Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykdom og ferie Utsatt ferie ved sykdom Ferie under sykdom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykdom og ferie Utsatt ferie ved sykdom Ferie under sykdom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykdom og ferie Utsatt ferie ved sykdom Ferie under sykdom

2 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20113 Syk før ferien – utsatt ferie For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært helt (altså 100 %) arbeidsufør/sykemeldt. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

3 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20114 Syk i ferien – utsatt ferie For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært helt (altså 100 %) arbeidsufør/sykemeldt. Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig ("uten ugrunnet opphold") etter at arbeidet gjenopptas. Gyldig legeerklæring fra utlandet

4 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20115 Ferieavvikling ved langtidssykdom Ved 100 % sykdom kan avtalt feriedager utsettes og overføres til neste år. De kan ikke utbetales. Gradert sykmeldte skal avvikle ferie som avtalt. Ferie som avvikles under sykdom vil forlenge maksdatoen fra NAV

5 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20116 Rutiner Samsvar med HR- portal, SAP og del D som sendes NAV Unngå feil innsendinger til NAV Forenkle oppfølging av NAV refusjoner Smidigere saksflyt

6 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20117 Oversikt Utsatt ferie Dok.Ansatt/ lederFRG Syk 100 % Før ferie JASykmeldingSlett ferie i HR-portalen/ E-post til FRG* Sletter i SAP Syk 100 % under ferien JASykmeldingSlett ferie i HR-portalen/ E-post til FRG* Sletter i SAP Syk 100 % langtidssyk JASykmeldingSlett ferie i HR-portalen/ E-post til FRG* Sletter i SAP Syk 100 % langtidssyk NEISykmelding Pkt. 13.7 JA Ferie i HR-portalen/ E-post til FRG* Reg. i SAP/NAV Gradert syk 20 - 80 % NEISykmelding Pkt. 13.7 JA Ferie i HR-portalen/ E-post til FRG* Reg. i SAP/ NAV

7 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20118 Kontakt Fraværsgruppen i seksjon for lønn: http://www.uio.no/om/organisasjon/los/ads/sl/ gfr/index.htmlhttp://www.uio.no/om/organisasjon/los/ads/sl/ gfr/index.html ads-sl-fravaer@admin.uio.no


Laste ned ppt "Sykdom og ferie Utsatt ferie ved sykdom Ferie under sykdom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google