Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LAMU – 17. desember 2015 ARK-undersøkelsen. ARK i 5 faser 1) Forberedelse og forankring 2) Kartlegging 3) Tiltaksutvikling 4) Implementering av tiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LAMU – 17. desember 2015 ARK-undersøkelsen. ARK i 5 faser 1) Forberedelse og forankring 2) Kartlegging 3) Tiltaksutvikling 4) Implementering av tiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 LAMU – 17. desember 2015 ARK-undersøkelsen

2 ARK i 5 faser 1) Forberedelse og forankring 2) Kartlegging 3) Tiltaksutvikling 4) Implementering av tiltak 5) Evaluering

3 Prosessen Planleggingsmøter i uke 43-44 Tilbekameldingsmøter i uke 45-46 Ferdigstille tiltakene senest uke 50 - fakultetsadministrasjonen 3. desember - instituttledersamling 9. desember - fakultetsnivået 14. desember Fakultetsstyret orienteres 10. desember LAMU vedtar tiltak 17. desember

4 Svarprosent Fakultetet samlet: 62,8 % Instituttene: fra 40 % til 75 % PluriCourts: 88 % Fakultetsadministrasjonen: 87 %

5 Oppsummering: 23: Mening i jobben 24: Jobbengasjement 25: Arbeid - hjem fasilitering 26: Fravær arbeid-hjem konflikt 27: Tilknytning 28: Fravær arbeidsavhengighet 1: Autonomi 2: Selvstendighet 3: Myndiggjørende ledelse 4: Anerkjennelse 5: Støtte nærmeste leder 6: Krav til kompetanseutvikling 7: Samarbeid kolleger 8: Fellesskap kolleger 9: Romslighet/sosialt ansvar 10: Sosialt klima 11: Målklarhet 12: Forbedringskultur 13: Støtte forskn./undervisn. 14: Rettferdig nærmeste leder 15: Ledelse/tillit, egen enhet 16: Ledelse/pålitelighet, egen enh. 17: Led/pålitelighet, overl enh. 18: Fravær illegitime arb.oppg. 19: Fravær dysfunksjonell støtte 20: Fravær personkonflikter 21: Fravær rollekonflikter 22: Fravær tidspress

6 IKRS Tiltak/områdeFørstestemmerAndrestemmer Debattkultur51 Videreutvikle felleslunsj42 Tidspress25 Dele undervisningsmateriell23 Internasjonaliseringsstøtte20 Videreutvikle undervisningskomp.13 Kompetanseplan11 Selvstendighet01 Samarbeid01

7 IFP Tiltak/områdeFørstestemmerAndrestemmer Utenlandstur31 Noen pliktige interne møter31 Insentiver – penger22 Instituttseminar05 Faglige aktiviteter10

8 NIFS Tiltak/områdeFørstestemmerAndrestemmer Lunsjer95 Flere stipendiater46 Mottak av nyansatte23 Faglig profilering21 Instituttseminar02

9 IOR Tiltak/ormådeFørstestemmerAndrestemmer Reorganisering av instituttet122 Forbedre Oasen/lunsj65 Ukesavslutning36 Kaffemaskiner03 Fellesskapsfølelse01 Medarbeidersamtaler01

10 PluriCourts Tiltak/områdeFørstestemmerAndrestemmer Forholdet til IOR og fakultetet91 Arbeidsteam18 Kompetanseutvikling13 Klarere kommunikasjon10 Arbeid-hjem konflikt10 Adm/teknisk støtte01

11 SMR Tiltak/områdeFørstestemmerAndrestemmer Jobbsikkerhet og forutsigbarhet95 Forskningsstøtte40 Adm. systemer og møter40 Strategi20 Tidsplanlegging20 Forholdet til fakultetet10 Kommunikasjon010

12 Fakultetsadministrasjonen Tiltak/områdeFørstestemmerAndrestemmer Rolleavklaring130 Tidspress127 Kompetanseutvikling915 Samarbeid på tvers55 Målklarhet214 Teamarbeid20

13 Fakultetsnivået Fellesskap: Styrke en felles identitet på fakultetet; møteplasser, fellesarrangementer. Forskerstøtte: Hva slags støtte ønsker forskerne? Videreutvikling av adm. støtte til store eksternfinansierte prosjekter. Forbedre mottak av nyansatte: Fadder- og/eller mentorordning. Forutsigbarhet for midlertidig vitenskapelige: Karriereveiledning og tydelig informasjon.

14 Vedtaksforslag LAMU tar resultatene til etterretning LAMU ber om å bli orientert om gjennomføring og resultater høsten 2016. Men ønsker LAMU å følge opp noen tiltak særskilt?


Laste ned ppt "LAMU – 17. desember 2015 ARK-undersøkelsen. ARK i 5 faser 1) Forberedelse og forankring 2) Kartlegging 3) Tiltaksutvikling 4) Implementering av tiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google