Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred Medisinske Forum Mars 2012 Spørsmål ang. biologisk behandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred Medisinske Forum Mars 2012 Spørsmål ang. biologisk behandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred Medisinske Forum Mars 2012 Spørsmål ang. biologisk behandling.

2 Biologisk Behandling. Indikasjoner: Noe variabelt for de ulike typer, men i hovedsak ved : Reumatoid Artritt, Psoriasisartritt, Ankyloserende Spondylitt, ( Hudpsoriasis, Chron, Ulcerøs Colitt ) NÅR: Pasienter ikke får tilstrekkelig sykdomskontroll på andre sykdomsmodifiserende legemidler (DMARD), eller utvikler intolerable bivirkninger på DMARD. Forskriving i 2 linjetjeneste: 2 spesialister må godkjenne og signere forskriving etter prosedyre.

3 Biologisk Behandling. Virkemekanismer Kraftig immunmodulerende behandling, med noe variable virkemekanismer: Tnf-alfa blokkering, IL6 blokkering, IL17 blokkering, B-Celle deplesjon, T-celle modulering, etc. LIS: Legemiddelinnkjøpssamarbeid Navn: Remicade, MabThera, Enbrel, Cimzia Simponi, RoActemra,, Humira,,

4 Prosedyre Biologisk Behandling SJEKKLISTE BIOLOGISK Gjelder pasient; …………………………………………………født…………................ DMARD er utprøvd TBC-skjema MANTOUX / ELISA- QUANTIFERON GOLD (SOHO) Lab-STATUS Urin-stix Hep.B, C og HIV Rtg. Thorax Vaksine pneumokokker Vaksine influenza Evt. Spirometri m/CO-diff. Cancer siste 5 år ? Demyeliserende sykdom/MS ? Barneønske i behandlingsperioden? Annet? Spes for denne pas. Konferert i TNF-α møte:………………….. Ansvarlig lege Følges opp av sykepleier Fremdiftsplan:

5

6 Prosedyre Biologisk Behandling Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger/Namsos Revmatologisk avdeling Dato: Behandling med BIOLOGISK legemiddel Vedr. ………………………………………………………… Født:……………………… Helse Nord Trøndelags HF har vedtatt retningslinjer for bruk av høykostmedikamenter. Dette for å sikre at pasientene får riktig behandling og oppfølging og at Helseforetaket har en god kontroll med kostnader knyttet til bruken av disse medikamentene. Bruken av medikamentene skal være i samsvar med nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer. Din søknad om dekning av utgifter til legemidlet ……………………., er behandlet og GODKJENT / IKKE GODKJENT i legemiddelkommiteen for biologisk behandling ved Revmatologisk avdeling HNT HFv. Effekten vil bli evaluert med jevne mellomrom, første gang etter to-tre måneder, deretter ca. hvert halvår. Det vil da bli vurdert om behandlingen skal fortsette. Kontrollene vil bli foretatt ved Revmatologisk poliklinikk. Medisinene skrives ut på hvit resept av lege ved Revmatologisk avdeling/poliklinikk. Resept samt kopi av dette skriv leveres på sykehusapoteket. Det skal ikke betales egenandel. Evt. medisin som ikke benyttes ansees som Helse Nord- Trøndelags HF’s eiendom og må leveres avdelingen. Joost Dekker Jan Chr. Krog Med.ansvarlig Revmatolog Spes. i Revmatologi Revmatologisk pol.kl Unni Myran Avd.leder Revmatologisk avd. HNT HFEkstern Revmatolog Kopi: Pasientens journal Avdelingens register for biologisk behandling

7 Biologisk Behandling: OBS til allmennleger. Pasienten er kraftig immunsupprimert, Ved misstanke om infeksjon lavere terskel for utvidet utredning mtp. infeksjonsfokus og starte behandling. Ved tvil om infeksjon og redusert allmenntilstand lavere terskel for innleggelse i sykehus. Ved påvist infeksjon, pause i Biologisk behandling, restarte behandling ca 1 – 2 uker etter avsluttet antibiotikabehandling med respons. Ved tvil: Ring Revmatologisk avdeling./ Medisinsk avdeling.


Laste ned ppt "Innherred Medisinske Forum Mars 2012 Spørsmål ang. biologisk behandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google