Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalmarkedsdag Oslo 21. august 2013 Arne Henning Falkenhaug Administrerende Banksjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalmarkedsdag Oslo 21. august 2013 Arne Henning Falkenhaug Administrerende Banksjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalmarkedsdag Oslo 21. august 2013 Arne Henning Falkenhaug Administrerende Banksjef

2 Kort om SpareBank 1 Lom og Skjåk Lom og Skjåk Sparebank - formelt stiftet i 1873 Åpnet 2. januar 1874 Medlem i SpareBank 1 Alliansen fra 1998 SpareBank 1 Lom og Skjåk vedtatt brukt som markedsnavn fra 2004

3 Banken i Nasjonalparkriket Banken har 4 avdelingskontor: -Bismo -Lom (HK) -Vågåmo – åpnet 2000 – hel uke fra 2005 -Dombås – åpnet 2012

4 SpareBank 1 Lom og Skjåk - Solid og lokalt forankret Nøkkeltall31.12.201230.06.2013 Ren kjernekapitaldekning - konsolidert14,50 %14,29 % EK-avkastning – etter tap, før skatt8,15 %14,53 % Driftskost i % av sum driftsinnt eks VP53,02 %47,75 % Forvaltningskapital inkl SB1BK og VL4,788 mrd4,971 mrd Brutto utlån eks SB1BK3,332 mrd3,336 mrd Utlånsvekst inkl SB1BK og VL7,88 %2,40 % Innskudd2,550 mrd2,636 mrd Innskuddsvekst7,35 %3,38 % Innskuddsdekning – eks overføring SB1BK76,53 %79,01 % Årsverk43,046,0

5 Utvikling kapitaldekning (konsolidert) Positiv utvikling Sprang 2010 – 2011: –Opptak fondsobligasjon 50 mnok Måltall ren kjernekapitaldekning 2015: –16,0 % Kommentarer

6 Utvikling kapitaldekning (konsolidert inkl resultat) Positiv utvikling Sprang 2010 – 2011: –Opptak fondsobligasjon 50 mnok Måltall ren kjernekapitaldekning 2015: –16,0 % Kommentarer

7 Utvikling i rentenetto Nedadgående trend senere år Økte innbetalinger til Bankenes Sikringsfond reduserer rentenetto Stigende trend Q2 og forventer å nå måltall for rentenetto –Effekt av renteendring ultimo mai –Rentenetto juli 2013: 2,06 % –Refinansierng ekstern funding Måltall rentenetto: 2,0 % Kommentarer

8 Netto provisjonsinntekter Vekst i netto provisjonsinntekter på 23,8 % i 2012. Overførsler til SB1BK øker provisjonsinntekter og utgjorde 20,8 % i 2012 og 31,9 % pr 2013 Q2 av netto provisjons- og andre inntekter Kommentarer

9 Positiv resultatutvikling Styrking underliggende drift Positiv utvikling verdipapirer Resultat etter tap og skatt pr 2013 Q2: 28,184 mill. kr Kommentarer

10 Utvikling i innskuddsdekning (i % av brutto utlån) Positiv utvikling fortsetter i 2013 Innskuddsvekst i 2012 på 7,35 % –Størst vekst i Lom og Skjåk med hhv 24,5 % og 30,3 % av samlet vekst i innskudd. –Innskuddsvekst 2013 Q2: 3,38 % –Måltall innskuddsvekst: 8,0 % Innskuddsdekning inkl overføring til SB1BK: –Pr 31.12.2012 63,83 % –Pr 30.06.2013 64,96 % –Måltall innskuddsdekning 63,0 % Kommentarer

11 Utvikling egenkapitalavkastning (før skatt etter tap) 2011 –Fall i rentenetto –Negativ verdiendringer omløpsmidler 2012 –Store tap Måltall EK-avkastning: 9,5 % Kommentarer

12 Risikoutvikling portefølje (volum eks overføring SB1BK) Positiv porteføljeutvikling på tross av økte overføringer SB1BK –Polariserende utvikling 2012 –Fokus på sunn vekst –Vektet PD ned 49 bp i 2012 – utviklingen fortsetter i 2013 –Redusert andel misligholdte og nedskrevne Måltall utlånsvekst inkl SB1BK og VL: 8,0 % – Pr 2013 Q2: 2,40 % Store engasjement pr 2013 Q2 –44,7 % av nto ansvarlig kapital Kommentarer

13 Porteføljeutvikling (volum) Økt avlastning til SB1BK –Økt andel i laveste risikogrp i PM tross økte overføringer til SB1BK –Moderat vekst i overføringer Sikre opprettholdelse av nivå Opprettholde porteføljekvalitet Etablerer likviditetsbuffer i webklient for kapitaltilførsler FKV og perioder med store utbetalinger Kommentarer Andel PM overført SB1BK Andel PM laveste risiko eks SB1BK

14 Utvikling i tap (i % av brutto utlån inkl BK) Forbedring andel misligholdte og tapsutsatte engasjement: Høye tap i 2012 – positiv utvikling i 2013 –5 konkurser januar ført på 2012 –Øvrige tap på normalt nivå etter lavt nivå 2011 Tap pr 2013 Q2: 4,562 mill. kr Kommentarer Tap Misligholdt og tapsutsatt

15 Kostnadsutvikling (i % av GFK) Driftskostnader i % av GFK: –Måltall: 1,50 % Vekst i 2012 –Flytting av fysisk depot –Etablering av nytt avdelingskontor på Dombås –Pågående generasjonsskifte Generelt lave driftskostnader i prosent av driftsinntekter eks VP: –Pr 31.12.2012: 53,02 % –Pr 30.06.2013: 47,75 % –Måltall 60,0 % Kommentarer

16 Forfallsstruktur funding Løpende oppfølgning –Fokus på langsiktig funding –Obligasjonslån oktober 2008 forfaller 2. halvår 2013 Likviditetsstyring –Likviditetsbuffer etablert for kortsiktig funding via webklient til SB1BK –Styrking av innskuddsdekningen reduserer behovet for ekstern funding Likviditetsbufferindikatorer pr 2013 Q2: –LCR: 74,1 % –LBI: 158,8 % Kommentarer

17 Oppsummering Banken takler godt den store konkurransen i bankmarkedet og opprettholder en offensiv satsing i hele organisasjonen Banken er forberedt på vekst i Vågå, Lesja og Dovre. Det åpnet seg en ny mulighet i Vågå da DNB la ned kontoret sitt der den 12. mai 2013 Samarbeidet i SpareBank1 Gruppen er helt avgjørende for å lykkes. TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "SpareBank 1 Lom og Skjåk Kapitalmarkedsdag Oslo 21. august 2013 Arne Henning Falkenhaug Administrerende Banksjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google