Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frittstående informasjon for valgt revisor Økonomistyring og regnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frittstående informasjon for valgt revisor Økonomistyring og regnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frittstående informasjon for valgt revisor Økonomistyring og regnskap

2 Formål Deltagerne skal etter gjennomgangen 1.ha kjennskap til- og kunnskap om gjeldende regnskapsregler samt andre aktuelle bestemmelser 2.ha god oversikt og forståelse for hvilke krav som stilles til valgt revisor 3.kunne gjennomføre en revisjon av idrettslag som er tilstrekkelig og hensiktsmessig i forhold til lovkravene

3 Innhold 1.Valgt revisors ansvar 2.Valgt revisors oppgaver 3.Sjekkliste 4.Valgt revisors beretning

4 Valgt revisor -To revisorer skal utføre revisjonen -Må være uavhengige -Velges av årsmøtet -Ikke krav om statsautorisasjon eller registrert revisor

5 Valgt revisors ansvar -Gjennomføre revisjon ved å -Vurdere årsregnskapet -Vurdere intern kontroll -Vurdere om det er innført tilstrekkelige rutiner på regnskaps- og økonomiområdet

6 Valgt revisors oppgaver -Vurdering av årsregnskapet -Kontroll av underliggende dokumentasjon og bilag -Vurdering av regnskapsprinsipper og estimater -Vurdering av innhold og presentasjon

7 Valgt revisors oppgaver -Vurdering av intern kontroll og rutiner -Kontroll av attestasjoner og godkjennelser -Kontroll av arbeidsdeling -Kontroll av avstemminger -Kontroll av bruk av tilskudd -Kontroll av rutiner på regnskaps- og økonomiområdet

8 Sjekkliste – valgt revisor -Gjennomgår RRB §4-3 i detalj -Hjelper valgt revisor i gjennomføringen av revisjonen -Listen inneholder handlinger som dekker risikoområder

9 Revisjonsberetning -Valgt revisors beretning -avlegges uten unødig opphold og senest 7 måneder etter regnskapsårets avslutning -Ligger mal på www.idrett.nowww.idrett.no -Tilpasses hvert enkelt forhold


Laste ned ppt "Frittstående informasjon for valgt revisor Økonomistyring og regnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google