Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidig eierskap NTE KS- konferanse 26.11.2015 Adm.sjef Inge Fornes NTFK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidig eierskap NTE KS- konferanse 26.11.2015 Adm.sjef Inge Fornes NTFK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidig eierskap NTE KS- konferanse 26.11.2015 Adm.sjef Inge Fornes NTFK

2 Bakgrunn Ev sammenslåing av fylkeskommunene (jfr også 2006) Fylkestingets bestilling om parallell utredning knyttet til NTE Konkrete føringer for arbeidet i eiermelding NTE juni 2015

3 Grunnlag for eiermelding 1.Hva er fylkeskommunens formål med eierskapet i NTE? 2.Sentrale utviklingstrekk i kraftmarkedet 3.Hva er beste løsning for NTE sin videre utvikling? 4.Eierskapsmodeller for NTE- konsernet – hvem kan og bør eie selskapet?

4 Ulike eierskapsmodeller 1.Kommunemodellen 2.Regionmodellen 3.Stiftelsesmodellen 4.Emisjonsmodellen 5.Realisasjonsmodellen 6.Fusjonsmodellen

5 Vedtak juni 2015 - utdrag Fylkestinget vil legge til rette for fortsatt utvikling/vekst for NTE Med fortsatt nordtrøndersk eierskap, styring og kontroll, åpnes det for at selskapet gis anledning til å delta i strukturering av bransjen og om nødvendig å hente inn kapital fra deleiere, i datterselskap. I NTE Energi AS skal det fortsatt være 100 % fylkeskommunalt eierskap. Dersom fylkeskommunen opphører som egen enhet overføres hovedeierskapet av NTE til kommunene i Nord-Trøndelag

6 Aktuelle eierskapsmodeller 1.Kommunemodellen 2.(Regionmodellen) 3.Stiftelsesmodellen 4.(Emisjonsmodellen) 5.Realisasjonsmodellen 6.(Fusjonsmodellen)

7 Tilpasset kommunemodell Nytt regionnivå Trøndelag xx% Kommunene i Nord- Trøndelag xx% «NTEeier AS» NTE Holding AS

8 Prinsipper for eierstyring A.Klar eierstrategi –formål, kjerneviksomhet mm B.Ansvarsfordeling- styringsorganene, eiermøte C.Styresammensetning – skille eier/styre, D.Utbyttepolitikk og mekanismer for kapitaltilførsel –jfr fortsatt utvikling/vekst

9 Hvilke rammer kan/bør/skal fylkestinget legge? Begrense salgsmuligheter Utbyttenivå Bruk av utbytte – jfr 2006 Krav om fagkompetent styre ?

10 Fordeling av eierskap mellom kommuner Eks på kriterier som kan legges til grunn: –Antall innbyggere –Kraftproduksjon – (1/4 av prod. utenfor NT) –Kommunefordelt omsetning/kunder –Kommunenes soliditet –Lik fordeling mellom kommunene –?? –?

11 Mulige fordelingskriterier

12 Videre prosess Møter med kommunene november - januar Orienteringssak til FT i desember Innspill fra kommunene innen 15. januar Vedtak i FT om overføring av eierskap og fordeling av eierposter mars 2016 -forbehold Ny eierstruktur fra det tidspunktet NTFK blir nedlagt – 2018? Avtalebasert overtakelse Flere juridiske «nøtter» underveis

13 Oppsummering Endring av eierskap forutsetter at fylkeskommunen legges ned. FT vil vedta ny eierskapsmodell – innspill i forkant. Ikke høring på et konkret forslag, men fylkesrådets innst. foreligger tre uker før beslutning. Selskapets utviklingsbehov vil være der uavhengig av endringer i offentlig sektor. –Nåværende eier vil legge til rette for fortsatt utvikling/vekst for NTE


Laste ned ppt "Framtidig eierskap NTE KS- konferanse 26.11.2015 Adm.sjef Inge Fornes NTFK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google