Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Avansert HLR - AHLR Sven Erik Gisvold Anestesiavd. St Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Avansert HLR - AHLR Sven Erik Gisvold Anestesiavd. St Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Avansert HLR - AHLR Sven Erik Gisvold Anestesiavd. St Olavs Hospital

2 2 Årsaker til Livløshet Hjertesykdom Coronarsykdom Rytmeforstyrrelser ”Hearts too good to die” Kvelning Drukning Fremmedlegemer Pusteproblemer Luftveisproblem Lungesykdom Overdoser Respirasjonsstans Skader og elektriske støt

3 3 Hvordan Konstatere Livløshet ? Sjekke: Våkenhet Respirasjon Sirkulasjon Våkenhet: Snakk til pasienten Klip hardt – smertestimulus, Reaksjon? Respirasjon: Fri luftvei, hodet bakover Haka fram Puster pasienten? Sirkulasjon: Har pasienten puls? Vanskelig punkt !

4 4 Skal man kjenne etter puls? Kontroversielt tema Puls er vanskelig å kjenne hvis den er svak. Er man i tvil så har pasienten ikke puls Helsepersonell skal kunne dette. Tren!

5 5 Hvis pasienten Puster Da er det liv i pasienten Hold Fri Luftvei, hodet lett bakover haka fram Etter et minutt, legg pas forsiktig i stabilt sideleie Ikke forlat pasienten, ring 113

6 6 Hvis pasienten er Livløs Be noen varsle - Ring 113 Start Basal HLR 30 gode brystkompresjoner, frekvens ca 100/min 2 Innblåsninger Fortsett uten pause til hjelpen kommer Unngå pauser.( ”Hands off tid”)

7 7 Bare brystkompresjoner Ingen innblåsninger? Ved plutselig hjerte-stans Helt OK å gjøre bare brystkompresjoner de første par minutter. Olasveengen T et al. Acta Anesthesiol Scand 2008 in press

8 8 Hvis livløsheten skyldes Pusteproblemer/kvelning/drukning Start alltid med 5 innblåsninger Før brystkompresjoner Dette gjelder alltid ved livløshet hos barn Det er ikke sikkert hjertet har stoppet helt Innblåsninger alene kan være tilstrekkelig!

9 9 Defibriller fortest mulig ved VF?. Dersom VF har stått noen minutter Komprimer 2-3 min først. Coarse spiky VF? Weaker,finer VF ?

10 10 Kompresjoner før Defibrillering Hvorfor? Hjertet er surt og hypoxisk H side av hjertet oppblåst – høye trykk 3 min kompresjon kan bedre dette Større sjanse for vellykket defibrillering

11 11 En typisk 3-min sløyfe ved AHLR Hvis VF – evt komprimer 3 min Så defibriller Komprimer 1 min observer rytme og evt puls. Hvis fortsatt VF eller PEA 1 mg Adrenalin fortsett komprimering/innblås etter ytterligere 2 min Defibr hvis VF.

12 12 3 min sløyfe ved Asystoli/PEA Kompresjon og innblåsning Atropin 3 mg v asystoli Adrenalin 1 mg Etter 3 min vurder raskt rytme og evt fortsett Ved PEA – alltid fortsett med kompresjon Hvis ikke puls kjennes.

13 13 Hvorfor 30 kompresjoner uten pause ? 1.Det tar ca 10 kompr for å bygge opp intravasculære trykk 2.Alle pauser er skadelig. Tilbake til 0

14 14 AHLR Barn ( < 8 år ) Alltid start med 5 innblåsninger Hurtig sjekk av puls Deretter 15:2 Relativt mer vekt på innblåsninger Sikre luftveien snarest mulig.

15 15 Medikamenter ved AHLR Adrenalin 1 mg iv/2 mg i tuben hvert 3. min Atropin 3 mg (en gang) v Asystoli Amiodarone (Cordarone) etter 2 mislykkede sjokk v VF 300 mg iv, evt gjentatt 150 mg Trombolyse ?? Buffer (bikarbonat/Tribonat)??

16 16 Hvorfor Adrenalin ved HLR ? Økt perifer motstand Økt trykk i aorta Økt coronar perfusjon Økt cerebral perfusjon Større sjanse for vellykket resultat ?

17 17 Effects of Adrenalin on coronary & Cerebral perfusion

18 18 Buffer ved HLR Melkesyreacidose pga O2 mangel H+ HCO3- H2CO3 H2O + CO2 Forutsetter god sirkulasjon, derfor liten virkning av buffer under pågående HLR

19 19 Livløshet pga Pusteproblemer Drukning/Kvelning/overdose Hjerterytme Tachycardi ( stress) Bradycardi PEA Asystoli (kan ta lang tid!)

20 20 Forekomst av drukning 3-400 pr år i Norge, 100 dødsfall 50% Alkoholpåvirket Bacchus har tatt flere liv enn Neptun! Mange er gode svømmere

21 21 Noen går rett til bunns Sommerdag – kaldt vann – alkohol Hopper uti – går rett til bunns – borte. Mulig forklaring Vagusreflex - Asystoli Gisping og Inhalasjon av vann

22 22 Den langsomme død i vannet Gradvis hypoterm Nedsatt bevissthet og dømmekraft Bevisstløs – kraftløs – Drukning Evt hjertestans/VF pga lav temperatur

23 23 Drukning er kvelning Tørr drukning - Larynxspasme Flytende i vannet Våt Drukning - Spasmen løsner Lungene fylles m vann Synker Hjertet kan slå i mange minutter

24 24 Generelle prinsipper for HLR Pasienten synes livløs Hvis sikker puls – Ventiler Hvis ikke sikker puls - Full HLR Start alltid med innblåsning først ved mistanke om kvelning / drukning som årsak til livløshet

25 25 Mirakuløse overlevelser etter lang tid i kaldt vann Trondheim 1963 Lørenskog 1975 Bergen 1991 Tromsø 2000

26 26 Recovery from drowning in fresh water Tone Dahl Kvittingen, anestesiavd Arne Næss, kir avd Sentralsykehuset i Trondheim BMJ 1963; may 18. pg 1315-17

27 27 A cold winter day -10C Partially frozen river 5 year old boy drowned, in water 30 min To hospital after 1 hour – ongoing CPR After 3 h 24C – ROSC gasping 10 days obeys command 6 weeks speaking 7 weeks return of vision 6 months almost normal

28 28 Adresseavisen 7. mars 1962

29 29 Avdelingsoverlege anestesiavd. i Trondheim, Tone Dahl Kvittingen

30 30 Survival after 40 min submersion without cerebral sequelae 5 year old boy - 40 min submersion in ice cold fresh water CPR, correction of acidosis – ROSC Day 2 extubated. The patient immediately started talking intelligently Siebke H, Rod T,Breivik H, Lind B. Lancet 1975, 7.june, 1275-7

31 31 Cold water drowning in the North Sea 51 år gammel mann, 40 min i vannet HLR i 2 timer før ankomst Bergen CPB startet etter 190 min HLR Normal temp etter 60 min Extubert neste dag Tilsynelatende helt frisk

32 32 Resuscitation from accidental hypothermia of 13,7 C with circulatory arrest 29 year old female swedish doctor 1820 accident, 1900 stopped moving 1939 start CPR, 1956 Intubated 2110 arr. Tromsø, 2155 CPB tp 13,7 2200 VF, 2215 Pulse, temp 14,2 After 5 months normal mental function Back to work Gilbert M et al. Lancet 2000;355:375-6

33 33 Hvordan er dette mulig? Nedkjøling av hjernen før hjertet stopper Lungene fylles av kalt vann mens hjertet fortsatt slår Dykkerefleksen Kroppen settes på ”sparebluss” Bradycardi, sirkulasjon til hjerte og hjerne prioriteres

34 34

35 35 Når skal man starte HLR og når bør man la være ? Hvis i tvil – start – ring – be om hjelp Høy alder`? Demens? Sykehjem? Cancer? Metastaser ? Langvarig alvorlig sykdom? Når bør HLR forsøk avsluttes ? oftest en legeavgjørelse Ved Hypotermi: La alltid tvilen komme pas. til gode Start BHLR, fortsett inn til sykehus

36 36 Resultater av HLR Pasienter med VF/ VT i Trondheim 1994 2008 Antall 255 76 ROSC 131(51%) 45 (59%) Utskrevet 48(19%) 34 (44%)

37 37 Fremmedlegeme i halsen ? Evt dunk i ryggen hvis våken Kraftige brystkompresjoner Heimlichs manøver Kan få fremmedlegemet løs Evt Laryngoscop og Magills tang Evt ”Finger sweep”

38 38 Behandling etter vellykket HLR Intensivbehandling i sykehus Sedasjon og respiratorbehandling oxygenering/ventilasjon Optimere blodtrykk Elektrolyttkontroll, se-Natrium Blodsukkerkontroll Evt Hypothermibehandling 32-33 gr i 24 timer hvis pas ikke våkner.

39 39 Mulig reversible årsaker til livløshet Hypoxi Hypovolemi Overtrykkspneumothorax Lungeemboli Hyperkalemi Sepsis hos barn

40 40 Noen Myter om Gjenoppliving Myte 1 Vi redder pas til et pleietrengende liv Feil! > 90% av overleverne klarer seg selv 5-7% pleietrengende (prisen vi må betale)

41 41 Myte 2 Hvis pasienten overlever er livsprognosen dårlig Feil! De lever nesten like lenge som andre I samme alder

42 42 Myte 3 Hjertestans rammer bare veldig syke hjerter Feil! Plutselig stans (VF) er ofte et plutselig elektrisk ulykkestilfelle i et ellers friskt hjerte/god hjertemuskel.

43 43 Fare for Stans ved Hjerteinfarkt Ca 20-30% av de som har akutt infarkt dør av akutt stans før de kommer til sykehus De fleste kan forhindres hvis noen i omgivelsdene behersker HLR og kan varsle

44 44 Forekomst av stans utenfor sykehus Cirka 3000 pr år I Norge Plutselig/potensiellt reversibel livløshet (OHCA) minst 3-500 av disse bør kunne reddes 350 dør av trafikkulykker.

45 45 Kjeden som redder liv ”The Chain of Survival” Tidlig varsling - ring 113 AMK Tidlig start Basal HLR Ikke vent på ekspertene! Tidlig defibrillering Riktig oppfølging etter reetablert egensirkulasjon (ROSC) Intensivbehandling, evt nedkjøling www.nrr.org www.erc.edu


Laste ned ppt "1 Avansert HLR - AHLR Sven Erik Gisvold Anestesiavd. St Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google