Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FREDRIKSTAD KOMMUNE Digitale reguleringsplaner Per Henning Bjerva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FREDRIKSTAD KOMMUNE Digitale reguleringsplaner Per Henning Bjerva."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Digitale reguleringsplaner Per Henning Bjerva

3 FREDRIKSTAD KOMMUNE Hva skal jeg snakke om? Status digitale reguleringsplaner Fredrikstad kommune Våre krav til leveranser av digitale reguleringsplaner i dag. Planlagte endringer i kravspesifikasjonen framover.

4 FREDRIKSTAD KOMMUNE Status Det finnes i dag ca. 570 vedtatte planer Ca 120 planer er levert digitalt til kommunen De øvrige planene er borddigitalisert Etableringen av planregisteret har tatt ca 10 år Vi har i dag en komplett database over alle vedtatte planer på vektorformat

5 FREDRIKSTAD KOMMUNE Status Planene er nå tilgjengelig på intranett og internett Alle har kobling til bestemmelser som word-filer Databasen oppdateres så snart vi får data for vedtatte planer fra leverandør. I tillegg blir databasen stadig forbedret/rettet etter kvalitetskontroll og tilbakemelding fra brukere. Mindre vesentlige endringer blir også lagt inn i basen.

6 FREDRIKSTAD KOMMUNE Status 3 Dataene blir mye brukt Både blant saksbehandlere hos oss og eksternt Får stadig henvendelser om dataene Vi sender ofte ut plandata for eksisterende planer i forbindelse med nye reguleringsplaner Eller i forbindelse med konsekvensvurderinger eller andre områdeanalyser

7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Planbasen Etablering og vedlikehold av planbasen har vært SVÆRT arbeidskrevende Vi har lagt ned diverse årsverk med arbeid i denne basen. En målsetning framover er at vedlikeholdet av denne databasen skal være så lite arbeidskrevende som mulig. Vi må da sette strenge krav til plandataene vi skal ha inn i basen.

8 FREDRIKSTAD KOMMUNE Koordinatsystem!! Plandata skal leveres i riktig koordinatsystem!! (NGO 1948 eller EUREF89) Ikke lokale koordinater… Ikke små eller store forskyvninger… Ikke enhet millimeter eller kilometer…

9 FREDRIKSTAD KOMMUNE Dagens planveileder Planveileder er tilgjengelig på kommunens hjemmesider Plandata kan leveres som SOSI ELLER dwg/dxf Resultat: 98% leverer dwg/dxf. Vi har satt krav til hvordan dwg/dxf-fila skal være -Lagstruktur etter SOSI-standarden -Ikke doble linjer -Sammenhengende linjesegmenter skal være koblet sammen

10 FREDRIKSTAD KOMMUNE Utfordringer med dxf/dwg Ingen filer er helt etter spesifikasjonene Men det er store variasjoner….. Riktig lagstruktur forenkler konverteringsprosessen Har vært avhengig av AutoCad lisens i konverteringen Sjekke lagnavn, løse opp ”blokker” ol

11 FREDRIKSTAD KOMMUNE Dxf/dwg Konvertering fra dxf/dwg krever tid og kompetanse Linjetema er stort sett greit Formålsflater må legges inn manuelt Tekst er problematisk. Har ofte lagt det inn manuelt

12 FREDRIKSTAD KOMMUNE Endringer i planveilederen Vi vil nå sette krav til at digitale reguleringsplaner skal leveres på SOSI-format Dette vil bli innarbeidet i planveilederen Vi håper dette skal forenkle konverteringsprosessen Vi stiller også krav til at omkrets av planområdet skal leveres digitalt til kommunen allerede ved oppstart av planprosessen. De 10 første omrissene av planer under arbeid er nå på plass i nettløsningen vår.

13 FREDRIKSTAD KOMMUNE Endringer i planveileder Vil vil nå sette krav til levering på SOSI-format allerede ved behandlingen av saken første gang. Planene vil ikke bli behandlet før digitale data på SOSI-format er levert Vi vil be om at kartverkets SOSI-kontroll kjøres før leveranse og at rapporten fra dette legges ved. I dag får vi digitale data først når en plan er vedtatt Da går det ofte lang tid før data leveres Har nå to planer vedtatt: 21.09.06 og 15.02.07 som ikke er levert kommunen på digital form Åpner for selv å gjøre endringer som vedtas sammen med godkjenning

14 FREDRIKSTAD KOMMUNE Formål Bruk formålskoder fra Miljøverndepartementets veileder Det bør være svært gode grunner til å definere egne koder. Egne koder medfører mye ekstraarbeid ved presentasjon av data i innsynsløsninger og på nett Egendefinerte koder må legges inn og symboler lages. Dette må ofte gjentas ved oppdatering av programvaren Fint hvis tallkodene er lagt inn i tegnforklaringen

15 FREDRIKSTAD KOMMUNE Kvalitet på basen i dag Det er flere grunner til feil/unøyaktigheter i basen Borddigitalisering blir unøyaktig Mange steder har det ikke vært bygd helt i samsvar med reguleringsplanene Enkelte planer burde kanskje vært opphevet Nøyaktigheten på planer som er levert digitalt er stort sett bra Kvaliteten på hele basen vil gradvis forbedres gjennom vedlikeholdet

16 FREDRIKSTAD KOMMUNE Planer framover Ha reguleringsplaner og bebyggelsesplaner på forskjellige datalag Link også til planbeskrivelser PDF-filer tilgjengelig på nett Link til planvedtak

17 FREDRIKSTAD KOMMUNE Noen konklusjoner Konvertering av data tar tid og krever kompetanse Det mest effektive er SOSI Men da må SOSI-fila være riktig Dette MÅ kontrolleres Og det må skje før planen er vedtatt Bestillerkompetanse er viktig


Laste ned ppt "FREDRIKSTAD KOMMUNE Digitale reguleringsplaner Per Henning Bjerva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google