Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Makt Behandler mektig personlig : hus/hjem/penger/relasjoner/penger/status/… representant for og i ”systemet” Pasient mektig sette eget liv og helse på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Makt Behandler mektig personlig : hus/hjem/penger/relasjoner/penger/status/… representant for og i ”systemet” Pasient mektig sette eget liv og helse på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Makt Behandler mektig personlig : hus/hjem/penger/relasjoner/penger/status/… representant for og i ”systemet” Pasient mektig sette eget liv og helse på spill nekte å samarbeide Likeverdighet mulig?

2 Recovery i faser

3 dependent and unaware dependent and aware independent and aware interdependent and aware. Recovery i faser

4 Hvor skal vi? Er alle veivisere? Vil vi være der vi er? Kan vi komme oss videre? Skal vi tro vi kan bety noe for andre?

5 Recovery i faser Etablere autonomi og egenkontroll for pasientene. Bedre pasientenes evne til å mestre egen sykdom og tilværelse. Bedre hjelpeapparatets evne til å møte pasientene Bedre pasientenes evne til å nyttegjøre seg det ordinære hjelpeapparat der annet ikke nytter. Målsetting

6 Recovery i faser Utforske, prøve og feile og prøve igjen – holde ut. Ha et langsiktig perspektiv og likevel forholde seg til krisene Nøktern optimisme Styrke håp om bedring Samarbeide med pasienten, tørre ta sjanser sammen med pasienten Utfordringer for behandler

7 Trygghet – følelse av kontroll

8 Måter vi hanskes med egen utrygghet og strategier for å føle at vi har kontroll – Symptomer – Rus – Aggresjon Hvordan kan vi kompensere for disse? – tørre å gi opp egen kontroll – fordi jeg er trygg allikevel. Jeg kan bli nødt til å stole på den andre.

9 Hvordan blir vi trygg for den andre?

10 – Nærvær, tilstedeværelse, – tid, vedholdenhet – Tillit – jeg stoler nok på deg til at jeg gjør noe jeg egentlig ikke vil, jeg er villig til å gi fra meg kontrollen. – Overmakt - legge til rette for en form for underkastelse der man kan oppleve seg ivaretatt. Regresjonen i ”Jeg”-ets tjeneste Temporær overtagelse av jeg-funksjonen for den andre

11 Relasjonell kompetanse Åpen / menneskelig Tid Nysgjerrig i møtet Tid Evnen til å kjenne og reflektere på følelser Tid Tåle skuffelser og tilbakefall – holde ut Tid

12 Reaksjoner

13 Var alt mye bedre før? Tør være med å ta et oppgjør med fortiden? Kan vi gjøre noe med dagens situasjon? Kan vi være den avgjørende tryggheten for å møte framtiden?, side 13

14 Reaksjoner Var alt mye bedre før? Tør være med å ta et oppgjør med fortiden? Kan vi gjøre noe med dagens situasjon? Kan vi være den avgjørende tryggheten for å møte framtiden? – Vil alt gå på skinner? – Hva er farlig / skummelt? – Et fast holdepunkt?, side 14

15 Standard pasientforløp i PH– antirelasjonell langtidsbehandling?

16 Sykehusbehandling på kryss og tvers over enhetsgrenser Akuttpost Langtidspost Døgnenhet Poliklinikk Samarbeidspartnere i stat og kommune Helse Midt-Norge Rus-Midt NAV Kommunale omsorgstjenester Fastlege

17 Poliklinikk for døve 6 poliklinikker Habiliteringstjenesten Spesialpoliklinikk Alderspsykiatri Kompetansesenter 4 spesialposter Dag- og døgntilbud Fagenhet for tvungen oms. 4 akuttposter Regional sikkerhetsavd. Divisjonssjef Liv Sjøvold Divisjonsstab Avd. Østmarka Avd.sjef Pål Sandvik Avd. Brøset Avd.sjef Karl H. Melle BUP-klinikk Avd.sjef Odd Sverre Westbye Tiller DPS Avd.sjef Anne-Lise Løvaas Dag, døgn, poliklinikk St. OLAVS HOSPITAL HF – DIVISJON PSYKISK HELSEVERN Avdeling for Forskning og utvikling Leder Olav Linaker Psyk. ungdomsteam Fosen-teamet Org.kart pr. 01.05.2009 Orkdal DPS Avd.sjef Torbjørn Wolden Dag, døgn, poliklinikk Nidaros DPS Avd.sjef Randolf Vågen Dag, døgn, poliklinikk Regional ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Leder Ingrid Olavsdotter Nersland


Laste ned ppt "Makt Behandler mektig personlig : hus/hjem/penger/relasjoner/penger/status/… representant for og i ”systemet” Pasient mektig sette eget liv og helse på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google