Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016

2 Utfordringer for kommunesektoren Svikt i skatteinntekter Økte demografi- kostnader Økt gjeldsvekst Økte pensjons- kostnader Usikkert finansmarked Finansiering av statlige reformer Økt etterspørsel og behov for offentlige tjenester Økte overføringer fra staten vil kun dekke økte demografikostnader. Underliggende vekst i enkelte tjenesteområder krever omstilling og effektivisering av kommunesektoren. Bosetting av flyktninger

3 Rådmannens lederavtale 2016 Særlige satsningsområder i 2016 1. Økonomistyring > Sikre et godt økonomisk handlingsrom for Asker kommune. > Gjennomføre et effektiviserings- og omstillingsprogram (hverdagseffektivisering, jf. handlingsprogrammet). > Foreslå et investeringsprogram i Handlingsprogram 2017-2020 som er i tråd med handlingsregelen for investeringer.

4 Omstilling For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom, legges det opp til en omstilling og effektivisering på 20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden, totalt 80 mill. kroner i perioden. Metodikk for fordeling Prinsipper for omstillingen Fordeling mellom tjenesteområdene Forslag til tiltak

5 Vedtatt innsparing på tjenesteområdene i 2016 Innsparing 2016Beløp (i 1000 kroner) Oppvekst11 300 Helse og omsorg2 400 Kultur, frivillighet og fritid1 950 Teknikk og miljø800 SUM16 450 Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre hverdagseffektivisering, mens tiltak av prinsipiell karakter krever politisk behandling. (Basert på sammenligning med kommunene Bærum, Skedsmo og Oppegård.)

6 Investering – tilpasning til handlingsregelen For å tilpasse investeringsbudsjettet til handlingsregelen må: > Investeringer utsettes > Investeringer revurderes > Det må foretas klare prioriteringer av alle investeringer > Fokus må rettes mot redusert investeringskostnad per kvm bygg

7 HP-prosessen 2016 DatoAktivitetUtvalg 11. og 12. marsHP-seminar formannskapetFormannskapet 15., 16. og 17. mars HP-møter komiteeneKomiteene 6. juniInvesteringsseminarØEE 6. juni 7. juni 14. juni Sak: Økonomiske rammer og strategiske mål for HPØEE Formannskapet Kommunestyret 20. septemberRådmannens forslag til HPFormannskapet 20. september til 21. oktober Høringsperiode rådmannens forslag til HP 20., 21. og 22. september Komitémøter med rådmannens forslag til HP som tema Komiteene 18. oktoberMøter med fellesrådene/velforbundetFormannskapet

8 HP-prosessen 2016 (forts.) DatoAktivitetUtvalg 28. oktoberRådmannens tilleggsinnstilling til HP offentliggjøres. 1. november (kl. 16.00-17.30) Spørsmål og svar til rådmannens forslag til HP.Formannskapet utvidet med gruppe- ledere 11. novemberFrist for endringsforslag fra partienePartiene 15. novemberHP i et medarbeiderperspektivPSU 15. novemberTilleggsinnstilling og partienes endringerFormannskapet 16. november til 3. desember Høringsperiode formannskapets innstilling 25. novemberFrist for verbalforslagPartiene 6. desemberEndelig behandling av HP 2017-2020Kommunestyret

9 Plansystem i Asker kommune

10 Planer i oppvekst Kommuneplan Strategi for kvalitet i oppvekst Strategi for barnehage- og skolekapasistet Administrative standarder for tjenestene Kvalitets- plan for skole Kvalitets- plan barnehage Kvalitetsplan tjenester barn og unge Kvalitets- plan SFO Mer spesifikke temaplaner Handlings program Virksom- hetsplan

11 Fra HP til lokale avtaler og planer Handlingsprogram inkl. målekart Handlingsprogram inkl. målekart Virksomhetsplan Lederavtale og lederdialog Lederavtale og lederdialog Oppdragsbrevet legger føringer for virksomhetsplanene Referat fra lederdialogene Lokalt handlingsrom Oppdragsbrev

12 Strategi for kvalitet i oppvekst MÅL: Alle barn og ungdommer skal oppleve at de lykkes i eget liv og oppleve mestring og glede ved egen utvikling og dermed utvikle god selvfølelse - Rause og robuste barn Gode oppvekstsvilkår for våre barn og ungdommer Sikre faglig kvalitet, kompetanse og nyskapende/ nyttige løsninger for fremtiden Sikre god samhandling og videreutvikle et helhetlig tjenestetilbud og et godt system for forebygging og tidlig innsats.

13 Kvalitet i skolen

14 L iten og viktigst Kvalitet i barnehagene "Med visjonen legger vi føringer for hvor viktig det er med tidlig innsats"

15 Kvalitet og kompetanse

16 Politiske saker i HP 2016 > Digitalisering av Askerskolen > Realfagssatsning > Strategi for barnehage- og skolekapasitet > Felles kompetanseplan for oppvekst > Etablering av KulturSFO > Erfaringer med ordning om gratis kjernetid > Vikarordning i oppvekst > Kvalitet i ungdomstrinnet og forberedelse til videregående opplæring > Verbale vedtak > Kvalitetsutviklingsplaner for skole, barnehage, BFE og barnevern i 2017

17 Langsiktig og tålmodig arbeid Syn på eleven, kunnskap, undervisning og læring Hovedperspektiver som har vært gjennomgående de senere årene er; -Inkludering og mestring -Tidlig innsats som forsterkning fremfor å reparere -Det ordinære fremfor det spesielle Tiltak; –PALS, vurdering for læring, klasseledelse, DUÅ, grunnpakke tidlig innsats, praktisk og variert undervisning, grunnleggende ferdigheter Hovedstrategier; –Standarder, nettverk, profesjonsutvikling


Laste ned ppt "Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google