Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spjelkavik omsorgssenter Hvorfor gjør vi som vi gjør? En bedre hverdag gjennom økt kompetanse Avdelingsleder Kjerstin Holen og Virksomhetsleder Fredrik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spjelkavik omsorgssenter Hvorfor gjør vi som vi gjør? En bedre hverdag gjennom økt kompetanse Avdelingsleder Kjerstin Holen og Virksomhetsleder Fredrik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spjelkavik omsorgssenter Hvorfor gjør vi som vi gjør? En bedre hverdag gjennom økt kompetanse Avdelingsleder Kjerstin Holen og Virksomhetsleder Fredrik Grüner

2 Spjelkavik omsorgssenter

3 103 årsverk – 170 ansatte Leger Sykepleiere Vernepleiere Sosionomer Helsefagsarbeidere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Syn-/Hørselskonsulent Husmor Sekretærer Vaktmester Pleiemedhjelpere

4 Hvorfor prosjektet Stort og kompleks virksomhet med flere tjenesteområder og spesialfunksjoner Ansatte hadde ulik faglig tilnærming ut fra sitt faglige perspektiv Ansatte arbeidet på flere avdelinger – feil faglighet Negativ trend i arbeidsmiljøet Fokus mot problem og begrensninger Høyt sykefravær 10,1% 2. tertial 2013

5 ● Målsettinger 1.Større fokus mot faglighet i yrkesutøvelsen for å øke kvaliteten i de tjenestene vi leverer. 2.Felles faglig forankring og forståelse av hvorfor vi gjør som vi gjør. 3.Økt arbeidsglede og bedre arbeidsmiljø. 4.Redusert sykefravær. 5.Faglig forankret opplæring av nytilsatte og vikarer. 6.Informasjon til bruker og pårørende om den faglige forankringen i arbeidet.

6 Planlegging / Metode 1.FORANKRING – LEDELSE – TILLITSVALGTE OG VERNEOMBUD -Kartlegging, planlegging og tilrettelegging 2.Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter – økonomisk støtte, veiledning og deltakelse 3.Alle ansatte skulle delta – fagligheten ligger hos ansatte Fagdager utenfor virksomheten Arbeidsgrupper mellom fagdagene Siste fagdag med fokus på arbeidsmiljø Eierskap til fagligheten

7 ● ET EKSEMPEL FRA EN AVDELING - GJENNOMFØRINGSFASEN PLANLEGGINGSFASEN = INFORMASJON + BEVISSTGJØRING Tema på personalmøte : HVA TRENGER VI PÅ VÅR AVDELING AV FAGLIGE BESKRIVELSER: Hvilke tjenester er det vi skal tilby beboerne? Hva er det faglige særpreg for vår avdeling? Hvorfor gjør vi som vi gjør? = faglig fundament/ forankring i en sykepleieteori. Hvordan gjør vi det? = prosedyre rettet mot våre tjenester Dette ble vi enige om i felleskap.

8 GRUPPEINNDELING 3 grupper etter interesseområde. KONTEKST  Ut av huset, i sivil  Brusdalsheimen - Fagdager  Mat - Varm lunsj, kaffe og twist VIKTIG!  3 møter a 3,5 timer.

9 GRUPPE 1. Teoretisk fundament: Dorotea Orem sin sykepleieteori: Universelle egenomsorgsbehov I sin teori om egenomsorg mener Orem det finnes åtte universelle egenomsorgsbehov som gjelder alle mennesker: 1. tilstrekkelig inntak av luft 2. vann 3. mat 4. mulighet for kroppen å kvitte seg med avfallsstoffer. 5. balanse mellom aktivitet og hvile 6. balanse mellom å tilbringe tid alene og sammen med andre 7. beskyttelse mot situasjoner som skader menneskets liv, funksjon og velvære 8. utvikling i en sosial sammenheng med hensyn til dets ressurser, begrensninger og til behovet for å føle seg normal Disse åtte punktene representerer aktiviteter som til sammen dekker de viktigste menneskelige fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Gruppen jobbet frem konkrete faglige beskrivelser på hvordan pasienten får dekket de ulike universelle behovene.

10 Gruppe 2. Skriftlig bevisstgjøring av hvordan vi arbeider for å komme høyest mulig opp på Maslows behovspyramide i praksis på vår avdeling.

11 GRUPPE 3. Primær- og sekundærkontakter sine arbeidsoppgaver Konkrete faglige beskrivelser av hva de har ansvar for. -Mot vår teoretiske forankring -Mot Maslows behovspyramide

12 DE FAGLIGE BESKRIVELSENE BRUKES I DAG TIL: 1.Dynamisk arbeidsredskap 2.Personalmøter – hvor er vi i dag, på rett vei? 3.Motivasjonsverktøy : bevisstgjøring er motiverende og meningsfullt og gir faglig trygghet 4.Sikrer faglig begrunnet forsvarlige tjenester 5.Nyansatte 6.Vikarer 7.Jobbintervju 8.Pårørendesamtaler 9.Medarbeidersamtaler

13 FRAVÆRET NED – TRIVSELEN OPP

14 Måloppnåelse Alle avdelinger har en egen faglig forankring Teoretisk og praktisk Engasjement og initiativ til faglig utvikling Endret praktisk dagsplan p.g.a. faglighet Arbeidsmiljøet oppleves som bedre Fokus mot hva klarer vi å få til Økt aktivitetstilbud i avdelingene – mange nye aktiviteter Redusert konfliktnivå – Roligere i avdelingene

15 Måloppnåelse sykefravær Før prosjektet: 2013: 2. tertial 10,1%. 2015: 2. tertial 9,1% 1% poeng nedgang tilsvarer i overkant av 1 årsverk – 1850 timer.

16 Utfordringer Planlagt ferdigstilt sommer 2014 – ferdig sommer 2015 Lederressurs i større omfang enn forventet. Sikre fremdrift – støtte, tilrettelegge og organisere Sekretæroppgave Bevissthet på ikke «ta over» prosjektet

17 ● Veien videre… Arbeidsmiljøkartlegging høst 2015 Er arbeidsmiljøet blitt bedre eller bare en leder-opplevelse Pårørendeundersøkelse høst 2015 Innføring av regelmessige fagdager Sikre faglig forsvarlighet og utvikling av faglighet til ansatte Faglige beskrivelser må gis god pleie og omsorg for at de skal utvikle seg. Pleie og omsorg av arbeidsmiljøet

18 Spjelkavik omsorgssenter Takk for oss! Kjerstin Holen Fredrik Grüner


Laste ned ppt "Spjelkavik omsorgssenter Hvorfor gjør vi som vi gjør? En bedre hverdag gjennom økt kompetanse Avdelingsleder Kjerstin Holen og Virksomhetsleder Fredrik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google