Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Helge Kolstad (AP), Østfold fylkesting Landskapsvern og regionpolitikk Hensikten med en estetikkveileder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Helge Kolstad (AP), Østfold fylkesting Landskapsvern og regionpolitikk Hensikten med en estetikkveileder."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Helge Kolstad (AP), Østfold fylkesting Landskapsvern og regionpolitikk Hensikten med en estetikkveileder

2 Østfold Kyst og innland Gammelt kulturlandskap Gjennomgangsveier Byer og tettbebyggelser Store strukturendringer i næringslivet Utbyggingspress Gjengroing

3 2006: Arealpolitikk Fylkesdelplan –Kulturlandskap –By- og tettstedsutvikling –Jordvern –Tiltak mot gjengroing Administrativ prosjektgruppe Politisk styringsgruppe

4 2009: Fylkesplan 40-årsperspektiv: 100000 flere østfoldinger Areal og transportplaner –Fylket –Kommuneregionene –Kommunene Transporteffektivitet Verdiskaping Helse og levekår Miljø Ny plan- og bygningslov

5 Utfordringer i Østfold byenes randsoner : uklare grenser mellom bolig-, næring- og trafikkarealer, og med mange restarealer. mangel på vegetasjon og eldre bygningsmiljøer som skaper rom og trivsel mangel på møteplasser og gode uteområder blikkhaller og støyskjermer, reklameeffekter og lysbruk tilfeldig lagring rundt bygningene nye typer driftsbygninger gjengroing i kulturlandskapet tilfeldig spredt utbygging

6 Formål med landskapspolitikken legge vekt på estetikk i utbygging og utvikling i landskapet mellom og rundt byer og tettsteder balansegang mellom vern og utvikling gode samtidsuttrykk påvirke landskapsuttrykket skape attraktivitet for bosetting og næringsutvikling, og for turistnæringen bruk i kommunale planer, og i veiledning overfor utbyggere

7 Delaspekter estetisk tilpasning i landskapet byggeskikk vegetasjonsbehandling plassering av bygninger, formspråk, størrelser og høyder på bygninger, bruk av lokal byggeskikk, takvinkler, materialbruk, fargebruk, lysbruk, skilting, bruk av reklameeffekter etablering av vegetasjonsbelter og skjermvegetasjon, byggegrense mot vei hensyn til kulturminneverdier

8 Fylkesplanen Østfold mot 2050 Gjøre Østfold attraktivt for ønsket kompetanse gjennom å tilby gode bo- og leveområder. Etablere næringskonsentrasjoner. Miljøeffektiv infrastruktur. Turområder, markaområder og nærrekreasjonsområder sikres gjennom arealplanleggingen. Stimulere til aktive og levende lokalsamfunn der helse, miljø og kultur ses i sammenheng. I arealplanleggingen må kommunene ta hensyn til de yngste ved å legge til rette for grøntområder, fysisk aktivitet og møteplasser i nærmiljøene.

9 Ordlista Grøftevei Blekkhallær Eie uten å ærbe Gjengroing Sentrumsstruktur Knatthopping Zikzak-mamma Makro-estetikk Opplevelsesøkonomi Historisk sentrum


Laste ned ppt "1 Helge Kolstad (AP), Østfold fylkesting Landskapsvern og regionpolitikk Hensikten med en estetikkveileder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google