Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Wahl Daglig leder Lærerorganisasjonene: Alternativer og strategier 28. september 2011 1NLS förbundsseminarium, Reykjavik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Wahl Daglig leder Lærerorganisasjonene: Alternativer og strategier 28. september 2011 1NLS förbundsseminarium, Reykjavik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Wahl Daglig leder Lærerorganisasjonene: Alternativer og strategier 28. september 2011 1NLS förbundsseminarium, Reykjavik

2 Et utgangspunkt Maktforskyvninga er formidabel – angrepene mot skolen, lærerne og elevene vil fortsette Den nyliberale skolen befinner seg langt fra den vi ønsker og har tradisjon for i Norden Vi må ikke la oss lure av New Public Management-strategiens trinn-for-trinn taktikk Lærerne må slutte å snu det andre kinnet til 28. september 2011 2NLS förbundsseminarium, Reykjavik

3 Union busting-politikk «Corporate School reform is a fig leaf for the real purpose: getting rid of unions. Corporate school reform calls on legislatures to roll back collective bargaining rights, get rid of unions. But once they’re gone, there is no one to speak for children, for working conditions… And I do want to say that whenever we speak of this education reform we label it correctly as corporate reform.» (Diane Ravitch, tale til lærere i Chicago, mars 2011) 28. september 2011 3NLS förbundsseminarium, Reykjavik

4 Omdanning av lærerrollen Utgangspunkt: Det nyliberale mennesket Basert på mistillit og kontroll ovenfra Et instrumentelt forhold til utdanning Målstyring: Fra kvalitet til kvantitet Fra profesjon til samlebåndsarbeider Konkurranse som disiplineringsfaktor Tester og resultatlønn viktigste redskaper 28. september 2011 4NLS förbundsseminarium, Reykjavik

5 ’Scientific management’ Taylorismen på veg tilbake igjen Fokus på økt effektivitet og resultatmåling Økt ledelseskontroll over arbeidsprosessen Standardisering av arbeidsoppgavene Profesjonen stykkes opp i enkeltoppgaver Dekvalifisering av arbeidskrafta Sentralisering av makt, desentralisering av ansvar 28. september 2011 5NLS förbundsseminarium, Reykjavik

6 Måling og rapportering En voldsom vekst i rapporteringssystemer Sluker tid fra de egentlige oppgavene Økt arbeidsbelastning for de ansatte Fra kreativt mangfold til ’one-size-fits-all’ Del av rettsliggjøringen av utdanningen Kompetanse, kvalitet og omsorg i annen rekke 28. september 2011 6NLS förbundsseminarium, Reykjavik

7 Det er lærerne som måles «…de nye testregimene er først og fremst innrettet mot lærerne. Hensikten er å vurdere, ikke primært studentene, men i hvilken grad lærerne har underkastet seg tayloriseringen. Sånn sett utgjør de det viktigste redskapet for å fravriste lærerne kontrollen over undervisningen.» (John B Foster, Monthly Review, juli-august 2011) 28. september 2011 7NLS förbundsseminarium, Reykjavik

8 Lønn som styringsredskap «Instruksen fra ledelsen var at det skulle etableres skarpe lønnsskiller blant de ansatte. 25 prosent skulle ha tillegg. Resten skulle få null.» Rektor Geir Wiik (nå pensjonert) i Oslo- skolen fulgte ikke denne instruksen, men fordelte lønnstilleggene jevnt blant lærerne. Det førte til at han selv fikk null lønnstrinn i tillegg. (M. Marsdal: Kunnskapsbløffen) 28. september 2011 8NLS förbundsseminarium, Reykjavik

9 Hvor er motstanden? Lykkes steg-for-steg taktikken under NPM? Skolen nyliberaliseres i små, men hyppige steg Lykkes ledelsen med sine lojalitetskrav? Halvparten av skolelederne i Oslo og Akershus tør ikke uttale seg til mediene pga lojalitetskrav Blir systemkritikken omgjort til selvkritikk? Individuell frustrasjon heller enn samfunnskamp 28. september 2011 9NLS förbundsseminarium, Reykjavik

10 Tre hovedutfordringer Forsvar lærerprofesjonen Forvalter av samfunnsmandatet Grunnlag for alliansebygging Kontroll over lønnsdannelsen Resultatlønn, knyttet til tester En trussel mot enhet og kollektiv handling Mot kommersialiseringen av tjenestene 28. september 2011 10NLS förbundsseminarium, Reykjavik

11 Et nytt verdigrunnlag Mennesket er sosialt og solidarisk Menneskene er avhengige av hverandre Når folkelige bevegelser vinner makt, organiserer de samfunn solidarisk Styrk innbyggernes, brukernes og de ansattes demokratiske styring/kontroll Offensiv for fellesskole og menneskeverd 28. september 2011 11NLS förbundsseminarium, Reykjavik

12 Feil bruk, eller feil retning? Ikke bare bruken av prøvene, men selve testregimet det er noe galt med Skaper frykt og lydighet blant pedagogene Ravitch: Hele ideen med forretningslivets metoder for ’management’ er feilaktig Bedre prestasjoner og dårligere utdanning 26% av skolene (rektorene) boikottet de nasjonale prøvene i Storbritannia i 2010 28. september 2011 12NLS förbundsseminarium, Reykjavik

13 Delta i samfunnskampen Lærere, elever, skole og samfunn rammes av nyliberalisme og krise Et nytt verdigrunnlag i skolen forutsetter et nytt verdigrunnlag i samfunnet Slutt på de gode intensjoners periode – det dreier seg om samfunnsmakt Vi trenger en mer politisk fagbevegelse 28. september 2011 13NLS förbundsseminarium, Reykjavik

14 De viktigste kamparenaene Stans og slå tilbake de kommersielle selskapenes inntog i skole og barnehage Bygg allianser mot markedsorienteringen – for enhetsskole og menneskeverd Forsvar den kollektive lønnsdannelsen – økende forskjeller gir større motsetninger På tide å heve stemmen – og boikotte testene? 28. september 2011 14NLS förbundsseminarium, Reykjavik

15 Alliansepolitikk Lærernes samfunnsmandat en gullgruve Felles sak med andre velferdsarbeidere Foreldrene, særlig til dem som sliter mest Øvrige deler av fagbevegelsen Student- og elevorganisasjonene Fastholde enheten mellom de som jobber i den offentlige og i den private velferden 28. september 2011 15NLS förbundsseminarium, Reykjavik

16 Takk for oppmerksomheten! Jacta est alea! Lykke til i kampen for lærerprofesjonen, for menneskeverdet og for anstendigheten i verden! 28. september 2011 16NLS förbundsseminarium, Reykjavik

17 Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: +47 91611312 Hjemmeside: www.velferdsstaten.no Abonner på elektronisk nyhetsbrev: aksjon@velferdsstaten.no For velferdsstaten 28. september 2011 17NLS förbundsseminarium, Reykjavik


Laste ned ppt "Asbjørn Wahl Daglig leder Lærerorganisasjonene: Alternativer og strategier 28. september 2011 1NLS förbundsseminarium, Reykjavik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google