Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder Arbeidsmiljøkonferansen 7.Mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder Arbeidsmiljøkonferansen 7.Mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder Arbeidsmiljøkonferansen 7.Mars 2007

2

3 Styringsgruppen KS Oslo kommune Fagforbundet NSF FO Arbeidstilsynet SHDir (observatør + fullfinansierer)

4 Resultatmål Utgivelse av veileder 2.Lanseringskonferanse i samarbeid med SHDir 3.Utgivelse av håndbok 4.Fylkeskonferanser Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder til

5 Målet med veilederen ”Veilederen skal bidra til et bedre arbeidsmiljø i hjemmetjenesten, noe som samtidig vil gi større forutsigbarhet og bedre tjenester for brukerne. ” Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

6 Visjonen om et godt arbeidsmiljø Målrette det systematiske arbeidsmiljøarbeidet Fokus på medvirkning, klar ledelse og forebyggende innsats «hjelp til selvhjelp» Kommunen skal etterleve kravene i et likestilt lovverk Redusere individualiseringen av HMS-arbeidet Omdømmebygging i pleieomsorgssektoren Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

7 Kommunen skal etterleve kravene et likestilt lovverk arbeidsmiljøloven lov om helsetjenesten i kommunene lov om sosiale tjenester Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

8 Internkontroll er systematiske tiltak kvalitetsutvikling og internkontroll både når det gjelder tjenesteutøvelsen og HMS planlegge organisere utføre vedlikeholde dokumentere Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

9 Gode tjenester Veilederen skal være et nyttig redskap og supplement i arbeidet for å få et godt arbeidsmiljø for alle i hjemmetjenesten, og skal bidra til å heve kvaliteten i tjenesten. Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

10 Veilederen inneholder ideer materiale fremgangsmåter som kan bidra i arbeidet med å systematisere og forenkle arbeidsmiljøinnsatsen i hjemmetjenesten. Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

11 Brukere Personer som mottar hjemmetjenester funksjonshemmede eldre personer med psykiske lidelser personer med rusproblemer personer med psykisk utviklingshemning syke Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

12 Arbeidsoppgaver knyttet til hjemmehjelp hjemmesykepleie fysioterapi ergoterapi vernepleie miljøarbeid vaktmestertjenester brukerstyrt personlig assistanse (der assistentene er arbeidstaker i kommunen) Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

13 Innhold Slik bruker dere veilederen Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet Brukerens hjem - en arbeidsplass Arbeidsmiljøvurdering i hjemmetjenesten – (store perspektiv) Arbeidsplassvurdering i brukers hjem – (lille perspektiv ) HMS saksgang i hjemmetjenesten Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

14 Innhold Det er mulig å arbeide med dilemmaene Vernetjenesten Verne- og sikkerhetsutstyr Skader og ulykker Regler og signaler fra myndighetene Viktige adresser Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

15 Arbeidsmiljøarenaer Brukers hjem (det lille perspektivet) Kontormiljø i samarbeid med kolleger og ledelse Transport mellom brukere Transport av brukerne enten i sin egen privatbil, brukerens bil eller arbeidsgivers bil Følge til skole, dagtilbud utenfor hjemmet, studieplass og arbeidsplass Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

16 Det er mulig å arbeide med dilemmaene Fysiske forhold Psykososialt arbeidsmiljø Tvang – bruk, forebygging og begrensning Tidspress Møteplasser Biologiske + kjemiske forhold Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

17 Det er mulig å arbeide med dilemmaene Renhold Klimatiske forhold Transport i jobben Nattarbeid Graviditet Informasjon til brukeren Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

18 Eksempler på verktøy til arbeidsmiljøkartlegging og arbeidsprosess Det store perspektivet Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder Det lille perspektivet

19 Hvem gjør hva - saksgang? Kommunen èn arbeidsgiver Vedtaksmyndigheten Hjemmetjenesten som utfører Fortløpende faglige vurderinger Flere arbeidsgivere på en arbeidsplass HMS veiledning og rådgivning Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder Når en virksomhet har orden i eget hus, øker sikkerheten for både arbeidstakerne og brukerne av de kommunale tjenestene!

20 Dialog med brukeren om arbeidsmiljøforbedringer …..en god (tydelig) dialog - samarbeid mellom kommunen som tjenesteyter og brukerne som tjenestemottakere. Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

21 Suksesskriterier for å lykkes Ressurser og oppgaver avklares Tydelig HMS-ledelse Organisert og aktiv vernetjeneste Løsninger i samarbeid med brukerne Rutiner utarbeides og forankres Fremgangsmåter gjøres kjent for ansatte Kompetanseheving som systematisk aktivitet Avtalte HMS-aktiviteter gjennomføres Ressurser i samsvar med oppgavene Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

22 Veien videre Partssamarbeidet Utvikle nettsider Utarbeide DVD kursing Lokale parter Etablere eller videreutvikle samarbeidet lokalt Ta i bruk veilederen Kompetanseheving Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder

23 Lykke til Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder


Laste ned ppt "Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder - Hanna Vesterager, prosjektleder Arbeidsmiljøkonferansen 7.Mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google