkte brukes til elektrisitet er kategorisert som Kategori 1 tiltak Merknad: Drift/investering er vurdert skjønnsmessig for tiltak fra Klimakur KILDE: McKinsey analyse 260 11 22 15 43 169 68 17 9 4 38 100% = Elektrifisering av norsk sokkelElektrifisering av norsk sokkelElektrifisering av norsk sokkelElektrifisering av norsk sokkel 328 11 39 24 Biokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ Reduksjon Klimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffekt 47 207 Direkte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffekt Direkte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffekt Antall tiltakTWh / år Energieffekt (brutto) 1 M tonn CO2 / år Klimaeffekt 3,5 3,3 0,2 33,8 3,7 6,2 8,1 3,7 12,1 100% = 26,6 3,7 2,7 4,8 3,5 11,9 7,1 Kun drift TotaltKrever invester- inger Kun drift TotaltKrever invester- inger Kun drift TotaltKrever invester- inger 10,4 100% = 35,1 9,9 25,1 0,8 0,4 25,5 0,3 35,8 1 2 3 4 5

28 | 27 Mer enn 3/4 av alle tiltak har en energieffekt, hvorav halvparten har en direkte klimaeffekt (alle sektorer) KILDE: McKinsey analyse 122 74 1 1231 Kategori x …med direkte klimaeffekt Energieffekt… 1 Av 74 rene klimatiltak gir 8 tiltak en negativ energieffekt, relatert til trekull/biokull. Rene klimatiltak inkluderer også elektrifisering av norsk sokkel. 45 Antall tiltak Kun direkte klimaeffekt (uten energieffekt) 1 EE med kun indirekt klimaeffekt EE tiltak med direkte klimaeffekt EE tiltak med >50% direkte klimaeffekt EE tiltak med <50% direkte klimaeffekt

29 | 28 Mer enn 3/4 av alle tiltak krever investeringer, hvorav 3/4 krever mer enn halvparten av kostnader til investeringer (alle sektorer) KILDE: McKinsey analyse 260 Antall tiltak Kun drifts- kostnader Tiltak med investerings- kostnader Tiltak med <50% investerings- kostnader Tiltak med >50% investerings- kostnader Merknad: Drift/investering er vurdert skjønnsmessig for tiltak fra Klimakur

30 | 29 Årlig energi- og klimaeffekt fordelt på kilderapport (alle sektorer) KILDE: McKinsey analyse Netto328 Overlapp13 Totalt341 Klimakur113 Nærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapportNærings- middel- rapport 106 Enova2009122 Antall tiltak Millioner CO2 tonn / år Klimaeffekt 33,8 0,7 34,5 21,8 0,8 12,0 35,8 1 4,2 40,0 12,0 1,3 26,7 TWh / år Energieffekt

31 | 30 Samlet energi og klimaeffekt fra rapportenes tiltak, alle sektorer 1 For tiltak fra Klimakur: energieffekt av klimatiltak 2Tiltak med negativ energieffekt på til sammen 7,3 TWh (primært relatert til økt bruk av trekull/biokull) er ekskludert. Nettoenergieffekt av alle tiltakskategoriene samlet ligger derfor på 35 – 7 = 28 TWh. Energieffekten fra elektrifisering av norsk sokkel (ca. 6,47 TWh) er også ekskludert. I tillegg er 15 tiltak (tilsvarende 2.05 Mtonn CO2/år) med spillvarme-effekt som ikke direkte brukes til elektrisitet er kategorisert som Kategori 1 tiltak KILDE: McKinsey analyse 100% = Elektrifisering av norsk sokkelElektrifisering av norsk sokkelElektrifisering av norsk sokkelElektrifisering av norsk sokkel Biokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ Reduksjon Klimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffektKlimaeffekt uten direkte energieffekt Direkte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffektDirekte energieffekt og klimaeffekt 33,8 Direkte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffektDirekte energieffekt, kun indirekte klimaeffekt 3,7 6,2 8,1 10,4 3,7 25,5 32835,8 (brutto 2 ) 11 12,1 39 24 47 207 Antall tiltak TWh / år Energieffekt 1 M tonn CO2 / år Klimaeffekt 1 2 3 4 5

32 | 31KILDE: McKinsey analyse 328 11 39 24 47 207 Antall tiltak TWh / år Energieffekt M tonn CO2 / år Klimaeffekt Tiltak (topp 10) Viktigste tiltak som gir direkte energieffekt og indirekte klimaeffekt, alle sektorer 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 2,3 Ferro - Termisk energi- kjølevann fra ovner føres gjennom0,5 Other industry - Optimalisering av varmeprosesser med fos0,5 Other industry - Forbedret OEE0,6 Alu - Reduced voltage within cell (bath, bubble layer)0,6 Ferro - Elkraftproduksjon fra høytempererte avgasser (FeS1,0 Alu - Waste heat recovery from raw gas in prebake electro1,0 Other industry - Effektivisering av elektromotorer1,1 Alu - Waste heat recovery electrolysis cells from bottom 1,5 Ferro - Utnyttelse av termisk energi I kjølevann fra kjel1,9 Alu - Waste heat recovery electrolysis cells from side3,7 1 2 3 4 5

33 | 32KILDE: McKinsey analyse Viktigste tiltak som gir direkte energieffekt og klimaeffekt, alle sektorer Antall tiltak TWh / år Energieffekt M tonn CO2 / år Klimaeffekt Tiltak (topp 10) 0,1 0,2 0,4 0,5 Industri - Næringsmiddel - energieffektivisering0,4 Bygg - Konvertering fra oljekjel til flis+elkjel, NÆRING0 Transport - Økt sykkelandel0,5 Jordbruk - Biogass trinn 1 + sambehandling med 200 000 to0,9 Jordbruk - Biogass trinn 2 + sambehandling med 200 000 to0,9 Bygg - Konvertering fra parafinovn til luft-luft VP, BOLI0,4 Transport - Elektrifisering av personbiler0,5 Bygg - Konvertering fra olje+el-kjel til fjernvarme, NÆRI0,2 Transport - Effektivisering av personbiler 1,5 Fluor - HFK tiltakspakke. (Inkluderer tiltak KF 2, 3 og 50,2 24 47 207 328 11 39 1 2 3 4 5

34 | 33 Viktigste tiltak som gir direkte klimaeffekt, alle sektorer KILDE: McKinsey analyse Antall tiltak TWh / år Energieffekt M tonn CO2 / år Klimaeffekt Tiltak (topp 10) 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 CCS - CCS Ineos Rafsnes, skip/rør andel av cluster (2020)0 CCS - CCS Hydro Al Sundal, skip/rør andel av cluster (2020 Skogbruk - Gjødsling0 CCS - CCS Norske Skog, skip/rør, andel av cluster (2020)0 Alu - Aluminiumbransjen red. PFK-utslipp0 CCS - CCS Yara Porsgrun skip/rør, andel av cluster (2020)0 Gratis-tiltak (avvik fra Perspektivmld. referansebane)0 CCS - CCS Mongstad krakker, andel av cluster (2020)0 CCS - CCS Norcem Brevik, skip/rør, andel av cluster (20200 Transport - 5a Transportmodell: 4a+avgifter og priser0 328 11 39 24 47 207 1 2 3 4 5

35 | 34 Viktigste tiltak som gir direkte klimaeffekt gjennom biokonvertering/reduksjon, alle sektorer 1 Negativ energieffekt = økt energibruk KILDE: McKinsey analyse Antall tiltak TWh / år Energieffekt 1 M tonn CO2 / år Klimaeffekt Tiltak (topp 10) 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0 Transport - Innblanding 10% biodiesel anleggsdiesel 0 Treforedling (resten) - olje til bioenergi0 Ferro - Ferromangan - øke trekull fra 0 til 20% av koksfo-0,4 Transport - Innblanding av 10% biodiesel i kystflåten 0 Ferro - Metallindustrien - gass til biogass i fyring0 Ferro - Ferrosilisum øke trekull fra 5 til 40 % av kull/k-1,0 Ferro - Ferrosilisium - øke trekull fra 40 % til 80 % av -1,1 Jordbruk - Produksjon av biokull fra halm og lagring i jo-1,6 Jordbruk - Produksjon av biokull fra skogs¬avfall og lagr-2,0 Transport - Innblanding av 10% biodiesel i all diesel i 20 328 11 39 24 47 207 1 2 3 4 5

36 | 35 Viktigste tiltak innenfor elektrifisering av norsk sokkel, alle sektorer 1 Negativ energieffekt = økt energibruk KILDE: McKinsey analyse Antall tiltak TWh / år Energieffekt 1 M tonn CO2 / år Klimaeffekt Tiltak (topp 10) 0 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 Kraftsamkjøring Statfjord Elektrifisering - en ny utbygging Elektrifisering - Midtre Nordsjø Kårstø - reduksjon av damp Snøhvit - elektrifisering nybygg (tog 2) Snøhvit - stor elektrifisering Melkøya (tog 1) Elektrifisering - Nordlige Nordsjø (50 Hz) Elektrifisering - Sørlige Nordsjø Elektrifisering - Norskehavet Elektrifisering - Nordlige Nordsjø (60 Hz)) 328 11 39 24 47 207 Ikke fullt kvantifisert 1 2 3 4 5

37 | 36 Energi- og klimaeffekt per næringssektor KILDE: McKinsey analyse Produksjon av kraft og varmeProduksjon av kraft og varmeProduksjon av kraft og varme 0 Avfall 0,7 SkogbrukFluor 0,2 Jordbruk 1,7 Bygg 1,3 PetroleumCCSTransport 3,8 Industri 28,1 2,6 25,5 000 Elektrifisering norsk sokkelElektrifisering norsk sokkelElektrifisering norsk sokkelElektrifisering norsk sokkel Biokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ Reduksjon Direkte KE EE + direkte KE EE + indirekte KE TWh / år 1 CO2e millioner tonn / år 2 Produksjon av kraft og varmeProduksjon av kraft og varmeProduksjon av kraft og varme 0,2 0,1 Avfall 0,2 0 Skogbruk 0,5 Fluor 1,4 1,1 Industri 16,4 3,0 Jordbruk 0,6 12,1 1,9 1,3 0,3 Bygg 2,1 0,2 0,5 1,0 0,9 Petroleum 3,7 CCS 4,0 Transport 4,3 1,8 0,8 1 Ekskluderer klimatiltak med negativ energieffekt (trekull/biokull: 7,3 TWh) og elektrifisering av norsk sokkel 2Inkluderer klimatiltak med negativ energieffekt (trekull/biokull: 7,3 TWh) og elektrifisering av norsk sokkel Energieffekt av klimatiltak fra Klimakur Kun lokale klimaeffekter fra Klimakur

38 | 37 Energieffekt per næringssektor KILDE: McKinsey analyse TWh / år 1 1 Ekskluderer klimatiltak med negativ energieffekt (trekull/biokull: 7,3 TWh) og elektrifisering av norsk sokkel Energieffekt av klimatiltak fra Klimakur Produksjon av kraft og varmeProduksjon av kraft og varmeProduksjon av kraft og varme 0 Avfall 0,7 SkogbrukFluor 0,2 Jordbruk 1,7 Bygg 1,3 PetroleumCCSTransport 3,8 Industri 28,1 2,6 25,5 000 Biokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ ReduksjonBiokonvertering/ Reduksjon Elektrifisering norsk sokkelElektrifisering norsk sokkelElektrifisering norsk sokkelElektrifisering norsk sokkel Direkt KE EE + direkt KE EE + indirekt KE

39 | 38 Klimaeffekt per næringssektor KILDE: McKinsey analyse CO2e millioner tonn / år 1 1Inkluderer klimatiltak med negativ energieffekt (trekull/biokull: 7,3 TWh) og elektrifisering av norsk sokkel Kun lokale klimaeffekter fra Klimakur 0,2 0,1 Avfall 0,2 0 Skogbruk 0,5 Fluor 0,5 Jordbruk 1,9 1,3 0,3 Bygg 2,1 0,2 1,0 0,9 Petroleum 3,7 CCS 4,0 Transport 4,3 1,8 1,4 1,1 Industri 16,4 3,0 Produksjon av kraft og varmeProduksjon av kraft og varmeProduksjon av kraft og varme 0,8 0,6 12,1

40 | 39 Tiltak fordelt på drift og investering, alle sektorer 1 Kun Opex (skjønnsmessig vurdering for tiltak fra Klimakur) 20-50% av annuitetskostnadene er Capex (skjønnsmessig vurdering for tiltak fra Klimakur) 3 >50% av annuitetskostnadene er Capex (skjønnsmessig vurdering for tiltak fra Klimakur) 4Ekskluderer klimatiltak med negativ energieffekt (trekull/biokull: 7,3 TWh) og elektrifisering av norsk sokkel KILDE: McKinsey analyse 100% = 33,8 22,8 3,8 7,1 35,8 31,5 3,5 0,8 328 217 43 68 Investering Drift med investering Drift Drift 1 Drift med investering 2 Investering 3 Antall tiltak TWh / år Energieffekt (brutto) 4 M tonn CO2 / år Klimaeffekt

41 | 40 Elektrifisering av norsk sokkel 1 Negativ energieffekt = økt energibruk. Nettoenergieffekt er ikke fullt kvantifisert KILDE: McKinsey analyse TWh / år Energieffekt 1 M tonn CO2 / år Klimaeffekt Tiltak (topp 10) 0,3 0,7 1,1 0,3 0 0,2 0,4 0 0,2 -0,2 -0,8 -1,1 0 -1,6 -1,0 -0,8 -0,4 -0,8 0 0 Kraftsamkjøring Statfjord Snøhvit - elektrifisering nybygg (tog 2) Elektrifisering - en ny utbygging Elektrifisering - Sørlige Nordsjø Kårstø - reduksjon av damp Kraftsamkjøring Gullfaks og Snorre Elektrifisering - Midtre Nordsjø Elektrifisering - Nordlige Nordsjø (50 Hz) Elektrifisering - Norskehavet Elektrifisering - Nordlige Nordsjø (60 Hz)) Snøhvit - stor elektrifisering Melkøya (tog 1) SUM-6,473,742

42 | 41 ▪ Metode Metode ▪ Konklusjoner (industri) Konklusjoner (industri) ▪ Detaljert analyse (industri) Detaljert analyse (industri) ▪ Analyse av alle sektorer Analyse av alle sektorer ▪ Link mellom energi og klima Innhold

43 | 42 Link mellom energi og klima ▪ Helhetlig tilnærming er nødvendig for energi og klima gitt koblingen mellom disse – Energitiltak har en klimaeffekt; klimatiltak har en energieffekt – Selv tiltak som har ren klimaeffekt må vurderes i en bredere sammenheng i forhold til investeringer, der energieffekter i hele prosessen også inngår – Energitiltak og fornybare tiltak i Norge kan resultere i ytterligere klimagevinster i Europa ▪ Administrasjon av tiltak bør samordnes – Investering er et nødvendig og viktig virkemiddel for tiltak i begge kategorier – Kompetansen er den samme for å evaluere, prioritere og iverksette investeringer i EE og klima tiltak – Mottakergruppen er den samme – både selskaper og kontaktpersoner innen disse – Samme barrierer eksisterer for iverksettelsen av energi- og klimatiltak – Monitoring, oppfølging og etterprøving av besluttede tiltak er den samme

44 | 43 1 Fotnote KILDE: Kilde EE tiltak i Norge kan ha en klimaeffekt i Europa ▪ Klimakrisen globalt er drevet av verdensbefolkningens dramatisk økende behov for energi, som i stor grad er karbon basert ▪ Løsningen er kombinasjon av EE tiltak og fornybar energi ▪ EU’s 20/20/20 mål for klimatiltak er nettopp derfor 20% energireduksjon sammen med økning til 20% andel av fornybar energi innen 2020 ▪ Selv om EE i Norge isolert sett ikke reduserer CO2 pga hydro, er det rette perspektivet et globalt/EU ▪ Norske energitiltak og fornybar energi kan ha en klimaeffekt i Europa gjennom krafteksport ▪ Dette krever forståelse av flaskehalser i transportnettet og fremtidens nettverksarkitektur Norge Norden Europa


Laste ned ppt "15. april, 2012 Energieffektivisering og klima. | 1 ▪ Metode ▪ Konklusjoner (industri) Konklusjoner (industri) ▪ Detaljert analyse (industri) Detaljert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google