Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEDELSE VED UMB. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 2  Valgt leder = Ufarlig likemann?  Professoral fagledelse -> demokratisk valgt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEDELSE VED UMB. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 2  Valgt leder = Ufarlig likemann?  Professoral fagledelse -> demokratisk valgt."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEDELSE VED UMB

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 2  Valgt leder = Ufarlig likemann?  Professoral fagledelse -> demokratisk valgt fagledelse -> tilsatt fagledelse -> ?  Styring pr. utgiftspost eller kontostreng -> reell rammestyring  Fra full frihet for ansatte til måling og resultatkrav  Fra ”privatisert” økonomi for enkeltforskerne til ”kollektiv” instituttøkonomi UTFORDRINGER Kjennetegne på ledelse er i endring

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 3 Lederbehov i dag: Strategisk styring med rom for kreativitet- Gi meg en ledelse som: Motiverer ansatte Balanserer systemets krav og ansattes behov Støtter vitenskapelig produksjon Oppmuntrer kreativitet Bygger inkluderende gruppekultur og lojalitet mot helheten Skaper legitimitet for beslutninger Sikrer oppslutning om fattede beslutninger Håndterer informasjonsovertaket (transparens) Takler skyting mot løpende vilt.

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 4 Hvorfor lederplattform?  Sette fokus på ledelse  Helhetlig tankesett rundt ledelse, knyttet til strategi  Knytter toppledelse, mellomledelse og selvledelse sammen  Sette ledelse i system: rekruttering – utvikling – evaluering UMBs ARBEID MED LEDERPLATTFORM

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 5 UMBs ARBEID MED LEDERPLATTFORM Sammenheng UMB –visjon Samfunnsoppdrag Overordnet mål StrategiVerdigrunnlag Strategisk kompetanseplan Kritisk kompetanse og kjernekompetanse LedelseUndervisn.ForskningMerkevare bygging Interne prosesser (effektivitet) LEDERPLATTFORM

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 6 Innholdsfortegnelse for en lederplattform  Innledning ved rektor  Visjon og mål  Verdigrunnlag og etikk  Strategisk kompetanseplan –Ledelse skal være en av UMBS kjernekompetanser  God ledelse ved UMB: –Lederkravene og hva de innebærer  Evaluering og utvikling av ledere ved UMB UMBs ARBEID MED LEDERPLATTFORM

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 7 UMBs ARBEID MED LEDERPLATTFORM Prosess Start april 08  Arbeid med lederplattform forankres i toppledelsen  Personal- og organisasjonsavdelingen har pådriverrolle  Bistand fra eksterne  Lederplattform brukes som planleggingsgrunnlag for mellomlederprogram  Bred involvering alle relevante enheter ved UMB Implementering i organisasjonen i løpet av 2009

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 8 IHA Vitenskaplige stillinger pr april 2008 Stillingsbetegnelse Årsverk UMB Årsverk totalt PROFESSOR18,319,5 (FØRSTE)AMANUENSIS9,610,1 (28) POSTDOKTOR211 STIPENDIAT14,534,6 FORSKER2,819,3 4795

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 9 IØR Vitenskaplige stillinger pr april 2008 Stillingbetegnelse Årsverk UMB Årsverk totalt PROFESSOR5,65,7 FØRSTEAMANUENSIS17,818,7 DOSENT, LEKTOR22 (25.4) STIPENDIAT4,65,6 FORSKER2,8 3034,8

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 10 Antall medforfatterskap siste 5 år for fast vitenskaplig personale

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 11 Omsetning eksterne forskningsmidler (NFR + EFV) pr prosjektleder pr institutt


Laste ned ppt "LEDELSE VED UMB. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 2  Valgt leder = Ufarlig likemann?  Professoral fagledelse -> demokratisk valgt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google