Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 1 FERDIGHETSFORSTYRRELSER OG FERDIGHETSVARIASJONER OM ADHD OG LÆREVANSKER FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 1 FERDIGHETSFORSTYRRELSER OG FERDIGHETSVARIASJONER OM ADHD OG LÆREVANSKER FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 1 FERDIGHETSFORSTYRRELSER OG FERDIGHETSVARIASJONER OM ADHD OG LÆREVANSKER FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

2 Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 2 PRESENTASJON Werner Nebelung Spesialist Skole-psykologi PPT ABUP DPS

3 Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 3 NEVRODIVERSITET It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Charles Darwin

4 Vi har lært at: «Utenpå er vi forskjellig, men inni er vi like» Biologisk variasjon er en viktig forutsetning for arters overlevelse. Vi er mer forskjellige inni enn utenpå. Hvilke medfødte egenskaper som er nyttige eller viktige varierer. Gårsdagens viktige ferdigheter er ikke dagens! Varierer med historie og kultur Ridder med lese- og skrivevansker? Klossete ridder Maori kriger med ADHD? Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 4

5 VARIASJON OG LÆREVANSKER Som høyde og hårfarge – går en rekke egenskaper i arv eller framstår som medfødt variasjon; musikalitet, skoleevner, håndpreferanse, språkferdigheter, motoriske ferdigheter, rytmesans osv osv. Når slike egenskaper har negativ effekt på ferdigheter som er viktige for skoleresultater blir de omtalt som lærevansker. Som for håndpreferanse er det vanskelig å bruke ord om hva som er normalt, sykdom, skade, lidelse Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 5

6 6 SPESIFIKKE VARIASJONER/VANSKER – (LÆREVANSKER HVIS SKOLEFERDIGHETER) Lese-skrivevansker/Dysleksi 3-10% (  25%) ADHD 1,7-5%(  10%) Tourette og Tics 1-2 % (  10%) Asperger 1/2-1% Matematikkvansker/Dyskalkuli3-5%(  10%) Språkvansker 3-8%(  17%) Motoriske vansker ?% Hukommelse og minnevansker ? % OSV De fleste av oss har grader av en eller flere lærevansker

7 Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 7 ADHD SPEKTERLIDELSER FILTRERING OG REGULERING AV OPPMERKSOMHET  KONSENTRASJON

8 Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 8 Nervenes ”filtre” og signalstoffer Nervesignaler som forsvinner på veien Elektriske impulser og kjemiske impulser

9 Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 9 Persepsjon (det vi oppfatter) - en interaktiv prosess

10 Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 10 Oppmerksomhet-Konsentrasjon Rettet fokus (interaktiv prosess) Sortering av stimuli Evne til ikke å la seg distrahere På tross av dette følge med og avbryte når det er noe viktig (”Coctail party”- effekten) Oppfatter ”det som er viktig” Opprettholdt fokus og interesse

11 Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 11 SYMPTOMER VED ADHD SPEKTERLIDELSER

12 Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 12 ADHD SYMPTOMER 1 Oppmerksomhetsforstyrrelse Er ikke oppmerksom på detaljer. Klarer ikke å fokusere oppmerksomhet over tid (Dette gjelder ikke oppgaver som er svært stimulusintensive som data eller TV-spill). Hører ikke hva som blir sagt. Klarer ikke å gjøre ferdig. Uorganisert. Roter bort eller mister. Blir lett distrahert Er glemsom.

13 Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 13 ADHD SYMPTOMER 2 Hyperaktivitet: Viser vedvarende økt motorisk aktivitet, uro eller rastløshet som ikke i særlig grad lar seg modifisere av sosial sammenheng eller krav. (Hos ungdom og voksne finnes kanskje bare en følelse av rastløshet). Impulsivitet: Vansker med å vente på sin tur, avbryter eller forstyrrer andre, snakker ofte ustoppelig uten hensyn til sosiale begrensninger.

14 Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 14 SEKUNDÆR PROBLEMUTVIKLING UOPPDAGEDE LESE- OG SKRIVEVANSKER Tap av selvtillit og troen på egne ferdigheter. Vegring for ulike skoleoppgaver Manglende utvikling av grunnleggende ferdigheter Tap av kompetanse og kunnskapstilegnelse Økt avstand i kompetanse og økende vegring Skulk og unndragelse fra læringssituasjoner Etablering av kontakt med andre i samme situasjon Drop out skole, Drop out arbeid, Drop out sosialt Problemer med arbeid, rus kriminalitet Av innsatte i fengsel har 40-70 % ADHD, 80% lese og skrivevansker, 100% en vanskelig familiebakgrunn.

15 Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 15 SLUTT


Laste ned ppt "Sørlandet Sykehus Werner Nebelung 1 FERDIGHETSFORSTYRRELSER OG FERDIGHETSVARIASJONER OM ADHD OG LÆREVANSKER FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google