Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verb Verb er ord som fortel kva nokon gjer eller kva som hender. Vi skal konsentrere oss om å bøye verba a verbo. Det vil seie i eit skjema med: Infinitiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verb Verb er ord som fortel kva nokon gjer eller kva som hender. Vi skal konsentrere oss om å bøye verba a verbo. Det vil seie i eit skjema med: Infinitiv."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Verb Verb er ord som fortel kva nokon gjer eller kva som hender. Vi skal konsentrere oss om å bøye verba a verbo. Det vil seie i eit skjema med: Infinitiv – presens – preteritum – presens perfektum: Valfritt: Infinitiv på nynorsk kan ein skrive med ending på -a eller -e. Infinitiv (å) Presens (nå/ i dag) Preteritum (i går/fortid) Presens Perfektum (har) å danse/dansadansardansa har dansa å kjøpe/kjøpa kjøperkjøptehar kjøpt å springe/springaspringspranghar sprunge

3 Vi har to typar verb: 1. Svake verb: ‐A-verb ‐E-verb 2. Sterke verb: Endrar form og ofte vokal Infinitiv (å) Presens (nå/ i dag) Preteritum (i går/fortid) Presens Perfektum (har) å dansedansardansa har dansa å kjøpe kjøperkjøptehar kjøpt å springespringspranghar sprunge

4 Svake verb - A-verb: Endar på -ar i presens og -a i preteritum. å danse – dansar – dansa – dansa å kaste – kastar – kasta – har kasta å sykle – syklar – sykla – har sykla - E-verb: Endar på -er i presens og -te, -de, -dde i preteritum. Å kjøpe – kjøper – kjøpte – har kjøpt å dele – deler – delte – har delt å byggje – byggjer – bygde – har bygd å greie – greier – greidde – har greidd Infinitiv (å) Presens (nå/ i dag) Preteritum (i går/fortid) Presens Perfektum (har) å dansedansardansahar dansa (svakt A-verb) å kjøpekjøperkjøptehar kjøpt (svakt E-verb) å springespringspranghar sprunge (sterkt verb) - Har ending i presens - Har ending i preteritum

5 Sterke verb Sterke verb: Endrar form og ofte vokal å springe – spring – sprang – har sprunge å vinne – vinn – vann – har vunne å lese – les – las – har lese å skrive – skriv – skreiv – har skrive - Inga ending i presens - Inga ending i preteritum - Vokalskifte i preteritum Infinitiv (å) Presens (nå/ i dag) Preteritum (i går/fortid) Presens Perfektum (har) å dansedansardansahar dansa (svakt A-verb) å kjøpekjøperkjøptehar kjøpt (svakt E-verb) å springespringspranghar sprunge (sterkt verb)

6 Oppgåver: Oppgåve 1: Bøy desse svake a-verba: - Hoppe, sykle, bråke, sparke, vingle Oppgåve 2: Bøy desse svake e-verba: - Studere, balansere, kjenne, bygge Oppgåve 3: Bøy desse sterke verba: -Skrive, flyge, finne, sove, lese, fare, få, skyte, vere (å være), sjå Infinitiv (å) Presens (nå/ i dag) Preteritum (i går/fortid) Presens Perfektum (har) å dansedansardansahar dansa (svakt A-verb) å kjøpekjøperkjøptehar kjøpt (svakt E-verb) å springespringspranghar sprunge (sterkt verb)

7 Fasit: Infinitiv (å) A-verb Presens (nå/i dag) Preteritum (fortid/i går) Presens perfektum (har) Å hoppeHopparHoppa Å sykleSyklarSykla Å bråkeBråkarBråka Å sparkeSparkarSparka Å vingleVinglarVingla E-verb Å studereStudererStuderteStudert Å balansereBalansererbalanserteBalansert Å kjenneKjennerKjenteKjent Å byggeByggerBygdebygd Infinitiv (å)Presens (i dag)Preteritum (i går)Presens Perfektum (har) Å skriveSkrivSkreivHar skrive Å flyge/flyFlyg/flyrFlaugHar floge Å finneFinnFannHar funne Å soveSøvSovHar sove/sovi Å leseLesLasHar lese Å fareFerFórHar fore Å fåFårFekkHar fått Å skyteskytskautHar skote Å vereerVarHar vore Å sjåSerSågHar sett Svake verb: Sterke verb:

8 Jau! Dette kan eg!


Laste ned ppt "Verb Verb er ord som fortel kva nokon gjer eller kva som hender. Vi skal konsentrere oss om å bøye verba a verbo. Det vil seie i eit skjema med: Infinitiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google